Content Block With Text And Image 1

Royal Canin Akadémia

Általános Szerződési Feltételek

A ROYAL CANIN HUNGARY KFT, melynek székhelye: 1113 Budapest Bocskai út 134-146 („Royal Canin”) biztosítja a Szakemberek számára kifejlesztett „Royal Canin Academy” nevű digitális, interneten keresztül elérhető sokoldalú szolgáltatási platformot (multi-service platform) („Platform”).

A Platform célja, hogy Szakemberek számára táplálkozási ajánlásokat és tudományos tartalmat középpontba helyező Képzéseket biztosítson mindennapi tevékenységükhöz kapcsolódóan online formában vagy személyesen -. Bizonyos Képzésekben szerepelhetnek Royal Canin termékekre vonatkozó tartalmak.

 

A felhasználói fiók létrehozásával, valamint a Platform használatával, Ön kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket:

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

Felhasználói Fiók: az az egyedi felhasználói fiók, amelynek segítségével a Felhasználó a Feltételek elfogadása után hozzáférhet a Platformhoz.

Tenyésztő: az a személy, aki körültekintően kiválasztott (kutya vagy macska) párok szelektív párosításával, egyedi, folyamatosan megismételhető külső és belső tulajdonságokkal rendelkező utódok szaporításával foglalkozik.

Általános Feltételek: az egész Platformra irányadó jelen általános feltételek. Az Általános Feltételek célja a Platformon rendelkezésre álló minden Képzés szabályozása, kivéve, ha arról a felek az Általános Feltételeket módosító vagy hatályon kívül helyező Egyedi Feltételekben másként rendelkeznek.

Vis Maior Esemény: bármilyen előre nem látható, az érintett Fél érdekkörén kívül eső intézkedés, esemény vagy körülmény, amelynek következtében az érintett Fél teljes egészében képtelen eleget tenni jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek.

Kisállat-tulajdonos: olyan macska- és/vagy kutyatulajdonosok, akik a Szakember ügyfelei.

Szakember: lehet akár Tenyésztő, Állatorvos, Kiskereskedő, Menhelyi Dolgozó egyenként vagy együttesen.

Jelentkező: az a Felhasználó, aki jelentkezik valamelyik Képzésre.

Kiskereskedő: a Royal Canin termékek szerződött forgalmazója.

Menhelyi Dolgozó: állatmenhelyen dolgozó személy.

Képzés: a Royal Canin által biztosított olyan online vagy személyes megjelenést kívánó képzés, tanfolyam, amelyet a Felhasználó a Platformon elérhet, és amelyre a Platformon regisztrálni tud.

Képzési Anyag: a Royal Canin jóvoltából a Képzéssel kapcsolatosan nyomtatott vagy online formában rendelkezésre álló dokumentáció.

Felhasználó: a Royal Caninnal kötött közvetlen megállapodás alapján a Platform használatára jogosult Szakember. Adott esetben az Állatorvostan Hallgatók is Felhasználónak minősülhetnek.

Állatorvos: állatorvosként tevékenykedő természetes személy vagy megfelelően bejegyzett Állatorvosi Praxis, aki/amely rendelkezik az illetékes szakmai szabályozó szerv által kibocsátott engedéllyel, állatgyógyászati és sebészi tevékenységet végez az irányadó jogszabályok, szabályok és előírások rendelkezéseinek megfelelően.

Állatorvostan Hallgató: az az Állatorvostan Hallgató, aki a platform használatára az Oktatási Intézménye felügyelete alatt jogosult.

 

1. cikk – A Feltételek elfogadása

A Felhasználó a Platformot és Képzéseket kizárólag saját felelősségére használhatja vagy veheti igénybe.


A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat és használhatja a Platformot, -, ha az Általános Feltételeket teljes egészében elfogadta.

Az Általános Feltételek a Royal Canin és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek minősülnek. Amennyiben a Felhasználó az Általános Feltételeket magára nézve kötelezőnek nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Platformot és a Képzéseket igénybe venni.

