Mennesker som trives

Nesten 2,2 milliarder mennesker lever for mindre enn 2 amerikanske dollar om dagen, og nesten 21 millioner voksne og 85 millioner barn er tvunget til å arbeide for veldig lav lønn eller ingen lønn.

Videre produserer anslagsvis 200 millioner småbønder mat til verdens forsyningskjeder og mange av disse lever i fattigdom. Vårt mål er å utnytte de ressursene vi har til å samarbeide med lokalsamfunnene der vi opererer om økt verdiskaping.

Voksen katt som sitter på et undersøkelsesbord hos veterinæren

Samarbeid med unge veterinærer

I nye fremadstormende økonomiske markeder er det vanligvis altfor få veterinærklinikker i forhold til den voksende kjæledyrpopulasjonen. Av den grunn ønsker vi å støtte unge veterinærstudenter underveis på deres reise mot å bli praktiserende veterinærer ved å gi dem evne og mulighet til sette opp og drive sine egne klinikker. Vi har allerede gjennomført en vellykket testrunde i Indonesia i 2018, og ønsker nå å utvide til andre geografiske områder.

Forbedre arbeidslivet

I Royal Canin har vi som mål å forbedre arbeidslivet til innehavere av små virksomheter i vår verdikjede gjennom inntekt og menneskerettigheter innen 2025. Vårt mål er at alle som arbeider i våre utvidede forsyningskjeder, skal ha en tilstrekkelig inntekt for å opprettholde en anstendig levestandard. Selv om vårt forhold til små bønder sjelden er direkte, anerkjenner vi deres betydning for vår virksomhet. Vi er spesielt fokusert på å hjelpe den nåværende generasjonen av småbønder til å oppnå fremgang, samtidig som vi sikrer at den neste generasjonen er motivert til å fortsette med jordbruk som et yrke på en slik måte at de kan trives.

To menn som står utendørs og ser på et nettbrett
Content Block With Text And Image 3

Sunn planet

Gjennom vitenskap og innovasjon har vi som selskap mål om å produsere mindre avfall, for å spare kloden for unødvendig belastning.

Lære mer
Content Block With Text And Image 4

Ta vare på velværet

Vår fremste målsetning er å skape en bedre verden for kjæledyrene sammen med våre samarbeidspartnere – det gjør vi ved å levere sunne ernæringsprodukter og ivareta velværet.

Lære mer