Bengal adult in black and white

Bengal

Bengalen togs först fram genom att korsa tama tabbykatter med den asiatiska leopardkatten, vilket gav de första hybridhonorna.

Om bengal

Bengaler, som ofta kallas ”små leoparder”, är mycket tillgivna och kan vara knäkatter om de vill, men oftast föredrar de att leka, jaga och klättra. Bengaler är hängivna kamrater och är tålmodiga med andra husdjur och barn.

Det här är självsäkra och nyfikna katter som alltid undersöker. Eftersom det är aktiva katter är det viktigt att se till att de får gott om stimulans och möjlighet att motionera och umgås med sina ägare.

Källa: Huvudfakta och egenskaper hämtade från World Cat Congress (WCC)

Rasspecifikt

Storlekskategori
Medelstor
Förväntad medellivslängd
12–16 år

Självsäker / Social / Pratsam / Energisk / Lekfull

Huvudfakta

  • Ett klösträd är viktigt
  • Behöver lite pälsvård
  • Bra med barn
Illustration av rasens ursprung

Rasens ursprung

Bengalkattens ursprung härstammar från dr Centerwalls arbete. Han födde upp flera leopardkatthybrider under sina studier på 1960-talet. År 1970 fick William Engler, en djurskötare som hade arbetat med exotic-katter under många år, två kattkullar från hans leopardkatt.

Englers katter uppnådde så småningom den tredje generationen och det var han som gav rasen namnet bengal. Tack vare Jean Mills arbete med att lansera rasen runtom i världen etablerades bengalkatten som tamkatt.

Hälsotillstånd

Rasen bengal är ursprungligen en hybrid, vilket betyder att den har utvecklats genom att korsa en tamkatt med en vildkatt (leopardkatt). Tidiga generationer av bengalkatter har ett mindre förutsägbart beteende eftersom de har en högre andel vildkatt i sitt DNA. Katter från tidiga generationer kan vara krävande då det gäller temperament, naturliga jaktinstinkt och kan därför kräva anpassad hemmiljö. Om du väljer en bengalkatt är det därför viktigt att välja en från de senare generationerna som saknar det mesta av de ursprungliga instinkterna hos leopardkatten.

Illustration av hälsochecklista

En hälsosam start i livet

Kattungetiden är en period med stora fysiska förändringar och beteendeförändringar och en brant inlärningskurva för nya ägare. Ta reda på hur du kan ge din kattunge bästa möjliga start i livet så att den utvecklas till en stark och frisk katt.

Ta reda på mer
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Hälsoråd för din katt

Få råd och information om hur du ger din katt bästa möjliga vård i alla livets skeden.

Ta reda på mer
En vuxen sibirisk katt sitter i svartvitt mot en vit bakgrund