Sigurnost hrane za kućne ljubimce: Pitanja koja trebate postaviti proizvođaču

20.9.2018.
Svaki vlasnik želi donijeti ispravne odluke o prehrani svog kućnog ljubimca. No, kako možete biti sigurni da donosite prave odluke za svoju mačku ili psa uz toliko različitih proizvoda hrane za kućne ljubimce dostupnih na tržištu?
Tvornica Royal Canin u Francuskoj

Ako niste sigurni kako procijeniti hranu za svoju mačku ili psa, pomoć je na dohvat ruke. Svjetska organizacija veterinara male prakse (engl. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)) izradila je priručnik o prehrani u kojem se nalaze ključna pitanja koja biste trebali postaviti proizvođačima kako biste provjerili sigurnost i kvalitetu hrane za kućne ljubimce.

Je li hrana za kućne ljubimce koju koristim sigurna?

Udruženje američkih veterinarskih bolnica (engl. American Animal Hospital Association (AAHA)) i Svjetska organizacija veterinara male prakse (engl. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)) objavili su Smjernice za procjenu nutritivnog statusa (engl. Nutritional Assessment Guidelines) koje pružaju okvir za davanje preporuka za svaku mačku i psa.

Priručnik o prehrani organizacije WSAVA sadrži „Preporuke za odabir hrane za kućne ljubimce” (engl. „Recommendations on Selecting Pet Foods”). U tom se izvoru nalaze ključna pitanja koja bismo trebali postaviti proizvođačima hrane za kućne ljubimce.

Pitanja organizacije WSAVA koja trebate postaviti1

 • Imate li kvalificiranog nutricionista zaposlenog na puno radno vrijeme?
 • Koje kvalifikacije nutricionist posjeduje?
 • Tko je zadužen za formulaciju vaših prehrambenih formula i koje kvalifikacije posjeduje?
 • Jesu li vaše prehrambene formule ispitane od strane AAFCO-a (engl. Association of American Feed Control Officials (Udruženje američkih službenika za kontrolu hrane)) ili prema formulaciji koja treba udovoljiti prehrambenim zahtjevima udruženja AAFCO? (N. B.: u Europi se uzimaju u obzir prehrambeni zahtjevi Europske federacije proizvođača hrane za kućne ljubimce (engl. European Pet Food Industry Federation.)
 • Kakvo je istraživanje proizvoda provedeno?
 • Jesu li rezultati objavljeni u recenziranim časopisima?
Ilustracija govornog oblačića, posude za hranu za kućne ljubimce, ikone telefona i e-pošte

Odgovori tvrtke Royal Canin

Kvalificirani nutricionisti

Pitanja Svjetske organizacije veterinara male prakse (engl. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)): Imate li kvalificiranog nutricionista zaposlenog na puno radno vrijeme? Koje je ime nutricionista te koje kvalifikacije posjeduje? Tko je zadužen za formulaciju vaših prehrambenih režima?

Royal Canin svjetska je tvrtka s najsuvremenijim proizvodnim postrojenjima smještenim diljem svijeta, koja pruža prehrambene formule za mačke i pse u više od 91 zemlje.

Formulacije razvija tim ovlaštenih veterinarskih nutricionista, doktora znanosti iz područja nutricionizma i suradnika tvrtke Royal Canin s magistarskom diplomom iz područja prehrane malih životinja. Primarno sjedište spomenutih timova nalazi se u ustanovi Royal Canin Research Campus u Aimarguesu u Francuskoj, ali imamo i potpuno kvalificirane nutricioniste u brojnim drugim zemljama.

Ilustracija nutricionistkinje za kućne ljubimce

U našom kampusu u Aimarguesu tim nutricionista razvija i ispituje nove formulacije provođenjem istraživanja i korištenjem spoznaja iz cijelog svijeta. Naš otvoren i kolaboracijski pristup omogućuje nam davanje doprinosa i iskorištavanje prednosti koje nose najnovije znanstvene spoznaje i zapažanja na području prehrane kućnih ljubimaca. Spomenuto uključuje kontinuiranu suradnju s Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Ujedinjeno Kraljevstvo (Znanstveni institut za kućne ljubimce Waltham)) i centrom Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, SAD (Centar za zdravlje i prehranu kućnih ljubimaca)).

Prehrambeni testovi

Pitanje Svjetske organizacije veterinara male prakse (engl. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)): Jesu li vaše dijete testirane prema standardima AAFCO-a (engl. Association of American Feed Control Officials (Udruženje američkih službenika za kontrolu hrane)) ili su formulirane prema AAFCO nutricionističkim profilima?

Znanost i promatranje okosnica su našeg formuliranja prehrambenih rješenja. Imamo dva vlastita centra za kućne ljubimce koji provode istraživanje palatabilnosti i probavljivosti. Životinje koje žive u tim centrima kontinuirano se promatraju i proučavaju sa stajališta njihova zdravlja i dobrobiti. Iako provodimo analize njihova ponašanja pri hranjenju, nikada ne provodimo invazivne testove.

Temelj filozofije tvrtke Royal Canin jest poštivanje zdravlja i dobrobiti mačaka i pasa uz istovremenu zabranu bilo kakvih invazivnih pokusa na životinjama. Jedini pokusi koje provodimo usmjereni su na utvrđivanje preferencija u pogledu hrane te palatabilnosti i probavljivosti hrane. Ocjenjivanje palatabilnosti i probavljivosti prepušta se psima i mačkama. Zatim se pažljivo promatraju reakcije tih „profesionalnih kušača”.

Kada je u pitanju provođenje prehrambenih testova, Royal Canin poštuje nutricionističke standarde na globalnoj razini. Uz standarde AAFCO (engl. Association of American Feed Control Officials (Udruženje američkih službenika za kontrolu hrane)) i FEDIAF (engl. European Pet Food Industry Federation (Europsko udruženje proizvođača hrane za kućne ljubimce)), poštuju se i prehrambeni zahtjevi koje postavlja Nacionalno vijeće za istraživanje (engl. National Research Council (NRC)). U Europi su prehrambene karakteristike dijeta koje preporučuju veterinari utvrđene Direktivom 2008/38/EZ (direktiva PARNUTs). Razvili smo više od 200 različitih formula, uključujući mokru i suhu hranu za mačke i pse.

Za veliku većinu proizvoda potvrđena je valjanost i sukladnost s AFFCO i FEDIAF prehrambenim profilima i/ili pokusima/testovima s obzirom da su navedeni najrelevantniji regulatori na području prehrane kućnih ljubimaca. Bavimo se formulacijom brojnih specifičnih terapijskih i kliničkih proizvoda, poput naših formula za potporu radu jetre i bubrega, koje imaju vrlo precizno prilagođene razine hranjivih tvari kako bi zadovoljile jedinstvene potrebe mačaka i pasa s takvim oboljenjima. Neke dijete ne ispunjavaju AAFCO smjernice o prikladnosti hranjivih tvari za održavanje zdravlja odraslih kućnih ljubimaca. Kod takvih dijeta, pomoć u kontroli određenih zdravstvenih stanja važnija je od ispunjavanja AAFCO nutricionističkih profila.

U tim slučajevima, sve su formule bile podvrgnute alternativnom ispitivanju te se kliničkim ispitivanjima pokazalo da su sigurne i učinkovite u kontroli procesa bolesti za koje su namijenjene. Mačke ili pse se u dugoročnim ispitivanjima hranilo svim spomenutim formulama te se pokazalo da pomažu mačkama i psima da dobro napreduju. Spomenute se dijete lako prepoznaju jer imaju oznaku koja upućuje na povremeno ili dopunsko hranjenje.

Ilustracija mačke koju se hrani iz posude tvrtke Royal Canin

Kontrola kvalitete i istraživanje proizvoda

Pitanja Svjetske organizacije veterinara male prakse (engl. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)): Kojim se posebnim mjerama kontrole kvalitete koristite kako biste jamčili konzistenciju i kvalitetu sastojaka i krajnjeg proizvoda? Kakvo je istraživanje proizvoda provedeno? Jesu li rezultati objavljeni u recenziranim časopisima?

Vlasnici kućnih ljubimaca mogu biti sigurni da tvrtka Royal Canin pruža sigurnu i visokokvalitetnu hranu za kućne ljubimce. Naš strog postupak kontrole kvalitete može uključivati bilo koji od sljedećih neinvazivnih pregleda, ovisno o svrsi prehrane:

 • ispitivanja palatabilnosti
 • ispitivanja probavljivosti
 • ispitivanja relativne gustoće mokraće
 • kvalitetu i konzistenciju stolice
 • analizu aminokiselina
 • analizu masnih kiselina
 • toksikološke analize i podatke o ispitivanju stabilnosti
 • klinička ispitivanja učinkovitosti u suradnji s veterinarima i vlasnicima kućnih ljubimaca
 • krvnu sliku (kad je potrebno)
 • recenzirana istraživanja
 • terenska ispitivanja u suradnji s uzgajivačima i profesionalcima.

