การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตวแพทย์

ละลายนิ่วสตรูไวท์

มีประสิทธิภาพในการละลายนิ่วสตรูไวท์ ปรับ pH ให้เป็นกรดเล็กน้อยซึ่งไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดนิ่วสตรูไวท์ในสุนัข

เจือจางน้ำปัสาวะ

เจือจางน้ำปัสสาวะ ลดความเข้มข้นของสตรูไวท์และออกซาเลต ปัสสาวะมีปริมาณมากจะช่วยลดการเกิด และเพิ่มการขับทิ้งผลึกนิ่วสตรูไวท์และออกซาเลต

มีค่า RSS ต่ำ

ค่า RSS ต่ำ คือ ภาวะที่ปัสสาวะอยู่ในสภาวะที่เจือจางผลึกนิ่วไม่สามารถก่อตัวขึ้นได้ จึงช่วยลดโอกาสการผลึกนิ่ว ชนืดสตรูไวท์และออกซาเลต

ส่วนผสม : เนื้อสัตว์ปีก, ข้าวโพด, ตับสัตว์ปีก, น้ำมันจากดอกทานตะวัน, กลูเต้นข้าวโพด, แร่ธาตุ, น้ำมันปลา, เยื่อใยเซลลูโลส, ยางจากต้นอบเชย, คาร์ราจิแนน, เยื่อหัวบีท, ทอรีน, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, สารสกัดจากดอกดาวเรือง (อุดมไปด้วยลูทีน), วิตามิน

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 3.2%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 6%, กาก ไม่มากกว่า 1.6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 75%
VHN-URINARY-URINARY SO DOG LOAF CAN 400-CAN PACKSHOT

ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่

ค้นหาวิธีติดต่อเราและติดต่อเราอยู่เสมอ

ถามคำถาม
Cookie Settings