Mennesker som trives

Nesten 2,2 milliarder mennesker lever for mindre enn 2 amerikanske dollar om dagen, og nesten 21 millioner voksne og 85 millioner barn er tvunget til å arbeide for veldig lav lønn eller ingen lønn.

Videre produserer anslagsvis 200 millioner småbønder mat til verdens forsyningskjeder og mange av disse lever i fattigdom. Vårt mål er å utnytte de ressursene vi har til å samarbeide med lokalsamfunnene der vi opererer om økt verdiskaping.

Samarbeid med unge veterinærer

I nye fremadstormende økonomiske markeder er det vanligvis altfor få veterinærklinikker i forhold til den voksende kjæledyrpopulasjonen. Av den grunn ønsker vi å støtte unge veterinærstudenter underveis på deres reise mot å bli praktiserende veterinærer ved å gi dem evne og mulighet til sette opp og drive sine egne klinikker. Vi har allerede gjennomført en vellykket testrunde i Indonesia i 2018, og ønsker nå å utvide til andre geografiske områder.

Voksen katt som sitter på et undersøkelsesbord hos veterinæren

Forbedre arbeidslivet

I Royal Canin har vi som mål å forbedre arbeidslivet til innehavere av små virksomheter i vår verdikjede gjennom inntekt og menneskerettigheter innen 2025. Vårt mål er at alle som arbeider i våre utvidede forsyningskjeder, skal ha en tilstrekkelig inntekt for å opprettholde en anstendig levestandard. Selv om vårt forhold til små bønder sjelden er direkte, anerkjenner vi deres betydning for vår virksomhet. Vi er spesielt fokusert på å hjelpe den nåværende generasjonen av småbønder til å oppnå fremgang, samtidig som vi sikrer at den neste generasjonen er motivert til å fortsette med jordbruk som et yrke på en slik måte at de kan trives.

To menn som står utendørs og ser på et nettbrett

Sunn planet

Gjennom vitenskap og innovasjon har vi som selskap mål om å produsere mindre avfall, for å spare kloden for unødvendig belastning.

Lære mer
Content Block With Text And Image 3

Ta vare på velværet

Vår fremste målsetning er å skape en bedre verden for kjæledyrene sammen med våre samarbeidspartnere – det gjør vi ved å levere sunne ernæringsprodukter og ivareta velværet.

Lære mer
Content Block With Text And Image 4