การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาวขึ้น

สารอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้แมวโรคไตมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เสริมการทำงานของไตเพิ่มอัตราการกรอง โดย EPA/DHA และ Antioxidant ควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสชะลอการพัฒนาของโรค

ลดภาระการทำงานหนัก ของไต

ลดภาระการทำงานหนักของไต และภาวะแทรกซ้อนจากของเสียในเลือดสูง โดยควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมและใช้แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ลดการเกิดของเสียในเลือด

ควบคุมปริมาณแร่ธาตุให้สมดุล

ลดโอกาสการเกิด Metabolic acidosis ที่เกิดขึ้นกับแมวโรคไตระยะท้าย เนื่องจากหน้าที่หลักของไตคือ การรักษาสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย เมื่อไตทำงานได้น้อยลงทำให้ไต ขับทิ้งไฮโดรเจนไอออนได้น้อยลง และดูดไบคาร์บอเนตกลับได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดภาวะร่างกายเป็นกรด ซึ่งส่งผลเสียแก่แมวได้

ความน่ากินสูง กระตุ้นความอยากกินอาหาร

ด้วยหลักการ Aromatic Profile (องค์ประกอบของกลิ่นที่แมวชื่นชอบ) ที่ศึกษามาแล้วว่าเป็นกลิ่นที่ชื่นชอบของแมว ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น ลดการปฏิเสธอาหาร แม้ว่าความอยากอาหารจะลดลงเนื่องจากป่วยด้วยโรคไต

ส่วนผสม : เนื้อไก่ ไตสุกร ตับไก่ ข้าวโพด แซลมอน น้ำมันเมล็ดทานตะวัน เซลลูโลส แร่ธาตุ วิตามิน คาราเมล คาราจีแนน สารเพิ่มความหนืดจากคาร็อบกัม ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ สารเพิ่มความหนืดจากกัวร์กัม น้ำมันปลา สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (ไคลน็อพทิโลไลท์) ดอกดาวเรืองป่น

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4.5%, กาก ไม่มากกว่า 2.2%, ความชื้น ไม่มากกว่า 78.5%
น้ำหนักแมว (กิโลกรัม)ผอม - ปกติ - น้ำหนักเกิน-
-(ก./ วัน)กระป๋อง / วัน(ก./ วัน)กระป๋อง / วัน(ก./ วัน)กระป๋อง / วัน
2141 3/4117 1/294 1/2
31881156 3/4125 3/4
42301 1/41921154 3/4
52701 1/22251 1/41801
63071 1/22561 1/42051
73431 3/42861 1/22291 1/4
837723141 1/22511 1/4
941023411 3/42731 1/2
104412 1/436822941 1/2
13 VCN/ VD WET CANS Packshots New Cans

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา