การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

โภชนาการเหมาะสม

ตอบโจทย์ความต้องการของแมวโตเต็มวัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

รูปร่างสมส่วน

ดูแลให้หุ่นดี ด้วยพลังงานอาหารที่เหมาะสม

ดูแลปัญหาก้อนขน

ด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม มีส่วนช่วยในการขับก้อนขนในทางเดินอาหาร

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 30%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%,กาก ไม่มากกว่า 5.3%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
น้ำหนักแมวน้ำหนักที่เหมาะสมน้ำหนักเกิน
3 กิโลกรัม44 ก. (26 ก. + 1 ซอง)35 ก. (17 ก. + 1 ซอง)
4 กิโลกรัม54 ก. (36 ก. + 1 ซอง)43 ก. (25 ก. + 1 ซอง)
5 กิโลกรัม63 ก. (45 ก. + 1 ซอง)51 ก. (39 ก. + 1 ซอง)
6 กิโลกรัม72 ก. (54 ก. + 1 ซอง)58 ก. (39 ก. + 1 ซอง)
16-FIT 32-B1-EST

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา