Australian stumpy tail cattle dog black and white

כלב בקר גידם-זנב אוסטרלי

כלבי בקר גידם-זנב אוסטרלי התרבו באזורים הנידחים של אוסטרליה, ורק מספר קטן נרשמו ברשומות ההרבעה. בשנת 2001 שונה שמו של גזע ותיק זה לשם "כלב בקר גידם-זנב אוסטרלי".

אודות כלבים מגזע בקר גידם-זנב אוסטרלי

אלה כלבים בעלי מבנה גוף פרופורציונלי ודי מרובע. הם בעלי מראה פראי, והם מסוגלים לבצע עבודה קשה במשך שעות ארוכות כמעט בכל מצב.

כלבים אלה הם נאמנים, אמיצים ומסורים, עם יכולות טבעית לעבוד ולרעות בקר. הם תמיד דרוכים, זהירים, צייתנים ומעט חשדניים לגבי זרים.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
אוסטרליה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
14–15 שנים

דרוך / עצמאי / נמרץ / נבון / נאמנים / צייתן

עובדות חשובות

  • אילוף לציות הוא דבר הכרחי
  • דורש טיפוח מינימלי