การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ

ด้วยคุณสมบัติของอาหารเปียกที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูง  ทำให้ปัสสาวะเจือจางได้ดี เนื่องจาก 64%  ของโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ  อาหารเปียกจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับหากเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำๆ

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

อาหารสูตร Urinary S/O สามารถละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่า RSS ต่ำ

สภาวะปัสสาวะเจือจางจนไม่เกิดการตกตะกอนและก่อตัวเป็นนิ่ว (Undersaturated)  เป็นสภาวะที่นิ่วทั้งชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลทไม่สามารถเกิดการก่อตัวเป็นก้อนนิ่วได้

เจือจางน้ำปัสสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท ปริมาณของน้ำปัสสาวะที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดการขับของเสียออกจากกระเพาะปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ

ลดโอกาสการเกิดนิ่วสตรูไวท์และออกซาเลต

สารอาหารช่วยปรับสภาพแวดล้อมในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะทั้งชนิดออกซาเลทและสตรูไวท์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5.2%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%, กาก ไม่มากกว่า 1.6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 83%
น้ำหนักแมว (กิโลกรัม)ผอม-ปกติ- น้ำหนักเกิน-
-กรัมซองกรัมซองกรัมซอง
2 170 2 140 1+1/2 110 1+1/2
2.5 195 2+1/2 165 2130 1+1/2
3 2252+1/2 185 2150 2
3.5 250 3 210 2+1/2 165 2
4 275 3 230 2+1/2 185 2
4.5 300 3+1/2250 32002+1/2
5 320 4 270 3215 2+1/2
5.5 345 4285 3+1/2230 2+1/2
6 365 4+1/2305 3+1/2 2453
6.5 390 4+1/2 325 4260 3
7 410 5340 4275 3
7.5 430 5360 4285 3+1/2
8 450 5+1/2375 4+1/2 3003+1/2
8.5 470 5+1/2390 4+1/2 315 3+1/2
9 490 6410 5325 4
9.5 510 6425 5340 4
10 530 g6440 5350 4
VHN-URINARY-URINARY S/O CAT SIG POUCH-POUCH PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา