Alle rettigheter er resververt Royal Canin AS
Utgiveren gjør besøkende på denne hjemmesiden oppmerksom på følgende punkter beskrevet i dette dokumentet.  
Generelle vilkår og betingelser for bruk av hjemmesiden til Royal Canin Norge AS.


Tilgangen til og bruken av denne hjemmesiden, er underlagt følgende bestemmelser:

1. Royal Canin tilbyr disse tjenestene (heretter kalt «Tjenester») under godkjennelse av disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt «Vilkår og betingelser») som Royal Canin på ethvert tidspunkt kan endre ved å plassere endringsmeldinger eller lenker til slike, direkte på hjemmesiden. Slike endringsmeldinger kan også sendes direkte til deg på e-post. Vi anbefaler deg derfor å regelmessig gå gjennom den siste versjonen av disse Vilkårene og betingelsene.

Royal Canin kan også tilby andre tjenester med andre vilkår og betingelser som må godtas før bruk.
Disse Vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Royal Canin for bruk av denne tjenesten. De erstatter all tidligere og samtidige kommunikasjon og forslag i elektronisk, skriftlig eller muntlig form.

2. Tjenestene tilgjengelig på hjemmesiden skal bare brukes til ikke-kommersiell og ikke-politisk privat bruk.      
Royal Canin forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt midlertidig oppheve tjenestene, for å f.eks. gjøre vedlikehold, endringer  eller forbedringer på hjemmesiden og/eller i innholdet uten at du har rett til å kreve kompensasjon.    

3. Informasjonen tilgjengelig på hjemmesiden er bare gyldig for Norge. Informasjon om produkter og/eller tjenester kan inneholde feil eller utelatelser, tekniske feil eller tekniske utelatelser, eller typografiske feil. Royal Canin kan derfor ikke garantere for korrektheten av informasjonen tilgjengelig på hjemmesiden.
Enhver korrespondanse og tilsending av material fra deg til Royal Canin via hjemmesiden, eller via andre kanaler, anses som ikke-konfidensielt og uten immaterielle rettigheter, med mindre annet angis av deg. Royal Canin kan derfor fritt bruke slikt tilsendt materiale. Det er imidlertid forbudt å sende oss ulovlig, truende, ærekrenkende, obskønt eller pornografisk innhold, eller innhold som kan utgjøre en fare for hjemmesiden (datavirus osv.) på noen måte.

4. Alle elementene på hjemmesiden samt selve hjemmesiden, er beskyttet av de immaterielle rettighetene til Royal Canin og/eller våre annonsører (som for eksempel opphavsrett, varemerkerett, loven om beskyttelse av dataprogrammer, databaser osv.). Enhver handling som strider mot de immaterielle rettighetene til Royal Canin og/eller våres annonsører er strengt forbudt og blir anmeldt. Du har ikke rett til å endre, kopiere, formidle, overføre, vise, reprodusere, publisere, lisensiere eller selge informasjon (inkludert logoer, design, varemerker osv.), programvare, produkter eller tjenester hentet fra denne hjemmesiden, eller lage avledede verk av ovennevnte.

Royal Canin har ingen kontroll over hjemmesider det lenkes til, eller mer generelt, til ressurser det refereres til på Internett. Royal Canin er derfor ikke ansvarlig for innholdet, annonser, produkter, tjenester eller annet material på eller tilgjengelig fra slike hjemmesider eller ressurser.  Som samarbeidspartner, forhandler eller oppdretter av Royal Canin, setter vi pris på at du bruker logoen vår og linker til vår hjemmeside www.royalcanin.no. Utover dette kan www.royalcanin.no ha blitt lenket til andre hjemmesider uten vår viten. Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig for informasjon, meninger eller anbefalinger skrevet på hjemmesiden til en tredjepart. Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig for uenigheter mellom en partner og deres brukere.
Partnere er selv ansvarlige for overholdelse av alle regler for tjenester de tilbyr brukere/sluttkunder, spesielt lover og reguleringer i forhold til fjernsalg, beskyttelse av forbruker, misvisende eller villedende reklame, priser og produktoverholdelse.
Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig for bevist eller påstått skade eller tap som følge av, eller i forbindelse med bruk, eller av å ha stolt på innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på slike eksterne sider eller kilder.
Hvis et søk på hjemmesiden til Royal Canin leder deg til hjemmesider, nettsider eller forum med titler og/eller innhold som utgjør et lovbrudd i henhold til norsk lov, spesielt med hensyn til at Royal Canin ikke kan kontrollere innholdet til slike hjemmesider og eksterne kilder, bør du avslutte besøket på den aktuelle hjemmesiden, ellers kan du oppleve straffeforfølgelse i henhold til norsk lov eller oppleve søksmål rettet mot deg.

5. Ved tvister er norsk lov gjeldende.
Royal Canins retningslinjer for personvern.

1. Generelt
Du kan besøke hjemmesiden vår når du vil, lære om produktene og tjenestene våre, og lese nyheter eller informasjon om våre nye tjenester uten å måtte gi fra deg personopplysninger.
Men for å delta i aktiviteter organisert av Royal Canin må du registrere deg. Denne informasjonen samles også inn for at vi bedre skal kunne levere informasjon tilpasset deg når du surfer på hjemmesiden vår. Hvis du velger å registrer personopplysninger, behandles den konfidensielle informasjonen i henhold til bestemmelsene nedenfor og i samsvar med nasjonale og internasjonale lover.        

2. Definisjoner
«Behandling av personopplysninger» betyr enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres med personlig informasjon, enten manuelt eller automatisk, slik som innsamling, opptak, lagring, organisering, tilpassing eller endring, henting, konsultering, bruk, avsløring ved overføring, spredning eller på andre måter gjøre informasjonen tilgjengelig, blokkering, sletting eller destruering.        
«Konfidensiell» behandling betyr at vi behandler den konfidensielle informasjonen i henhold til nasjonale og internasjonale regler, inkludert norsk Lov om behandling av personopplysninger av 01. jan. 2001

3. Formålet med behandling av personopplysninger
Ved å gi oss personopplysninger gir du oss uttrykkelig tillatelse til å behandle denne informasjonen for formålene nevnt nedenfor. Informasjonen din inkluderes i Royal Canins databaser, og vi behandler den for å håndtere deltakelsen din i aktiviteter organisert på hjemmesiden til Royal Canin, for å sende deg en e-post som bekrefter din registrering, for å registrere din deltakelse i en gitt aktivitet, sende deg resultatet av denne aktiviteten og hvor avtalt, sende deg gavene dine. Vi behandler også informasjonen for å håndtere medlemmene våre og andre tjenester tilbudt av Royal Canin, for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre (utvalg, forslag osv.), for å informere deg om nye tjenester og produkter fra Royal Canin og våre partnere, og for informasjon vedrørende forskning vi utfører.         

4. Cookies
Vi benytter av og til såkalte «cookies» for å gi deg en bedre tjeneste. En cookie er en liten fil som lagres på datamaskinen din av en hjemmeside. Denne cookien kan så hentes ved et senere besøk på den samme hjemmesiden. En cookie kan bare leses av hjemmesiden som opprettet den. Vi bruker cookies for å lette administreringen. Vi kan f.eks. registrere hvilken type informasjon du foretrekker eller tilgangskodene dine, slik at du ikke må utføre de samme tastetrykkene hver gang du kommer til hjemmesiden vår. De fleste cookies virker bare for ett enkelt besøk eller en enkelt økt. Ingen av dem inneholder informasjon som gjør at du kan bli kontakten via telefon, e-post eller brev. Det er også mulig å justere innstillingene i nettleseren din slik at du får beskjed hver gang en cookie opprettes eller å ikke godta at de opprettes (noen tjenester krever imidlertid bruk av cookies, og vil ikke være tilgjengelig hvis cookies er slått av).            
5. Publisering og offentliggjøring av personopplysninger
Du godtar at noe av din «offentlig tilgjengelige» informasjon publiseres. Ditt navn, hjemsted, hjemland og kjønn kan publiseres i kommunikasjon mellom deg og Royal Canin og mellom brukere.   
Royal Canin kan også avsløre dine personopplysninger hvis dette blir etterspurt av en juridisk myndighet, eller i god tro om at en slik handling er nødvendig for å overholde lover og regelverk eller i forbindelse med en rettsak initiert av eller mot Royal Canin.                

6. Dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger
Alle spørsmål i forhold til lagring og behandling av din informasjon kan sendes til: [email protected] For mer generell informasjon kan du sende henvendelsen din til den norske personvernkommisjonen.

7. Krenkelser av personvernet
Hvis du opplever at hjemmesiden vår ikke respekterer personvernet ditt, vennligst send oss en e-post på [email protected], og vi skal gjøre vårt ytterste for å finne og rette opp i problemet.