Společně střežíme zdraví našich zvířat

Všichni chceme, abychom byli zdraví my, naše rodiny i naši zvířata. Za těchto mimořádných okolností je důležité neustále myslet na zásady vedoucí k pevnému zdraví.

Protože vám chceme pomoci, uvádíme praktické informace, které vám pomohou udržet zdraví a pohodu vašich koček a psů.

Black and white Labrador and Sacred Birman playing with toys
Checklist illustration

Důležité vědět

Současné šíření COVID-19 je výsledkem přenosu z člověka na člověka. Podle Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) k dnešnímu dni neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že společenská zvířata hrají roli v šíření COVID-19. Nejnovější informace o této rychle se vyvíjející situaci naleznete na webových stránkách OIE nebo WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Dbejte na to, aby měla vaše zvířata vždy k dispozici čistou vodu. 

Zajistěte, aby každé zvíře dostávalo výživu, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav (to je obzvláště důležité u zvířat se speciální veterinární dietou). Mějte u sebe dostatečné množství krmiva a kontaktujte svého dodavatele s dotazy o dostupnosti daného krmiva.

Je důležité, aby mělo váše zvíře dostatek pohybu, i když bude celá vaše rodina trávit více času doma. Objevte způsob, jak si hrát doma – například s hračkami, které budou stimulovat mysl i tělo vašeho zvířete.

Postarejte se o to, aby váš pes chodil na dostatečně dlouhé procházky, ale respektujte nařízení vlády. Na procházce dodržujte doporučenou vzdálenost od ostatních lidí a zvířat.

Vždy dodržujte správnou hygienu. Pro vás to zahrnuje správné mytí rukou po manipulaci se zvířaty a mytí jejich misek a kontaktních povrchů. Pro vaše domácí mazlíčky - čistěte jejich tlapy a těla pouze vodou a jemným mýdlem nebo šamponem, který je pro ně určený. Nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, které obsahují bělicí složky nebo výrobky na bázi alkoholu, protože by jim mohly ublížit a při olíznutí mohou být toxické.

Pokud musíte být od svého zvířete na nějakou dobu odloučeni, zajistěte, aby byl v bezpečí a bylo o něj postaráno.

Pokud máte potvrzený COVID-19, nebo máte podezření a zotavujete se doma, pokud je to možné, vyhněte se úzkému kontaktu se svým domácím mazlíčkem. Pokud se nemůže o vašeho domácího mazlíčka postarat jiný člen domácnosti, dodržujte správné hygienické postupy a pokud možno používejte obličejovou masku.
Přechod na jiné krmivo je u zvířat vhodné rozložit na 5 - 7 dní, aby se snížilo riziko možných trávicích obtíží.

Doporučujeme:
Den 1 a 2: 75% původního krmiva + 25% nového krmiva
Den 3 a 4: 50% původního krmiva + 50% nového krmiva
Den 5 a 6: 25% původního krmiva + 75% nového krmiva
Den 7: 100% nového krmiva

Tento postup je také vhodný pro snadný přechod z aktuálního balení na nové u stejného produktu.

Pokud máte obavy o zdraví svého zvířete, poraďte se s veterinárním lékařem.

Man walking his dog illustration

Zdraví a šťastní společně

Vědecké poznatky ukazují, že zvířata mohou svým majitelům poskytovat reálné zdravotní přínosy – fyzické i emocionální. Během těžkých období nám pomáhají se s danou situací vyrovnat*.

Studie také prokázaly, že zvířata mohou fungovat jako „ničitelé stresu“. Často zmírňují stres spojený s úzkostnými zážitky a pomáhají nám snižovat vnímání fyzické i emocionální bolesti*.

*Zdroj: Waltham Human Animal Interaction Playbook

8.4.2020