Trên 8 tuần tuổi

Chó con

Chó con bắt đầu học cách sống chung với các thành viên khác. Những hành vi học được trong giai đoạn này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chó con. Trong giai đoạn này, chó con thuộc các giống kích thước nhỏ và trung bình đạt đến độ trưởng thành về thể chất, trong khi đó các giống chó lớn và khổng lồ có thể mất 18 tháng cho đến 2 năm để đạt đến kích thước trưởng thành.
German Shepherd puppy sitting in black and white on a white background
Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

Giải thích về chế độ dinh dưỡng cho chó con

Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl.

Tần suất cho chó con ăn

Chế độ dinh dưỡng phù hợp dành cho chó con

Nhiều công thức giúp hình thành sức đề kháng tự nhiên, hỗ trợ tăng trưởng khỏe mạnh và phát triển hệ tiêu hóa.

Content Block With Text And Image 3
Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background

4 – 8 tuần tuổi

Cai sữa

Khi bắt đầu mở mắt và có những bước đi đầu tiên, chó con sẽ bắt đầu khám phá thế giới mới.

Giai đoạn trước