ROYAL CANIN SAS, що зареєстрована за адресою: проспект де Ла Петі Камарг, 650, 30470 AIMARGUES, ФРАНЦІЯ («Royal Canin») та представлена в Україні своїм місцевим підрозділом ТОВ «Роял Канін Україна», зареєстрованим за адресою вул. Червоноармійська, 100, 3-й поверх, м. Київ, 03150, Україна, надає цифрову платформу під назвою «Роял старт», призначену для Заводчиків домашніх тварин та доступну через Інтернет на спеціалізованому веб-сайті (надалі - «Платформа»).

Платформа створена для підтримки Заводчиків у їхній щоденній практиці завдяки інноваційним сервісам, орієнтованим на:

 

 

·         управління тваринами (включаючи управління вагою та моніторинг здоров'я/відтворення);

 

·         управління завданнями (адміністративні, медичні або пов'язані із щоденною розвідною діяльністю);

 

·         комунікація з власником домашньої тварини (обмін інформацією та документами, що стосуються домашнього улюбленця, декларація про продаж тощо).

 

Платформа є інструментом підтримки та допомоги Заводчикам домашніх тварин, але жодним чином не повинна замінювати індивідуальну та незалежну професійну експертизу Заводчиків домашніх тварин, а також не може замінювати обстеження, діагностування та лікування тварин ветеринаром за потреби.

 

СТВОРЮЮЧИ АККАУНТ ТА ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЮ ПЛАТФОРМУ, ВИ ЗГОДНІ з ТАКими ПРАВИЛАми ТА УМОВИми:

 

ВИЗНАЧЕННЯ:

 

Терміни, що починаються з великої літери, мають значення, зазначені нижче. Якщо не зазначено інше, слова в однині включають множину, а слова у множині включають однину.

Тварина(и) – це кіт(коти) та/або собака(и) із Розплідника, що включають в себе тварин, що розводяться, виводки або молоді одинокі тварини, народжені у Розпліднику.

Адміністратор облікового запису – це Заводчик у Розпліднику, який відповідає за управління та надання доступу до Облікового запису Заводчика домашніх тварин іншим членам команди Розплідника.

Заводчик –означає фізичну особу або Розплідник, яка займається розведенням котів та/або собак та уклали угоду («Угода про породу»), яка на цей момент діє з Royal Canin (ТОВ «Рояль Канін Україна»), згідно з якою Заводчик купує продукцію Royal Canin та яка регулює інші умови співпраці між Заводчиком та Royal Canin.

Закони про захист даних– це будь-яке застосовне законодавство, в будь-якій країні світу, що захищає право на приватність фізичних осіб, оскільки ці закони та нормативні акти застосовуються до обробки персональних даних у зв'язку з цією Угодою, включаючи без обмежень законодавство про захист даних, прийняте Європейським Союзом (ЄС) та державами-членами ЄС, федеральними та державними законами США, що стосуються конфіденційності даних та подібні заходи.

Порушення безпеки даних – це 1) будь-який несанкціонований доступ до або придбання даних, що порушує безпеку, конфіденційність або цілісність персональних даних, або (2) будь-яке несанкціоноване розголошення, доступ або використання будь-яких персональних даних або (3) будь-які несанкціоновані вторгнення в системи, що містять персональні дані, що призводить до несанкціонованого доступу або доступу, що перевищує допустимі межі.

Обліковий запис Заводчика – означає приватний обліковий запис Заводчика, що дозволяє Користувачеві отримувати доступ до Платформи та користуватися Послугами після прийняття цих Умов використання.

Розплідник – це юридична особа, зареєстрована на Платформі, де один або кілька Заводчиків та працівників здійснюють розведення котів та/або собак.

Персональні дані – це такі дані, визначення яких викладені у статті 4.1 GDPR та 
статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

Власник домашньої тварини – це фізична особа, яка є клієнтом Заводчика, який, в залежності від умов, придбав або абсолютно точно забронював Домашню тварину у Заводчика.

Послуги – це конкретні застосунки розроблені для підтримки племінного розведення Заводчиків, доступні на Платформі, підпадають під дію цих Умов використання та описані у статті 3 нижче.

Умови використання – це загальні умови, що є застосовними до реєстрації на Платформі та користування усіма Послугами, наданими Користувачу відповідно до цього документу («Угода»).

Користувач – це Заводчик, який має право користуватися Платформою або через пряму угоду з Royal Canin, або відповідно до доступу, наданого Адміністратором облікового запису під його сувору відповідальність.

Контент користувача – це усі торговельні марки, авторські права, логотип, фірмове найменування, назва компанії, документи, дані та інформація, завантажені Користувачем на Платформу, включаючи будь-які фотографії чи письмові матеріали та, зокрема, коментарі, заповнені Користувачем.

Стаття 1: Прийняття Умов

Реєстрація та навігація на Платформі, а також використання Послуг передбачають повне прийняття Користувачем цих Умов використання.

Ці Умови використання складають договір між Royal Canin та Користувачем.

Якщо Користувач відмовляється визнавати договірні Умови використання обов’язковими, Користувач не може використовувати Послуги.

 

Умови використання доступні в будь-який час на Платформі.

Реєструючись на Платформі та користуючись нею, Користувач надає свою згоду на збір, зберігання та обробку свого Контенту користувача для цілей, зазначених у цих Умовах використання, та на користь Royal Canin. Ми повідомляємо Користувача про всі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», які Ви можете прочитати тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. У випадку, якщо Ви хочете відкликати свою згоду або змінити її або адресувати будь-які інші запитання або запити, пов’язані з Вашими персональними даними, Ви можете будь-коли звернутися до нас відповідно до будь-якої адреси Royal Canin, зазначеної в цьому документі.

 

 

Стаття 2: Реєстрація на Платформі - Незалежність

 

2.1 Умови реєстрації Користувача

 

Користувачі, які мають право зареєструватися на Платформі, повинні бути Заводчиками, які уклали поточну Угоду про породу з Royal Canin.

Ні Платформа, ні її вміст не є загальнодоступними. При першому підключенні до Платформи Користувачеві буде запропоновано створити Обліковий запис Заводчика або увійти в попередній обліковий запис із Royal Canin (якщо такий є). Для створення нового Облікового запису Заводчика Користувач повинен надати правдиву, правильну та повну інформацію про свою особу та заповнити свій ідентифікатор Заводчика, такий як наданий Royal Canin в рамках Угоди про породу. Логін повинен бути адресою електронної пошти за вибором Заводчика, також Користувачеві необхідно створити новий пароль. Інформація, що стосується Облікового запису Заводчика, доступна на вкладці «Обліковий запис». Користувач може оновлювати таку інформацію в будь-який час і робити це, коли це необхідно для користування Послугами. Зокрема, Користувач може доповнити інформацію про свою діяльність, щоб отримати користь від коригування Послуг відповідно до специфічних особливостей його діяльності (наприклад, змінити параметри виду та породи).

Користувач (а) гарантує правдивість, точність та повноту інформації, що надається Royal Canin, і несе повну відповідальність за будь-які помилки, упущення та оновлення; 
(b) зобов'язується негайно оновлювати надані дані та інформацію, коли це необхідно; та (c) повинен, якщо більше не зможе займатися племінним розведенням в умовах Угоди про породу, (i) повідомити Royal Canin електронною поштою та (ii) негайно припинити використання Платформи.

Будь-яка фізична особа, яка зареєструється від імені Розплідника, до якого вона прив’язана, гарантує, що він чи вона має дозвіл для цієї мети. Якщо цього не відбувається, фізична особа підлягає притягненню до відповідальності як відповідною юридичною особою, так і Royal Canin.

 

 

2.2  Доступ до Платформи

Як тільки Користувач приймає Умови використання, Користувач (a) може отримати доступ до Платформи через Обліковий запис Заводчика, використовуючи логін та пароль, які є особистими та залишаються у збереженні Користувача; (b) повинен вжити всіх необхідних запобіжних заходів для забезпечення конфіденційності, безпеки та правильного використання логіну та пароля Користувача, щоб запобігти їх розголошенню чи використанню третіми сторонами; та (c) несе повну відповідальність за використання будь-якою іншою особою входу та пароля Користувача, а також за будь-які операції, що здійснюються через Обліковий запис Заводчика. Будь-яке підключення до Облікового запису Заводчика та/або передача даних, здійснених за допомогою Облікового запису Заводчика, буде вважатися зробленим власником зазначеного облікового запису та під особисту відповідальність Користувача. У разі недобросовісного використання пароля Користувача та/або входу в систему Користувач зобов'язується якомога швидше письмово повідомити про це Royal Canin.

Якщо власником Облікового запису є юридична особа, призначається Адміністратор облікового запису, який має можливість надавати доступ до Облікового запису Заводчика користувачам в межах Розплідника. Визнається, що лише фізична особа, яка займається племінним розведенням, може мати доступ до Платформи. При цьому інші члени команди Розплідника можуть отримувати доступ до Платформи виключно від імені та під суворим наглядом та відповідальністю Заводчика.

Власник Облікового запису Заводчика несе повну відповідальність за будь-яке використання Облікового запису, гарантує та заявляє, що Користувач зобов'язується належним чином використовувати Платформу з дотриманням цих Умов використання.

У будь-який час та на запит до Royal Canin, Користувач може видалити свій Обліковий запис, що має наслідком автоматичне відключення його доступу до Платформи.

 

2.3 Незалежність Заводчика

 

Компанія Royal Canin зобов’язується дозволити Користувачам дотримуватися будь-яких застосовних професійних правил та стандартів, що регулюють племінне розведення.

 

Стаття 3: Послуги, що пропонуються Платформою

3.1 Доступ та використання Послуг

Користувач залишається вільним використовувати або не користуватися усіма або частинами Послуг під особисту відповідальність і відповідальність Користувача та відповідно до чинних правил і стандартів, що регулюють племінну діяльність Користувача.

Оскільки Платформа є програмою, що розвивається, Користувач визнає, що доступ до Послуг та користування ними можуть бути тимчасово перервані з технічних причин, зокрема через оновлення або обслуговування. Компанія Royal Canin не несе відповідальності за будь-яке переривання надання Послуг.

 

3.2 Опис Послуг

Платформа покликана: (i) допомогти Користувачеві керувати інформацією про тварин його Розплідника; (ii) створювати та керувати завданнями; та (iii) спілкуватися з Власником домашніх тварин.

3.2.1     Управління інформацією про тварин Розплідника

Користувач може скористатися Платформою для реєстрації новонародженої Тварини, тварини у розведенні або виводок у Розпліднику.

У зв'язку з цим Користувачеві доступні такі функції:

 

a)    Профіль Тварини

Користувач може підключитися до Платформи, щоб створити профіль для кожної Тварини Розплідника (надалі – «Профіль»). Користувач може створити племінну тварину, виводок та молоду, одиноку Тварину як частину виводку, зауваживши, що племінну самку необхідно залучити перед створенням новонароджених Тварин. Потім користувачі повинні заповнити стандартну інформацію про Тварину, таку як, без обмежень, ім'я Тварини, дата її народження, час її народження, її статус (доступний, проданий, заброньований тощо).

Процес створення, зміни або видалення профілю Тварини далі описаний у розділі «Підтримка» Платформи. Визнається, що профіль племінної самки не може бути видалений, якщо вона є матір'ю одного з цуценят або кошенят з Розплідника.

Профіль буде наданий Користувачеві на вкладці «Профіль» для перегляду всієї інформації, наданої Користувачем про Тварину.

 

b)    Документи та фото

Користувач може імпортувати різний контент на Платформу за допомогою двох функцій:

 

-          «Документи» можна використовувати для додавання різних типів документів (PDF, Word, Excel, PowerPoint, а також фотографій, відео та музики, якщо файли не перевищують 20 Мб);

 

-          «Життєпис» можна використовувати лише для додавання та керування фотографіями. Користувач може створити та доповнити історію життя кожної Тварини, зареєстрованої на Платформі. Це полягає у завантаженні фотографій Тварини та коментуванні таких зображень

Процес додавання фотографій чи документів у профіль Тварини далі описаний у розділі «Підтримка платформи» https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents..

 

c)    Відстеження здоров’я

Користувач може надати інформацію про стан здоров’я щодо кожної Тварини, зареєстрованої на Платформі («Інформація про здоров'я»), яка полягає, зокрема, в (i) відстеженні ваги, (ii) статусі ризику, (iii) безкоштовних коментарях («записна книжка») виключно стосовно розведення Тварин, (iv) управління репродуктивними циклами.

На підставі наданої Інформації про здоров'я, Royal Canin буде надана інформація Користувачеві щодо показників кривої ваги Тварини та інформації/консультацій щодо стану здоров'я тварини.

Зокрема, у випадку собак, кожне щеня буде автоматично ідентифіковане Платформою на основі інформації про здоров'я, наданої Користувачем, як «під загрозою» або ні. Статус «під загрозою» застосовується лише у двох випадках: (i) Користувач вводив занадто низьку вагу при народженні відповідно до критеріїв, встановлених Royal Canin і детально описаних у наступному розділі: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight– у цьому разі щеня буде ідентифіковане за статусом «під загрозою» протягом 48 годин; (ii) Користувач ввів 48-годинну вагу, що на 4% нижче від ваги при народженні – у такому разі щеня буде ідентифіковано статусом «під загрозою» протягом 56 днів.

Користувач також може вручну активувати або деактивувати стан ризику кожної Тварини, незалежно від наявних на Платформі інформації/порад щодо стану здоров'я.

Визначено, що інформація/поради щодо стану здоров'я Тварин є лише орієнтовними і залишаються точними протягом обмеженого періоду часу, який буде вказаний на Платформі. У будь-якому випадку Користувач визнає, що Платформа ніколи не замінить обстеження та діагностику ветеринара, коли це необхідно.

Користувач прямо уповноважує Royal Canin використовувати Інформацію про здоров'я, зокрема для будь-яких наукових, дослідницьких та освітніх цілей.

Процеси здійснення моніторингу стану здоров’я, відстеження ваги та управління репродуктивним циклом більш детально описані в розділі «Підтримка» Платформи: https://breeder.royalcanin.com/support-page.

 

d)    Декларація про продаж

Користувач може заявити про продаж Тварини на Платформі з метою присвоєння балів лояльності як частини Програми лояльності Royal Canin відповідно до умов, передбачених у статті 7 нижче.

З цього приводу Користувача, зокрема, запрошують ввести дані про Власника домашніх тварин з метою обміну з ним інформацією в умовах, наведених нижче у статтях 3.2.3 та 10.1.

 

3.2.2     Управління завданнями

Користувач може створювати завдання вручну або програмувати завдання за допомогою функції «План». Ці завдання можуть бути адміністративними, медичними або пов'язаними із щоденним племінним розведенням.

Процеси створення завдань, присвоєння плану тварині та експорту завдань далі описані в розділі «Підтримка Платформи» https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks.

 

3.2.3     Комунікація з Власником тварини

Користувач може поділитися деякою інформацією з Власником домашніх тварин щодо своєї тварини через Платформу. Користувач може вибрати, яким документом він бажає поділитися з Власником домашніх тварин. За замовчуванням усі документи мають відкритий статус.

Для обміну відповідною інформацією Користувач повинен заповнити електронну адресу Власника домашніх тварин на момент декларування продажу на Платформі. Після підтвердження адреси електронної пошти Власника домашніх тварин Власник домашніх тварин буде автоматично відісланий власнику через Платформу, з порадами Заводчика щодо того, як прийняти домашню тварину, а також запрошенням зареєструватися на спеціальному інтерфейсі Платформи або іншої місцевої платформи Royal Canin, щоб Власник домашніх тварин міг переглянути деяку інформацію про свою майбутню домашню тварину.

Користувач може скасувати запрошення до тих пір, поки Власник домашніх тварин не прийме його та після такого прийняття, якщо продаж Тварини буде скасовано.

На одну Тварину можна надіслати лише одне запрошення. Однак якщо запрошення було скасовано, Користувач зможе надіслати нове запрошення, що стосується тієї ж Тварини.

Процеси надсилання електронної пошти Власникам домашніх тварин детальніше описані в розділі «Підтримка платформи» https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/sellpet.

Користувач повинен дотримуватися всіх вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» щодо збору, обробки та використання інших персональних даних Власника домашніх тварин, як зазначено в цьому документі

 

3.3 Зміна Послуг

Послуги, доступні на Платформі, можуть бути змінені або припинені в будь-який час. Компанія Royal Canin може на власний розсуд змінювати Послуги, видаляти або впроваджувати нові Послуги або надавати нові Послуги. Коли Послуга буде видалена або замінена, Royal Canin докладе зусиль, щоб здійснити завчасне повідомлення Користувача про будь-яке видалення/заміну всіх або частини Послуг, щоб надати Користувачеві можливість вжити необхідних заходів для завантаження їхньої індивідуальної інформації до Платформи.

Компанія Royal Canin не несе відповідальності за будь-які зміни або вилучення всіх або частини Послуг.

 

Стаття 4 : Належне використання Послуг

Користувач повинен використовувати Послуги лише для професійних цілей, суворо дотримуючись чинних правил і стандартів, що регулюють діяльність Заводчиків, і відповідно до опису Послуг.

Користувач зобов'язується користуватися Послугами у звичайних і розумних умовах і надавати точний, повний та актуальний Контент користувача на Платформі.

Якщо Користувач вважає, що рекомендації та/або дані, автоматично надані Платформою щодо управління Тваринами та/або Інформацією про здоров’я, повинні бути змінені (де можлива така зміна), Користувач повинен здійснити коригування під особисту відповідальність Користувача. Визнається, що рекомендації, надані Платформою, ні в якому разі не можуть замінити медичний огляд, тому Користувач несе виключну відповідальність за те, щоб Тварин так часто, як це необхідно, перевіряв ветеринар.

Що стосується даних, якими Користувач має право ділитися через Платформу, обмін такою інформацією або даними здійснюється Користувачем у повній незалежності та під його власну відповідальність та зобов’язання.

Більше того, Користувач зобов'язується не вчиняти дії будь-якого характеру чи не поводити себе будь-яким чином (зокрема, але не виключно: завантаження, надсилання, розповсюдження, видання, емісія, публікація), що суперечить французькому законодавству, порушує французький громадський порядок, права, професійні правила, що регулюють племінне розведення або імідж або права Royal Canin.

Користуючись Платформою, Користувач зобов'язується (не обмежуючись цим): (a) свідомо не завантажувати, не поширювати чи не пересилати будь-яку інформацію, дані, що включають або становлять комп'ютерний вірус або будь-який інший код або комп'ютерну програму, задуману для переривання, знищення, спотворення або обмеження можливостей будь-якого програмного забезпечення, комп’ютера, сервісу чи програми онлайн-зв’язку; (b) свідомо не завантажувати, не поширювати чи не пересилати будь-яку неправдиву інформацію, незаконний, невідповідний або неналежний вміст; (c) не порушувати, не уповільнювати, не блокувати або не змінювати нормальний потік даних, що обмінюється через Платформу та Послуги; та (d) не відтворювати, не копіювати, не продавати, не обмінювати, не перепродавати або  не використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-яку частину Платформи або Послуг.

 

Стаття 5: Строк дії та припинення

Умови використання набувають чинності на невизначений строк з моменту їх прийняття Користувачем.

Кожна сторона має право припинити Умови використання з будь-якої причини, шляхом письмового повідомлення, включаючи електронне, іншої сторони.

Крім того, уразі порушення Користувачем одного зі своїх зобов’язань за цими Умовами використання, Royal Canin може після надсилання електронною поштою офіційного повідомлення з вимогою виправити це порушення, а також у разі якщо таке не було усунене протягом восьми (8) днів з дня надсилання такого повідомлення, деактивувати його/її доступ до Платформи.

 

У разі припинення будь-якою стороною з будь-якої причини або в разі припинення дії Угоди про породу, Royal Canin припинить доступ Користувача до Платформи в кінці строку для повідомлення. Тому Заводчик повинен вжити всіх розумних заходів для завантаження інформації, наявної на Платформі, до закінчення строку повідомлення.

Компанія Royal Canin залишає за собою право деактивувати доступ Користувача до Платформи без попереднього повідомлення, формальності чи відшкодування збитків, якщо ухвала суду вимагає цього чи якщо відбулася форс-мажорна обставина.

