OPĆI UVJETI

Royal Canin Ljubljana d.o.o. predstavlja Opće uvjete Programa lojalnosti 5+1:

1. Ovim Općim uvjetima Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana (dalje u tekstu: Priređivač) prezentira »Program lojalnosti 5+1« za svoje krajnje kupce – vlasnike mačaka i pasa (dalje u tekstu: Program lojalnosti), kojeg nudi putem svojih prodajnih partnera (veterinara i specijaliziranih trgovina).

A. PROGRAM LOJALNOSTI

2. Na temelju poziva Priređivača, svaki prodajni partner dobrovoljno se uključuje u Program lojalnosti i sklapa s Priređivačem Ugovor o sudjelovanju u organizaciji Programa lojalnosti.
Prodajni partner se može u Program lojalnosti uključiti na jedan od niže navedenih načina.

Potpisani Ugovor o sudjelovanju u organizaciji Programa lojalnosti, prodajni partner može dostaviti:

 Skenirane, potpisane dokumente putem elektroničke pošte s naznakom "Program lojalnosti" na adresu elektroničke pošte: [email protected]
 
 Predajom poslovnom predstavniku Royal Canina na terenu.

3. Program lojalnosti je namijenjen krajnjim kupcima – fizičkim osobama, koje su državljani Republike Hrvatske, odnosno imaju boravište u Republici Hrvatskoj.

Fizičke osobe mlađe od 18 godina u Programu lojalnosti mogu sudjelovati samo uz pisanu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika.

4. Prodajni partner i krajnji kupac pristupanjem Programu lojalnosti prihvaćaju Opće uvjete tog Programa koji su navedeni u nastavku. 

5. Program lojalnosti traje od 02.04.2024. do 31.10.2024.

Do 31.10.2024. krajnji kupci mogu koristiti pogodnosti Programa lojalnosti kod prodajnih partnera koji sudjeluju u programu.
Do 20.12.2024. prodajni partneri koji sudjeluju u programu moraju podnijeti Priređivaču sve kupone radi ostvarivanja pogodnosti Programa lojalnosti svim krajnjim kupcima koji sudjeluju u programu.

6. U okviru Programa lojalnosti, krajnji kupac skuplja svoje kupnje koje se bilježe na kuponu lojalnosti zajedno s primjerkom računa izdanog od strane prodajnog partnera kod kojeg je krajnji kupac obavio kupnju. Krajnji kupac može na jednom kuponu lojalnosti bilježiti kupnje obavljene samo pri istom prodajnom partneru. 

Pri kupnji pet jednakih Royal Canin® proizvoda suhe hrane, Priređivač putem prodajnog partnera daje krajnjem kupcu besplatnu šestu jednaku vreću suhe hrane za mačku ili psa, a prodajni partner ju predaje kupcu u zamjenu za ispravno i u potpunosti ispunjen kupon lojalnosti. 

B. OPĆENITO

7. Nitko od zaposlenika društva Royal Canin Ljubljana d.o.o. ne smije sudjelovati u Programu lojalnosti. 

8. U slučaju sporova nastalih u vezi s Programom lojalnosti ili nagradnom igrom nadležan je sud Ljubljani.

Zagreb, 2.4.2024.