Sức khỏe còn yếu

Một vài tuần và tháng đầu đời là chìa khóa để mang tới cho chú mèo con của bạn một sự khởi đầu hoàn hảo trong cuộc đời.

Sacred Birman kittens lying down in black and white on a white background

4 tuần tuổi

Giai đoạn mới sinh

Những chú mèo sơ sinh ở gần mẹ và dần nhận biết thế giới.

Giai đoạn đầu

Your kitten's behaviour

Kittens communicate with you in a number of ways. Reading body language and expressive behaviours, and listening to the sounds they make can tell you a lot about how they're feeling and what they need from you.

Kitten behaviour
British Shorthair kitten in black and white on a white background