 

Стаття 6 : Фінансові умови

Плата за користування Платформою Royal Canin не стягується з Користувача. Однак плата за певні майбутні функції може стягувати Royal Canin з власника Облікового запису Заводчика відповідно до спеціальних умов, що регулюють такі функції.

 

Стаття 7: Програма лояльності [БУДЕ АДАПТОВАНА ЗАЛЕЖНО ВІД ДЕРЖАВ]

Не актуально в Україні. Компанія Royal Canin Україна залишає за собою право запропонувати Користувачу програму лояльності, яка буде узгоджена у Договорі про Заводчиків.

 

Стаття 8 : Відповідальність

8.1 Відповідальність Royal Canin

 

Royal Canin не гарантує доступність та постійне, належне функціонування Платформи та Послуг, що Користувач визнає та приймає. З технічних причин можливе переривання Платформи та/або всіх або частини Послуг.

Компанія Royal Canin не несе відповідальності у разі недоступності Платформи та/або всіх або частини Послуг через будь-який технічний дефект, проблему чи причину, включаючи (але не обмежуючись цим) затримки трафіку Інтернету, вихід з ладу Інтернет-сервісу постачальників, людські помилки чи перебої електрообладнання, зловмисне втручання, несправності програмного чи апаратного забезпечення та/або форс-мажорні обставини.

Платформа надає інформацію та поради, що стосуються, зокрема, стану здоров'я та ваги Тварин на основі інформації, наданої Користувачем на Платформі. Така інформація та поради надаються як первинні рекомендації і в жодному разі не замінюють незалежну та професійну експертизу, судження та діагностику ветеринара. У разі виникнення будь-яких сумнівів, пов’язаних із здоров’ям тварини, Заводчик зобов’язаний перевірити тварину у ветеринара. Компанія Royal Canin не несе відповідальності, якщо інформація чи поради виявляються недостатніми або стан здоров'я тварини не відповідає інформації та порадам, наданих на Платформі.

Компанія Royal Canin не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або особливі збитки (втрата даних, фінансові втрати, втрата прибутку, втрата можливостей), які Користувач може зазнати внаслідок використання Платформи та/або будь-якої Послуги, а також внаслідок будь-якої причини, включаючи (але не обмежуючись ними) доступ або неможливість доступу до Платформи або Послуг, використання або неможливість використання Платформи або будь-якої конкретної Послуги або функціонування або несправність всіх або частини Послуг. Це стосується, зокрема, збитків, які можуть виникнути внаслідок неточного вмісту, помилок, повільності або переривання передачі даних, втрати, зникнення чи зміни даних, комп'ютерного вірусу, незалежно від їх походження, вторгнення третіми особами тощо.

Компанія Royal Canin не несе відповідальності за вміст Користувача, який надається Користувачем під власну відповідальність та з повним знанням фактів.

 

8.2 Відповідальність Користувача

Користувач несе повну відповідальність за (a) дотримання чинних правил і стандартів, що регулюють діяльність з розведення тварин; (b) рішення про реєстрацію на Платформі та використання Послуг; (c) управління та відстеження здоров’я тварин, що розводяться, та рішення щодо фізичного огляду та лікування професійними ветеринарами якомога частіше; (d) вибір обміну певною інформацією чи рекомендаціями, наданими Платформою як частиною Послуг, з Власниками домашніх Тварин; (e) точність та надійність Контенту користувача, завантаженого на Платформу, зокрема але не виключно, (i) дані та інформацію, що стосуються тварин, їх характеристик та умов здоров'я; (ii) дані та інформацію, що стосуються Власників домашніх тварин; та (iii) у відповідних випадках, безкоштовні коментарі та зміни даних, автоматично наданих або обчислених Платформою в рамках Послуг; (f) виконання власних договорів із Власниками домашніх тварин; та (g) будь-яку пряму та/або опосередковану шкоду, завдану Власнику домашніх тварин або третій особі внаслідок будь-якої інформації, наданої Платформою чи Послугами.

Користувач (a) відшкодує, звільняє від відповідальності та захищає Royal Canin від будь-яких дій, проваджень, вимог, скарг чи будь-яких вимог будь-яких осіб (зокрема, власників домашніх тварин), що випливає або є результатом діяльності Користувача або використання Платформи; та (b) зобов'язується нести всі витрати, адвокатські та експертні збори та всі збитки, які Royal Canin може бути зобов'язаний виплатити в цьому разі за рішенням суду, що стосується укладення, виконання та / або розірвання договору, укладеного між Користувачем та Власником домашніх тварин, не зачіпаючи будь-які збитки, відшкодування яких Royal Canin може вимагати від Користувача.

 

Стаття 9: Інтелектуальна власність

9.1 Контент Royal Canin

Усі права інтелектуальної власності стосовно Платформи та її вмісту (тексти, зображення, відео, бази даних, звуки, фотографії, назви фірм, логотипи, торговельні марки тощо), окрім Контенту користувача, є і залишаються власністю Royal Canin та/або пов’язаних з ним осіб або підлягають під дію ліцензій та/або дозволів, наданих нам третіми сторонами.

Користувач може використовувати Платформу та її вміст лише відповідно до Умов використання. За винятком контенту, спеціально призначеного для завантаження Власником домашніх, Користувач не може відтворювати, робити доступними для громадськості, виконувати, публікувати чи змінювати будь-яку частину Платформи та її вміст без попереднього письмового погодження Royal Canin.

 

9.2 Контент користувача

У рамках використання Платформи Користувач зможе завантажувати Контент користувача. Користувач надає Royal Canin та його афілійованим особам безкоштовну, неексклюзивну світову ліцензію протягом усього строку дії відповідних прав інтелектуальної власності на використання Контенту користувача з будь-якої причини у зв'язку з наданням Послуг. Крім того, Royal Canin має змогу використовувати Контент користувача для просування та реклами Платформи третім сторонам.

Користувач заявляє та гарантує, що Контент користувача не охоплює права третіх осіб, включаючи будь-які права інтелектуальної власності або права на конфіденційність. Відповідно, Користувач повинен відшкодувати, захищати та звільняти Royal Canin від відповідальності  у зв’язку з будь-якими вимогами чи судовими діями третьої сторони, пов’язаних з використанням Royal Canin Контенту Користувача в межах ліцензії.

 

Стаття 10: Захист персональних даних

10.1 Персональні дані Власника домашньої тварини

У контексті продажу [ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ: «та/або бронювання»] Тварини, Користувач може безкоштовно зареєструвати у профілі Тварини певні персональні дані, що стосуються Власника домашніх тварин (зокрема його ім'я, прізвище, електронна адреса та дата продажу) з метою управління комерційними відносинами, а саме надсилання електронного листа Власнику домашніх тварин за умов, передбачених вище в статті 3.2.3.

У цьому контексті та розуміючи, що Користувач та Royal Canin можуть вважатися контролерами персональних даних, які отримуються або передаються в межах цієї Угоди:

 

1.     Користувач та Royal Canin не діятимуть як спільні контролери.

 

2.     Користувач та Royal Canin забезпечать повне дотримання чинних Законів про захист даних стосовно своїх зобов’язань щодо обробки даних відповідно до цієї Угоди. Політика Марс щодо обробки даних (https://www.mars.com/privacy-policy-ukraine) може використовуватися як контрольний список для перевірки відповідності цим вимогам.

 

3.     Користувач та Royal Canin уникатимуть будь-чого, що могло б порушити зобов’язання щодо Захисту даних інших сторін відповідно до Законів про захист даних .

4.     Користувач та Royal Canin в розумний спосіб допоможуть іншій стороні у дотриманні Законів про захист даних, де це необхідно, і де вони у змозі це зробити.

 

5.     Користувач негайно повідомить Royal Canin якщо знає, виявить або обґрунтовано вважає, що сталася Порушення безпеки даних.

 

6.     Якщо виникла ситуація, коли доцільно, аби  відносини були належним чином охарактеризовані як «контролер даних» та «обробник даних», це буде узгоджено заздалегідь. За обставин, де Користувач виступає як "обробник даних", застосовуватиметься Політика Марс щодо обробки даних.

 

Як сторона, яка збирає Персональні дані від Власника домашньої тварини, Користувач заявляє, гарантує та зобов’язується мати всі необхідні права, згоди та юридичні підстави для збору та надання Персональних даних для Royal Canin та/або відповідним третім особам та надавати дозвіл такій стороні на обробку та використання персональних даних від свого імені. Користувач повинен отримати згоду від Власника домашньої тварини на збір та обмін його персональними даними на Платформі. Користувач повинен відшкодувати Royal Canin всі збитки та у разі, якщо Користувач не має законних прав на збір, використання та обмін персональними даними.

 

Отже, Користувач повинен забезпечити, щоб збір та обробка Персональних даних Власника домашньої тварини проводилася відповідно до чинних Законів про захист даних, включаючи, зокрема, правил щодо обов'язкової інформації, яка повинна надаватися суб'єкту даних до збору його Персональних даних та, де це застосовно, правил, щодо надання попередньої згоди.

 

Користувач несе відповідальність за те, щоб строк зберігання Персональних даних Власника домашньої тварини на Платформі відповідав Законам про захист даних (тобто: дані видаляються, коли Користувачеві це більше не потрібно) та видаляти Персональні дані, якщо Власник домашньої тварини користується своїм правом заперечення проти відповідної обробки.

 

Користувач не повинен використовувати Персональні дані Власника домашньої тварини від імені Royal Canin і відшкодовує, захищає та звільняє Royal Canin від відповідальності у разі будь-яких претензій або судових дій з боку Власника домашньої тварини у зв'язку з будь-яким використанням його Персональних даних Користувачем.

 

Стаття 11 : Страхування

Користувач визнає, що підписав страховий поліс у страховій компанії, яка, як відомо, є платоспроможною, і що Користувач залишається застрахованою особою усього строку дії Умов користування страховим полісом, що покриває його професійні ризики цивільної відповідальності у достатньому розмірі. Усі види збитків (фізичні, матеріальні, нематеріальні, наслідкові чи ні) повинні покриватися полісом.

За запитом Користувач надасть страховий сертифікат компанії Royal Canin у будь-який час.

 

Стаття 12: Конфіденційність

Користувач зобов'язується зберігати суворо конфіденційно інформацію, що стосується Royal Canin і Платформи, за винятком інформації, яка належним чином знаходиться у відкритому доступі без докладання для цього певних дій та без вини Користувача або безпосередньо призначені для обміну з Власниками домашніх тварин, наприклад фотографії, інформація та документ, що стосуються тварин. Користувач вживатиме необхідних заходів для забезпечення дотримання цього зобов'язання членами Розплідника та будь-якими субпідрядниками.

Зобов'язання щодо конфіденційності Користувача застосовуватимуться під час використання Платформи та протягом 5 років після припинення дії цих Умов використання

 

Стаття 13: Внесення змін до Умов використання

Користувач визнає та приймає, що платформа, розроблена Royal Canin, є інноваційною програмою і розвиватиметься для того, щоб додати, замінити чи видалити певні функції.

Royal Canin залишає за собою право в будь-який час змінити Умови використання.

Після першого входу Користувачем на Платформу після внесення змін до Умов користування, Користувачеві буде надана можливість читати та переглядати нові Умови використання та (i) приймати; або (ii) відмовити їм. Якщо Користувач відмовиться від нових Умов використання, доступ Користувача до Платформи буде деактивовано, і Користувач більше не зможе користуватися Послугами.

 

Стаття  14 : Прикінцеві положення

 

14.1 : Загальне положення

Якщо Royal Canin не скористається або не застосує жодне з положень Умов використання, Користувач не може тлумачити це як відмову від них         .

 

14.2 : Незалежність сторін

Royal Canin та Користувач є незалежними структурами, які діють від свого імені та під їхню єдину відповідальність. Визначено, що Користувач здійснює свою діяльність на Платформі в повній самостійності та на власний ризик.

 

14.3 : Закон та юрисдикція

Ці Умови користування регулюються законодавством країни Франція.

Будь-який спір між Royal Canin та Користувачем, що виникає внаслідок тлумачення, виконання чи припинення цих Умов користування, які не можуть бути вирішені по-добровільному, вирішуються компетентними судами Франції, незважаючи на будь-які випадкові вимоги чи гарантії, або у випадку наявності декількох відповідачів.