Kvaliteta proizvoda započinje revizijom svakog pojedinog sastojka svakog dobavljača. Kad god je to moguće, sastojke nabavljamo lokalno, ali sigurnost i kvaliteta sastojaka nam su prioriteti. Prije nego što sastojci uđu u objekt, obučeni tehničari moraju provjeriti svaki sastojak kako bi potvrdili njihovu kvalitetu i sigurnost.

Ključni način provjere sigurnosti proizvoda je putem bliske infracrvene spektroskopije (engl. near-infrared spectroscopy (NIRS)), analitičkog alata koji jedinstvenu strukturu sastojka uspoređuje sa standardima iz opsežne interne baze podataka. Ako se rezultati NIRS-a sastojka na ulazu ne podudaraju sa standardom, sastojak se odbija prije istovara.

Uz NIRS, vrše se i dodatna testiranja. Primjerice, test za određivanje mikotoksina (za rast plijesni) provodi se na svim sastojcima ili sirovinama za koje postoji mogućnost pojave plijesni, pa tako i za ugrožavanja dobrobiti mačke ili psa.

Također, vodimo računa o kretanju zaposlenika kroz naše pogone za proizvodnju hrane za kućne ljubimce. Strogo ograničavanje zona kretanja još je jedan od načina na koji se održava kvaliteta i sigurnost, osiguravajući da se neželjeni materijali i elementi koji predstavljaju biološku ili fizičku opasnost ne prenose s jednog područja na drugo. Zone se mogu podijeliti na područja za sljedeće namjene:

 1. prijem, početno ispitivanje i preradu sirovina
 2. početno mjerenje i doziranje sirovina, miješanje i mljevenje
 3. „termičku obradu” ili kuhanje
 4. sušenje, premazivanje i hlađenje (proizvodnja suhe hrane)
 5. pakiranje i skladištenje.

1 2 3 4 5

Jamstvo sigurnosti na svim lokacijama

Time ne završavaju naše stroge sigurnosne mjere. Mreža vrhunskih laboratorija diljem svijeta provodi detaljne analize svih sastojaka i gotovih proizvoda s naših proizvodnih mjesta. Mreža laboratorija povezanih na globalnoj razini znači da zajedno možemo pratiti trendove i upozoriti jedni druge na moguće probleme. Drugim riječima, možemo kontinuirano usavršavati način rada, inovirati način na koji brinemo o sigurnosti hrane, unaprjeđivati metode kontrole kvalitete i u konačnici proizvoditi bolje proizvode.

Proizvodna mjesta tvrtke Royal Canin ne samo da zadovoljavaju, već nadilaze standarde provjere kvalitete koje propisuju vanjska tijela i tvrtka Mars Petcare putem naših vlastitih propisa. Neki od njih su sljedeći:

•    provjera sigurnosti hrane putem Sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (engl. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)),
•    Standard za primjenu dobre proizvođačke prakse (engl. Good Manufacturing Practice (GMP)) i Pravila dobre higijenske prakse (engl. Good Hygiene Practice u proizvodnji hrane (GHP)),
•    Standardi za provjeru kvalitete i sigurnosti hrane tvrtke Mars.

Primjena takvih visokih standarda rezultira visokom razinom točnosti, kvalitetom, ekološkim napretkom i što je najvažnije, sigurnošću hrane za kućne ljubimce. S više od 500 000 provedenih analiza sirovina i gotovih proizvoda godišnje, u mogućnosti smo izraditi proizvode najviše kvalitete.


1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Povratak na vrh

Njemački ovčar i mačka (crno-bijela slika)

Pristup prehrani tvrtke Royal Canin

U tvrtki Royal Canin svoje napore usredotočujemo na razumijevanje jedinstvenih potreba mačaka i pasa. Sve što radimo namijenjeno je stvaranju preciznih prehrambenih formula prilagođenih održavanju njihova zdravlja i dobrobiti. Saznajte više o znanstvenom pristupu prehrani kućnih ljubimaca.

Naš pristup prehrani
Inline Image 3

Pregledajte asortimane proizvoda

Svaka formula tvrtke Royal Canin stvorena je za pružanje prehrane prilagođene potrebama vašeg kućnog ljubimca ovisno o pasmini, dobi, načinu života i osjetljivostima. Pregledajte cjelokupan asortiman proizvoda i otkrijte kako vašem kućnom ljubimcu možemo pomoći da bude što zdraviji.

Istražite asortimane
Podijelite ovu stranicu