Az Általános Feltételek a Platformon bármikor elérhetőek.

 

2. cikk – Regisztráció a Platformon

2.1. A Felhasználói regisztráció feltételei

A Platformra azok a Felhasználók jogosultak regisztrálni, akik Szakemberek és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Platformot csak és kizárólag szakmai célra használják.

Szakemberek kizárólag közvetlenül a Royal Canintól kaphatnak hozzáférést a Platformhoz, és a Platformhoz kizárólag aktív Felhasználói Fiókon keresztül férhetnek hozzá.

Ahhoz hogy a Szakember Felhasználói Fiókot kapjon, a Royal Canin e-mailben meghívót küld a Szakembernek, amelyben felszólítja a Szakembert, hogy saját adataival (teljes név, egyedi e-mail-cím, foglalkozás/beosztás, lakhely szerinti ország, időzóna és kapcsolattartás neve) töltsön ki egy digitális nyomtatványt. A Szakember saját személyazonosságára vonatkozóan valós, helyes és teljes körű információkat köteles megadni. Azt követően, hogy a Royal Canin ellenőrizte az adatokat, a Royal Canin létrehozza a Szakember számára a Felhasználói Fiókot, és erről e-mailt küld, amely tartalmaz egy Platformra mutató linket, a bejelentkezési nevet és egy ideiglenes jelszót. Ezt követően az e-mailben szereplő meghatározott időtartam áll a Szakember rendelkezésére, hogy a Felhasználói Fiókját aktiválja oly módon, hogy a linkre kattint és egy új jelszót hoz létre. Amennyiben a Szakember nem aktiválja Felhasználói Fiókját ezen időszak alatt, a Royal Canin küld a Szakembernek egy emlékeztetőt, amelyben felkéri, hogy végezze el a Felhasználói Fiók aktiválását az emlékeztető e-mailben meghatározott időszakon belül. Ha a Szakember ezen időszakon belül sem aktiválja a Felhasználói Fiókot, azt a Royal Canin törli.

Állatorvostan Hallgatók kizárólag közvetlenül a Royal Canintól vagy a Felhasználói Fiók Adminisztrátorától, azaz az Oktatási Intézményüktől kapott engedélynek megfelelően és annak felügyeletet alatt kaphatnak hozzáférést a Platformhoz. Az Állatorvostan Hallgatók kizárólag személyes célokra, továbbá tájékozódási és oktatási célokból jogosultak a platformot használni. Az Állatorvostan Hallgató kizárólagos felelősséggel tartoznak a Platform általuk történő használatáért. A Royal Canin nem felel, illetve nem vállal felelősséget a Platform használatával az Állatorvostan Hallgatók által adott tanácsokért.

A Felhasználó (a) szavatolja, hogy a Royal Canin rendelkezésére bocsátott adatok valósak, pontosak és teljes körűek, és kizárólagos felelősséget vállal minden hibáért, mulasztásért és frissítésért; (b) kötelezettséget vállal arra, hogy szükség esetén haladéktalanul frissíti a megadott adatokat és információkat; és (c) amennyiben a Szakember státusza megszűnik, (i) erről e-mailben értesíti a Royal Canint, és (ii) haladéktalanul felhagy a Platform használatával.

2.2. Hozzáférés a Platformhoz a Felhasználói Fiókon keresztül

Miután a Felhasználó az Általános Feltételeket elfogadta, a Felhasználó (a) jogosult a Platformhoz hozzáférni a Felhasználói Fiókon keresztül a Royal Canin által megadott személyre szóló és a Felhasználó megőrzésében levő belépési név és jelszó segítségével; (b) megtesz minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a Felhasználó belépési nevét és jelszavát titokban, biztonságban tartsa és megfelelően használja megelőzve azt, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek hozzáférjenek vagy az ilyen személy felhasználja; és (c) kizárólagos felelősséggel tartozik azért, ha bárki felhasználja a Felhasználó belépési nevét és jelszavát, továbbá a Felhasználó Felhasználói Fiókán keresztül folytatott minden tevékenységért. A Felhasználói Fiókhoz történő csatlakozás és/vagy a Felhasználói Fiók segítségével történt adattovábbítást a Royal Canin mindenkor úgy tekinti, hogy azt az adott felhasználói fiók tulajdonosa végezte el, és azért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó jelszavával és/vagy belépési nevével való visszaélés esetén a lehető leghamarabb írásban értesíti a Royal Canint.

