Succesvolle mensen

Bijna 2,2 miljard mensen overleven op een inkomen van minder dan USD 2 per dag en bijna 21 miljoen volwassenen en 85 miljoen kinderen verrichten dwangarbeid.

Verder produceren naar schatting tweehonderd miljoen kleine boeren voedsel binnen de leveringsketen van de wereld en velen van hen leven in armoede. Ons doel is om onze kracht te benutten door samen te werken om waarde te creëren in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Volwassen kat zittend op een onderzoekstafel bij de dierenarts

Samenwerken met jonge dierenartsen

Bij opkomende markten doet zich vaak het probleem voor dat er te weinig dierenartsklinieken zijn in verhouding tot de groeiende huisdierenpopulatie. Daarom willen we jonge dierenartsen in opleiding ondersteunen en mogelijkheden bieden om hun eigen kliniek op te zetten. In 2018 hebben we in Indonesië een geslaagde pilot uitgevoerd die we nu willen uitbreiden naar andere regio's.

Werkomstandigheden verbeteren

Wij van Royal Canin streven ernaar het leven en werken van kleine leveranciers in onze waardeketen te verbeteren door aandacht te schenken aan hun inkomen en mensenrechten. Ons doel is dat iedereen die werkzaam is binnen onze uitgebreide leveringsketens uiterlijk in 2025 voldoende inkomsten heeft om een fatsoenlijke levensstandaard te onderhouden. Hoewel we zelden een directe relatie hebben met kleinschalige boerenbedrijven, zijn we ons bewust van hun belang voor onze bedrijf. We zetten ons vooral in om de huidige generatie van kleine boerenbedrijven vooruit te helpen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de volgende generatie gemotiveerd is om te kiezen voor het boerenbedrijf als beroep dat deze generatie in staat stelt een succesvol bestaan op te bouwen.

Twee mannen kijken buiten naar een tablet
Content Block With Text And Image 3

Gezonde planeet

Als bedrijf laten we ons leiden door wetenschap en innovatie en hebben ons uit hoofde daarvan tot doel gesteld om vandaag minder te verspillen voor een betere wereld morgen.

Meer informatie
Content Block With Text And Image 4

Welzijn bevorderen

Welzijn bevorderen motiveert onze doelstelling van een gezonde voeding om, samen met onze partners, een betere wereld voor huisdieren te creëren.

Meer informatie