Maine Coon and British Shorthair adults sitting down in black and white on a white background

Tìm hiểu về các giống mèo

Trong suốt 50 năm, chúng tôi đã cống hiến hết mình để tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe đặc thù của các giống mèo trên toàn thế giới.

Các giống chó khác nhau. Nhu cầu khác nhau

Mỗi chú mèo có một tính nết và cá tính độc đáo. Nhu cầu sức khỏe của mèo cũng vậy. Chúng tôi đã tạo ra hơn 60 công thức để hỗ trợ nhu cầu đặc thù của từng giống mèo.

Maine Coon and Sphynx adults standing in black and white on a white background
Bengal kitten and adult sitting in black and white on a white background

Khám phá giống

Khám phá các hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi về hơn 50 giống mèo.

Xem tất cả các giống mèo

Chế độ dinh dưỡng cụ thể theo giống

Các sản phẩm theo giống mèo của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng riêng của các giống mèo cụ thể.

Loạt sản phẩm dành riêng cho từng giống
Content Block With Text And Image 2