Podpora duševnej pohody

V posledných desaťročiach sa zvyšuje počet ľudí aj domácich zvierat. Tento nárast vedie k možnému konfliktu medzi potravinovými systémami domácich zvieratiek a ľudí.
Domáce zvieratká potrebujú živiny. Vo zvieracej strave neexistujú žiadne požiadavky na konkrétne ingrediencie a vedľajšie produkty obsahujú vysokokvalitné výživné látky.
Zámerom našej podpory duševnej pohody je podporovať vedu, inovácie a marketing spôsobom, ktorý pomôže miliardám ľudí a ich domácim zvieratkám žiť zdravšie a šťastnejšie životy.
Laboratórny pracovník v modrých latexových rukaviciach vykonávajúci testy

Inovácia v rámci surovín

Keďže sa zameriavame na živiny a nie na ingrediencie, inovácie a udržateľnosť sú veľmi dôležité pri výbere surovín, ktoré používame dnes a ktoré budeme používať v budúcnosti. Naším cieľom je naďalej zvyšovať úroveň inovácií zavádzaním nových surovín s nižším environmentálnym a sociálnym dosahom, pričom sa sústavne usilujeme aj o zlepšovanie nutričných vlastností našich výrobkov.

Content Block With Text And Image 2

Zdravá planéta

Riadime sa vedeckými poznatkami a inováciami a cieľom našej spoločnosti je znížiť plytvanie, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť našej planéty.

Viac informácií
Content Block With Text And Image 3

Úspešní ľudia

Naším cieľom je využiť našu moc na spoluprácu pri vytváraní hodnôt v komunitách, kde pôsobíme.

Viac informácií