A Felhasználói Fiók tulajdonosa kizárólagos felelősséggel tartozik a Felhasználói Fiók használatáért, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Platformot rendeltetésszerűen használja és betartja a Feltételeket.

 

3. cikk – Képzések

3.1. Regisztráció

A Felhasználó a megfelelő linkre kattintva és a szükséges adatok megadásával tud a Képzésekre regisztrálni.

3.2. A Képzés lemondása

3.2.1. Felhasználói lemondás

Az online Képzésre Jelentkezők bármikor lemondhatják részvételüket.

3.2.2. Royal Canin általi lemondás

A Royal Canin fenntartja a jogot, hogy a Képzéseket lemondja, módosítsa az online Platformot (annak megjelenését, a leírásokat, az interaktív widgeteket...), módosítsa az oktató személyét, változtasson a Képzés tartamán, frissítse azt vagy törölje a Képzést. Abban az esetben, ha valamelyik Képzés törölni kell, a jelentkezőket erről a Képzés kezdete előtt legalább hét (7) nappal értesíti a Royal Canin. A Jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. A Royal Canin megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy ne kelljen a Képzést törölni.

A Royal Canin a Képzések részben vagy egészben történő lemondásáért, módosításáért vagy eltávolításáért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.3. Rendeltetésszerű részvétel a Képzéseken

A Felhasználó kizárólag szakmai célból, a szakmai tevékenységére irányadó jogszabályoknak, szabályoknak és előírásoknak megfelelően (különös tekintettel a szakmai etikai és felelősségvállalási szabályokra) vehet részt a Képzéseken.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy:
a Képzéseken a szokásos és észszerű feltételek szerint vesz részt.
nem végez olyan tevékenységet, illetve nem tanúsít olyan magatartást (ideértve többek között a letöltést, küldést, terjesztést, szerkesztést, kibocsátást, közzétételt), amely sérti a helyi jogszabályokat vagy előírásokat, zavarja a helyi közrendet, sérti harmadik személyek jogait, a szakmai etikai szabályokat, illetve hátrányosan érinti a Royal Canin hírnevét vagy jogait.

4. cikk – Tartalom

4.1. Természet - A Platformon a Felhasználó számára elérhető tartalom a Felhasználó foglalkozásától függ (azaz Állatorvos, Tenyésztő, Kiskereskedő stb.). A Tartalom oktatási természetű, és két típusba sorolható:

•      Szerkesztői tartalom: olyan tartalom, amely nem kapcsolódik a Royal Canin termékeihez (pl. kisállatok egészségére vagy táplálkozására vonatkozó semleges információk);

Promóciós tartalom: olyan tartalom, amely a Royal Canin termékeihez kapcsolódik-.

Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak csak korlátozott ideig érhetők el. A korlátozott idejű elérhetőségre vonatkozó tájékoztatás a Platformon az adott tartalom közelében található.

4.2. RangsorolásA Platformon a Felhasználónak ajánlott tartalmakat (Képzéseket) az alábbi kritériumok szerint rangsorolhatja a Royal Canin:

• A tartalom létrehozásának vagy utolsó módosításának időpontja;

4.3. Kedvezmények - A Royal Canin dönthet úgy, hogy kedvezményeket kínál fel a Royal Canin termékeire azon Felhasználóknak, akik bizonyos Promóciós tartalmat magában foglaló Képzésen részt vesznek, erre azonban a Royal Canin nem köteles. A kedvezmények igénybe vétele feltételekhez kötött, amelyek mindenkor szerepelnek a vonatkozó promóció feltételeiben.

 

5. cikk – A Royal Canin által nyújtott szavatosság és jognyilatkozat

A Royal Canin biztosítja a Képzések szakszerű, megfelelő gondossággal és körültekintéssel, határidőben történő és az iparági szabványoknak megfelelő lebonyolítását.

 A Képzéseket mindenkor az egyes képzési tervekben meghatározottak szerint tartják meg.

A Royal Canin biztosítja az oktatókat, akik a Képzéseket a Royal Canin belátása szerint tartják meg, a Royal Canin jogosult továbbá bármikor bármelyik oktatót olyan személlyel helyettesíteni, aki a Royal Canin megítélése szerint rendelkezik az adott Képzés megtartásához szükséges képzettséggel.

A Royal Canin nem szavatolja, hogy a tartalmak mindenkor rendelkezésre állnak online vagy hogy elérhetőségük mindenkor zavartalan, pontos vagy hibamentes lesz, hogy a hibákat kijavítják, vagy hogy az ilyen tartalom biztonságos vagy nem tartalmaz programhibát, vírust, hibát vagy hiányosságot.

A Képzést és a Képzési Anyagot a Royal Canin mindenkor megtekintett állapotban nyújtja és bocsátja rendelkezésre. A Royal Canin sem kifejezett, sem jogszabályokon alapuló vagy egyéb szavatosságot nem vállal a tanfolyamok és az anyagok felhasználásáért vagy eredményéért, azért, hogy a Felhasználó sikeresen elvégzi a tanfolyamot, illetve azért, hogy a Felhasználó bizonyos szintű tudást szerez. Ezért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik annak megítéléséért, hogy a Platformon keresztül teljesített képzési óraszám megfelel-e a helyi hatóságok által a folyamatos továbbképzés hivatalos elfogadásához szükséges előírásoknak.

A Royal Canin nem vállal semmilyen jogszabályon alapuló szavatosságot, ideértve a forgalomképességre és az egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó jogszabályon alapuló szavatosságot.

 

6. cikk – Tartam és megszűnés

A Feltételek a Felhasználó általi elfogadásukkal lépnek hatályba, és határozatlan ideig maradnak érvényben.

Mindkét fél jogosult a Feltételeket a másik félnek küldött írásbeli (ideértve az e-mailt) felmondásban 30 napos felmondási idővel bármilyen okból bármikor felmondani (kivéve a Feltételek megszegését).

Amennyiben a Felhasználó az Általános Feltételeket megszegi, a Royal Canin jogosult a Feltételeket azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben bármelyik fél bármilyen indokkal felmondja a Feltételeket, a Royal Canin megszünteti a Felhasználó hozzáférését a Platformhoz.

 

7. cikk – A Felhasználói Fiók deaktiválása és törlése

7.1  A Felhasználói Fiók deaktiválása

A Felhasználó bármikor jogosult Felhasználói Fiókját deaktiválni egy, a Royal Caninnak küldött üzeneten keresztül. A Felhasználói Fiók deaktiválása nem eredményezi annak törlését. A Felhasználó kérheti a Royal Canintól Felhasználói Fiókjának az újbóli aktiválását.

• Amennyiben Felhasználó hosszú ideje nem lépett be az aktivált Felhasználói Fiókba, akkor a Royal Canin 12 hónap után küld egy emlékeztető e-mail, amelyben arra ösztönzi a Felhasználót, hogy az elkövetkező 30 napban ellenőrizze Felhasználói Fiókját. Amennyiben ennek ellenére nem történik semmilyen aktivitás 30 napon belül, akkor a Felhasználói Fiók állapotát a Royal Canin inaktívra állítja;

7.2  A Felhasználói Fiók törlése

A Felhasználó a Royal Canin felé megküldött kérésével bármilyen okból dönthet, hogy törli a Felhasználói Fiókját.

A Royal Canin a következő esetekben törli a Felhasználói Fiókot:

- A Felhasználó kérésére

-      A 2.1-es cikkben meghatározottak szerint, amennyiben a Felhasználó nem aktiválja Fiókját az emlékeztető emailben küldött határidőn belül semA Felhasználói Fiók 18 hónapos deaktiválását követően

8. cikk – Pénzügyi feltételek

A Royal Canin a Platform használatáért vagy a Képzésekre történő regisztrációkért semmilyen díjat nem számít fel a Felhasználónak. A Royal Canin azonban díjat számíthat fel a Felhasználónak bizonyos meglévő vagy jövőbeni Képzésekért.

 

9. cikk – Felelősség

9.1. A Royal Canin felelőssége

A Royal Canin nem garantálja a Platform vagy a Képzések elérhetőségét és állandó, megfelelő működését, a Felhasználó pedig ezt tudomásul veszi és elfogadja. Technikai okokból, a Platform vagy a Képzések működésében bekövetkező üzemszünet lehetséges.

A Royal Canint nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha technikai hiba, probléma vagy ok miatt, ideértve többek között az internet túlterheltségét, az internetes szolgáltató hibáját, emberi vagy elektronikai hibát, rosszindulatú beavatkozást, szoftver vagy hardver meghibásodását, és/vagy Vis Maior Eseményt, a Platform és/vagy a Képzések részben vagy egészben nem érhetők el.

A Royal Canin nem vállal felelősséget azért, ha bárki a Képzések keretében elhangzó információk vagy vélemények alapján jár el. A Royal Canin a Képzéseken keresztül kisállatok táplálkozásával és egészségi állapotával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Ezen tájékoztatás semmi esetre sem helyettesíti a Szakember független, szakmai tapasztalatát, megítélését és adott esetben az általa felállított diagnózist. A Royal Canint nem terheli felelősség abban az esetben, ha a tájékoztatás nem tűnik megfelelőnek, vagy ha egy kisállat egészségi állapota nem felel meg a Platformon elhangzott tájékoztatásnak.

A Royal Canint nem terheli felelősség a Felhasználónál és a Kisállat-tulajdonosnál a Platform és a Képzések eredményeként bármilyen okból felmerülő esetleges közvetlen, közvetett vagy egyedi károkért (adatvesztés, pénzügyi veszteség, elmaradt haszon, elmulasztott lehetőség), többek között abból eredően, hogy a Platformhoz és a Képzésekhez hozzáfértek vagy nem fértek hozzá, a Platformot vagy egy adott Képzést igénybe vettek vagy nem vettek igénybe, illetve, hogy a Képzések részben vagy egészben működtek vagy nem működtek. Ez kifejezetten vonatkozik az olyan károkra, amelyeket a pontatlan tartalom és az adattovábbítás hibája, lassúsága vagy megszakadása, az adatok elvesztése, eltűnése vagy módosulása, számítógépes vírus (függetlenül annak eredetétől), harmadik felek behatolása stb. idézett elő.

A Royal Canint nem terheli semmilyen felelősség az olyan felhasználói tartalom tekintetében, amelyet a Felhasználó saját felelősségére és a tények teljes körű ismerete mellett bocsátott rendelkezésre.

9.2. A Felhasználó felelőssége

A Felhasználót kizárólagos felelősség terheli (a) a saját szakmai tevékenységére irányadó, jogilag kötelező érvényű szabályok betartásáért; (b) azon döntéséért, hogy a Platformon regisztrál és a Képzéseken részt vesz; (c) adott esetben a diagnózis felállításáért, és a kisállatok kórállapotának és egészségi állapotának kezeléséért (kizárólag az Állatorvosok tudják a kisállatokat fizikailag megvizsgálni és kezelni); (d) azon döntéséért, hogy a Platformon a Képzések részeként rendelkezésre álló bizonyos információkat vagy ajánlásokat megosztja a Kisállat-tulajdonossal; (e) a Kisállat-tulajdonosnál vagy harmadik személyeknél a Platformon és a Képzések keretében rendelkezésre bocsátott információ eredményeként bekövetkező bármilyen közvetett és/vagy közvetlen kár esetén.

A Felhasználó (a) kártalanítja és mentesíti a Royal Canint minden olyan intézkedés, eljárás, igény, panasz vagy követelés esetén, amelyet bárki (ideértve a Kisállat-tulajdonost) a Felhasználó tevékenységéből vagy a Platform és a Képzések használatából eredően vagy annak eredményeként nyújtott be; és (b) kötelezettséget vállal arra, hogy visel minden költséget, ügyvédi és szakértői díjat, valamint minden kártérítést, amelyet a Royal Canin köteles e körben kifizetni a Felhasználó és a Kisállat-tulajdonos között létrejött valamely szerződés elkészítésével, teljesítésével és/vagy megszűnésével kapcsolatos bírósági döntés alapján, a Royal Canin Felhasználóval szembeni esetleges kártérítési igénye sérelme nélkül.

 

10. cikk – Szellemi tulajdon

1. A Platform

A Platformmal és annak tartalmával (szövegek, képek, videók, adatbázisok, hanganyagok, fényképek, üzleti nevek, logók, védjegyek stb.) - ide nem értve a felhasználói tartalmat - kapcsolatos minden szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Royal Canin és/vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi és az is marad, illetve azok kizárólag a Royal Canin által harmadik személyeknek biztosított felhasználási jog alapján és/vagy engedéllyel gyakorolhatók.

A Felhasználó a Platformot és annak tartalmát kizárólag a Feltételeknek megfelelően jogosult használni. A Felhasználó nem többszörözheti, nem teheti közzé, nem adhatja elő, nem adhatja ki, illetve nem módosíthatja a Platform és annak tartalmának egyetlen részét sem a Royal Canin előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2. Képzési Anyag

A Képzési Anyag a Royal Canin kizárólagos tulajdonát képezi. Az elérhető Képzési Anyagokkal - ideértve a nyomtatott anyagok kialakítását, grafikáit és szövegét, valamint a webináriumok és podcastok hang- és képanyagát - kapcsolatos szellemi tulajdonhoz fűződő jogok a Royal Canin tulajdonát képezik, és azok kizárólag a Royal Canin által harmadik személyeknek adott felhasználási jog és/vagy engedély alapján gyakorolhatók.

Amikor a Felhasználó hozzáférést kap a Képzési Anyagokhoz, a Felhasználó nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható felhasználási jogot kap a Képzési Anyag felhasználására. Tilos a Képzési Anyagot bármilyen formában, részben vagy egészben másolni, többszörözni, feltölteni, kitenni, bemutatni vagy arra mutató linket elhelyezni a Royal Canin előzetes engedélye nélkül. Az ilyen felhasználás szigorúan tilos, és az a Royal Canin szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértésének minősül.

 

11. cikk – Személyes adatok védelme

Gyűjthetjük és feldolgozhatjuk a Képzésekhez történő csatlakozás, illetve a szolgáltatásaink használata során Ön által megadott különböző típusú személyes adatait és gondoskodunk ezen személyes adatainak biztonságáról. További információt erről az Adatvédelmi nyilatkozatunkban olvashat.  Az Adatvédelmi nyilatkozatban szerepel annak leírása, hogyan gyakorolhatja személyiségi jogait.

Oldalainkon különböző célokból cookie-kat használunk az Ön preferenciái és beleegyezése alapján. Arról, hogy milyen cookie-kat használunk és hogy azokat mire használjuk fel, további tájékoztatást a Cookie-tájékoztatóban olvashat.


12. cikk – Biztosítás

A Felhasználó megerősíti, hogy a Felhasználó egy fizetőképes biztosítási társaságnál biztosítást kötött, és hogy a Feltételek teljes időbeli hatálya alatt a Felhasználó rendelkezik egy szakmai kockázatokra megfelelő fedezetet biztosító szakmai felelősségbiztosítással. Ezen biztosítási szerződés fedezetet nyújt mindenféle (fizikai, anyagi, nem vagyoni, következményi vagy egyéb) kárra.

Felszólításra a Felhasználó bármikor bemutatja a Royal Caninnak a biztosítási kötvényt.

 

13. cikk – Titoktartás

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy szigorúan bizalmasan kezel a Royal Caninnal és a Platformmal kapcsolatos minden információt, ide nem értve az olyan információkat, amelyek nyilvánosan elérhetők, és nem a Felhasználó magatartása vagy hibája miatt váltak azzá. A Felhasználó megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezen kötelezettségnek minden olyan személy eleget tegyen, aki hozzáfér az adott bizalmas információkhoz.

A Felhasználó titoktartási kötelezettsége a Platform használata idején, valamint a Feltételek megszűnését követően 5 évig fennáll.

 

14. cikk – A Feltételek módosítása

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Royal Canin által fejlesztett Platform innovatív eszköz, és bizonyos funkciók, Képzések kiegészítése, helyettesítése vagy eltávolítása érdekében módosulhat.

A Royal Canin fenntartja a jogot, hogy a Feltételeket bármikor módosítsa és értesíti aktív Felhasználókat az új Felételekről.

A 8. Cikk módosítása esetén, amikor a Felhasználó először lép be a Platformba, a Felhasználó lehetőséget kap arra, hogy az új Feltételeket elolvassa és áttanulmányozza, továbbá, hogy azokat (i) elfogadja; vagy (ii) elutasítsa. Amennyiben a Felhasználó az új Feltételeket elutasítja, a Felhasználó hozzáférése a Platformhoz deaktiválódik 30 nap után, és a Felhasználó többé nem fogja tudni igénybe venni a Képzéseket.

 

15. cikk – Záró rendelkezések

15.1. Joglemondás

Amennyiben a Royal Canin a Feltételek valamely rendelkezésének nem szerez érvényt vagy azt nem kényszeríti ki, az nem jelenti azt, hogy a Royal Canin ezen rendelkezésről lemondott.

15.2. Teljes megállapodás és részleges érvénytelenség

A jelen Szerződés testesíti meg a Felhasználó és a Royal Canin között a Képzésekkel kapcsolatosan létrejött teljes megállapodást, továbbá hatályon kívül helyez a Képzések vagy a jelen Általános Feltételekben szereplő egyéb tárgyak tekintetében korábban vagy egyidejűleg létrejött minden szóbeli vagy írásbeli egyeztetést, ajánlatot és jognyilatkozatot. Amennyiben a jelen Általános Feltételekés/vagy Egyedi Feltételek bármely rendelkezése semmisnek, érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek minősül, a többi rendelkezés változatlan tartalommal továbbra is hatályban marad.

15.3. Független felek

A Royal Canin és a Felhasználó saját nevében és saját felelősségére eljáró független személy. A felek megállapodnak, hogy a Felhasználó tevékenységét a Platformon teljesen önállóan saját kockázatára végzi.

A Platform semmilyen körülmények között nem helyettesítheti a Szakember egyéni, független szakmai tapasztalatát, hozzáértését, ítéletét és/vagy az általa felállított diagnózist.

Állatorvosok esetében a Royal Canin kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy betarthassák az Állatorvosok állatgyógyászati és szakmai etikai gyakorlatával kapcsolatos kötelezettségére irányadó szabályokat, különös tekintettel a függetlenségük megtartására és az objektív szakmai megítélésre vonatkozó előírásokat.

15.4. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Feltételekre és azok értelmezésére azon ország jogszabályai az irányadók, amelyben a Szakember működési engedéllyel rendelkezik, és ha ilyen engedély nem szükséges, akkor annak az országnak a jogszabályai, amelyben a Szakember tevékenységét végzi.

A Royal Canin és a Felhasználó között a Feltételek értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatosan felmerülő olyan jogvitákat, amelyeket a felek békés úton nem tudnak rendezni, az illetékes bíróságok bírnak joghatósággal, a járulékos követelésektől vagy garanciától függetlenül, illetve abban az esetben, ha több alperes van.