บรรจุภัณฑ์ของ โรยัล คานิน สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่?

ที่ โรยัล คานิน เราคิดค้นแนวทางสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเรา เพราะเราเชื่อว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ยั่งยืน เราภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเรา แต่กังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ทั้งบนบกและในมหาสมุทร บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ (เช่น กระดาษแข็ง กระป๋อง เป็นต้น) หรือนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ผ่านองค์กรที่ดูแลด้านขยะจากบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ เรากำลังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์แบบฟิล์มประกบชนิดเดียว (mono-packaging material)

ในปัจจุบันนี้ บรรจุภัณฑ์บางส่วนของเรายังไม่สามารถรีไซเคิลได้ในปริมาณมากในบางตลาด ดังนั้นเราจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรจัดการดูแลขยะในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โปรดดูการรีไซเคิลขยะในประเทศของคุณตามรายละเอียดด้านล่าง กรุณาทิ้งขยะให้ถูกวิธีเพื่อโลกของเรา
บรรจุภัณฑ์ รีไซเคิล
Inline Image 9

บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่เม็ดอาหาร ที่ด้านในเป็นสีขาว

บรรจุภัณฑ์นี้ทำมาจากโพลิเอทิลีนและได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากระบบรีไซเคิลโพลิเอทิลีนในปัจจุบัน ที่มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ (ตามหลักเกณฑ์ของ โครงการความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในยุโรป ที่มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว  (CEFLEX))
บรรจุภัณฑ์นี้ควรทิ้งในถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
Inline Image 4

บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่เม็ดอาหาร ที่ด้านในเคลือบด้วยฟิล์มโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์นี้่ทำจากพลาสติกหลายชนิด และจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยบรรจุภัณฑ์แบบ mono-packaging material ภายในปี 2025
บรรจุภัณฑ์นี้ควรทิ้งในถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
Inline Image 5

บรรจุภัณฑ์แบบกระดาษ

บรรจุภัณฑ์นี้ทำจากกระดาษที่มีชั้นพลาสติกบางๆ เพื่อถนอมอาหารให้ได้ดีที่สุด
บรรจุภัณฑ์นี้ควรทิ้งในถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
Inline Image 6

ซองอาหารเปียก

บรรจุภัณฑ์นี้่ทำจากพลาสติกหลายชนิด
บรรจุภัณฑ์นี้ควรทิ้งในถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
Inline Image 7

กระป๋องและถาดอะลูมิเนียม

บรรจุภัณฑ์นี้ควรทิ้งในถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ
Inline Image 8

กล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์นี้ควรทิ้งในถังขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