การบำรุงความเป็นอยู่ที่ดี

จำนวนประชากรมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้นำไปสู่ปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นได้ในการจัดหาแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์
สารอาหารคือสิ่งที่ร่างกายสัตว์เลี้ยงต้องการ ไม่ได้สำคัญที่วัตถุดิบหากมีคุณภาพสูงเพียงพอ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้สร้างนวัตกรรม และการผลิตต่างๆที่จะส่งผลให้ผู้คนหลายพันล้านคนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสวมถุงมือยางสีน้ำเงินกำลังทำการทดสอบ

นวัตกรรมด้านวัตถุดิบ

เพราะเราให้ความสำคัญกับสารอาหารมากกว่าชนิดของวัตถุดิบ การใช้นวัตกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการเลือกวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้และในอนาคต เป้าหมายของเราคือการยกระดับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการเฟ้นหาวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยลง ในขณะที่เพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการให้ผลิตภัณฑ์ของเรา

Content Block With Text And Image 2

โลกสุขภาพดี

เป้าหมายธุรกิจของเราขับเคลื่อนโดยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เน้นลดการสูญเสียในวันนี้เพื่อโลกที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม
Content Block With Text And Image 3

บุคคลที่ประสบความสำเร็จ

เป้าหมายของเราคือการใช้ประโยชน์จากพลังของเราโดยการร่วมมือกันสร้างคุณค่าในชุมชนที่เราดำเนินกิจการ

เรียนรู้เพิ่มเติม