การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ละลายนิ่วสตรูไวท์

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

เจือจางน้ำปัสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท

ค่า RSS ต่ำ

ลดความเข้มข้นของแร่ธาตุที่มีประจุ ซึ่งช่วยทำให้ลดการก่อตัวของนิ่วชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลท

ลดโอกาสการเกิดนิ่วสตรูไวท์และออกซาเลต

สารอาหารช่วยปรับสภาพแวดล้อมในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะทั้งชนิดออกซาเลทและสตรูไวท์

ส่วนผสม : เนื้อสัตว์ปีก, ข้าวโพด, ตับสัตว์ปีก, น้ำมันจากดอกทานตะวัน, กลูเต้นข้าวโพด, แร่ธาตุ, น้ำมันปลา, เยื่อใยเซลลูโลส, ยางจากต้นอบเชย, คาร์ราจิแนน, เยื่อหัวบีท, ทอรีน, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, สารสกัดจากดอกดาวเรือง (อุดมไปด้วยลูทีน), วิตามิน

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 3.2%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 6%, กาก ไม่มากกว่า 1.6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 75%
น้ำหนักสุนัขผอมผอมปกติปกติน้ำหนักเกินน้ำหนักเกิน
ผสมอาหารเม็ดและอาหารเปียกอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดและอาหารเปียกอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดและอาหารเปียกอาหารเปียก
228 ก. + 1/4 กระป๋อง1/2 กระป๋อง21 ก. + 1/4 กระป๋อง1/2 กระป๋อง15 ก. + 1/4 กระป๋อง1/2 กระป๋อง
464 ก. + 1/4 กระป๋อง3/4 กระป๋อง54 ก. + 1/4 กระป๋อง3/4 กระป๋อง43 ก. + 1/4 กระป๋อง3/4 กระป๋อง
670 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง55 ก. + 1/2 กระป๋อง1 กระป๋อง41 ก. + 1/2 กระป๋อง1 กระป๋อง
8100 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/2 กระป๋อง82 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง63 ก. + 1/2 กระป๋อง1 กระป๋อง
10128 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 3/4 กระป๋อง106 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/2 กระป๋อง84 ก. + 1/2 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง
15139 ก. + 1 กระป๋อง1 + 1/4 กระป๋อง109 ก. + 1 กระป๋อง2 กระป๋อง80 ก. + 1 กระป๋อง1 + 3/4 กระป๋อง
20198 ก. + 1 กระป๋อง1 + 3/4 กระป๋อง161 ก. + 1 กระป๋อง2 + 1/2 กระป๋อง125 ก. + 1 กระป๋อง2 + 1/4 กระป๋อง
25254 ก. + 1 กระป๋อง3 + 1/2 กระป๋อง210 ก. + 1 กระป๋อง3 กระป๋อง167 ก. + 1 กระป๋อง2 + 1/2 กระป๋อง
30306 ก. + 1 กระป๋อง3 + 3/4 กระป๋อง257 ก. + 1 กระป๋อง3 + 1/2 กระป๋อง207 ก. + 1 กระป๋อง3 กระป๋อง
40406 ก. + 1 กระป๋อง4 + 3/4 กระป๋อง344 ก. + 1 กระป๋อง4 + 1/4 กระป๋อง283 ก. + 1 กระป๋อง3 + 3/4 กระป๋อง
50499 ก. + 1 กระป๋อง5 + 3/4 กระป๋อง426 ก. + 1 กระป๋อง5 กระป๋อง354 ก. + 1 กระป๋อง4 + 1/4 กระป๋อง
60588 ก. + 1 กระป๋อง6 + 1/2 กระป๋อง504 ก. + 1 กระป๋อง5 + 3/4 กระป๋อง421 ก. + 1 กระป๋อง5 กระป๋อง
70673 ก.+ 1 กระป๋อง7 + 1/4 กระป๋อง579 ก. + 1 กระป๋อง6 + 1/2 กระป๋อง486 ก. + 1 กระป๋อง5 + 1/2 กระป๋อง
80755 ก.+ 1 กระป๋อง8 กระป๋อง652 ก. + 1 กระป๋อง7 กระป๋อง548 ก. + 1 กระป๋อง6 + 1/4 กระป๋อง
VHN-URINARY-URINARY SO DOG LOAF CAN 400-CAN PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา