4+1

Program 4 + 1 skončil 30. septembra 2021.Ďakujeme za Váš záujem a účasť! 

Viac v pravidlách programu.

 

 

ZAPOJTE SA DO ATRAKTÍVNEHO PROGRAMU!

Kúpte ktorékoľvek 4 balenia suchého krmiva Royal Canin z produktového radu VHN, VCN alebo VD u svojho veterinárneho lekára a získate 5. balenie zadarmo!
Je to také jednoduché!

(Odporúčaný internetový prehliadač: Google Chrome/Mozilla Firefox)

Chcem sa zapojiť

* Na programe sa môžete zúčastniť 4-krát. Všetky 4 balenia nemusíte zakúpiť naraz. Kompletný zoznam produktov zaradených do programu je uvedený v pravidlách a podmienkach akcie.

** Kód sa nachádza na stieracom poli pri čiarovom kóde. Uschovajte si doklad o kúpe produktu (faktúru alebo bloček).

*** Krmivo, ktoré dostanete zadarmo, si môžete vybrať. Balenie krmiva zadarmo, ktoré dostanete v lehote 30 dní, bude v najnižšej hmotnosti zakúpeného produktu. Viac podrobností si prečítajte  Pravidlá a podmienky akcie.

**** Usporiadateľom akcie je i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom v Lodži,  Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057 Lodž (Łódź), zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Łodź-Śródmieście v Lodži, XX. oddelenie obchodného registra KRS, spisová značka KRS 0000339847, so základným kapitálom vo výške 489 375,00 zł, používajúca štatistické identifikačné číslo REGON 142057582 a daňové identifikačné číslo NIP 7010206178 na zákazku Royal Canin Dystrybucja spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Nepolomiciach (Niepołomicach), Grabska 10, 32-005 Nepolomice, zapísaná v obchodnom registri KRS vedenom Okresným súdom Krakov-Śródmieście v Krakove, XX. hospodarske oddelenie obchodného registra KRS, spisová značka 0000357290, so základným kapitálom vo výške 51 000,00 zł, identifikačné číslo REGON 121231071, daňové identifikačné číslo NIP 6832051821. Pravidlá a podmienky akcie sú k dispozícii na [odkaz].

Máte nejaké otázky alebo nás chcete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek pochybností si prosím prečítajte často kladené otázky alebo nás kontaktujte:


Prievozská 4D, Blok E Bratislava 821 09 Slovakia 

[email protected]

Často kladené otázky