ร่วมกันดูแลสุขภาพให้กับสุนัขและแมว

 พวกเราทุกคนต้องการมีสุขภาพดี อีกทั้งยังอยากให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงแมวและสุนัขมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

โรยัล คานิน มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ โดยเสนอข้อแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อส่งเสริมให้แมวและสุนัขมีสุขภาพดีทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า 

Black and white Labrador and Sacred Birman playing with toys
Checklist illustration

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

โคโรนาไวรัสในมนุษย์ จัดอยู่ในกลุ่มไวรัสที่มีชื่อเรียกว่า Coronaviridae ซึ่งโดยปกติจะมีความจำเพาะเจาะจงในการติดเชื้อกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด (Species specific) จากงานวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีความเป็นไปได้ที่ COVID-19 จะสามารถถ่ายทอดระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงหรือจากสัตว์เลี้ยงหนึ่งไปยังสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ * ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยความรักได้เช่นเคย แมวและสุนัขจะไม่สามารถติดเชื้อจากคน คุณจึงสามารถแสดงความรักกับพวกเขาได้ตามปกติ ทั้งนี้ไม่มีหลักฐานและการรายงานใดบ่งบอกว่าแมวและสุนัขเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่น และไม่มีหลักฐานว่าเชื้อจากมนุษย์ติดต่อไปยังแมวและสุนัขได้เช่นกัน*

ตั้งน้ำดื่มให้แมวและสุนัขตลอดเวลา.

ให้อาหารตามความต้องการของสุขภาพร่างกาย หากจำเป็นอาจต้องให้อาหารประกอบการรักษาโรคตามที่สัตวแพทย์แนะนำ ทั้งนี้แนะนำให้เตรียมอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการหรืออาจสอบถามจากผู้จัดจำหน่ายเพื่อความมั่นใจว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อการใช้

เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่แมวและสุนัขควรมีกิจกรรมหรือการออกกำลังอย่างเหมาะสม โดยเราหากิจกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถทำในบ้านได้ อย่างเช่นการให้อาหารโดยใช้ของเล่นชนิดกล่องปริศนาที่จะมีอาหารออกมาเมื่อขยับกล่องอย่างเหมาะสม หรือการใช้ของเล่นอื่น ๆ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของพวกเขา

หากสามารถพาเดินนอกบ้านได้ ควรเว้นระยะห่างจากผู้คนและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ  โดยทั้งนี้ควรปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของหน่วยงานราชการถึงระเบียบการออกนอกที่พักอาศัย
รักษาความสะอาดและล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนและหลังที่จะสัมผัส อุ้มแมวหรือสุนัข

หากจำเป็นต้องแยกตัวคุณกับแมวและสุนัข ต้องมั่นใจว่าคุณวางแผนในการดูแลทั่วไปและด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแล้ว

หากคุณได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าป่วยเป็น COVID-19 และคุณยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงของคุณ หากคุณไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณได้ คุณควรรักษาสุขอนามัยที่ดีและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากเป็นไปได้
ติดต่อสัตวแพทย์ทันทีหากมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง
แนะนำให้ค่อยๆ เปลี่ยนอาหารโดยการผสมอาหารใหม่เข้ากับอาหารเก่าทีละน้อย เพื่อให้น้องหมาน้องแมวมีเวลาปรับตัวให้คุ้นเคยกับอาหารใหม่ และช่วยลดความเสี่ยงการถ่ายเหลว การเปลี่ยนอาหารโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ดังนี้  

วันที่ 1 และ 2 : อาหารเก่า 75% + อาหารใหม่ 25% 
วันที่ 3 และ 4 : อาหารเก่า 50% + อาหารใหม่ 50% 
วันที่ 5 และ 6 : อาหารเก่า  25% + อาหารใหม่ 75% 
วันที่ 7 : อาหารใหม่ 100% 

เคล็ดลับในการเปลี่ยนอาหารนี้สามารถใช้กับการเปลี่ยนอาหารถุงใหม่ แต่ยังเป็นสูตรเดิมได้อีกด้วย


Man walking his dog illustration

สุขภาพดีและมีความสุขร่วมกัน*

มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงสามารถส่งผลที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้เลี้ยงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สุนัขและแมวจึงสามารถช่วยพวกเรารับมือกับช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แสดงผลอย่างชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยงเป็น “ผู้ช่วยลดความเครียด” ให้กับพวกเรา หลายครั้งที่สัตว์เลี้ยงช่วยพวกเราจากความกังวลหรือความโกรธ และยังลดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย

*แหล่งที่มา: Waltham Human Animal Interaction Playbook

10 เมษายน 2563