A kutyák és macskák hozzásegítése a legegészségesebb élethez.

Vets Services általános használati feltételek

 

Általános Használati Feltételek

(2020. június 15. napjától)

 

A Royal Canin Hungary Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)(a továbbiakban “Royal Canin”) egy állatorvosok számára tervezett, és az interneten keresztül hozzáférhető “Állatorvos szolgáltatás” („Vet services”) elnevezésű digitális platform szolgáltatást nyújt (a továbbiakban: “Platform”).

 

A Platform a Royal Caninnal multifunkciós termékek értékesítésére vonatkozó szerződéses viszonyban álló állatorvosok számára tervezett online platform, amelynek segítségével kezelhetik megrendeléseiket és az értékesítési folyamatot. Ezek az Általános Használati Feltételek kizárólag a Platform használatára vonatkoznak. A multifunkciós termékek értékesítésének kereskedelmi feltételeit a Royal Canin és az állatorvos között külön értékesítési megállapodás tartalmazza.

 

Ezen felül a Platform innovatív szolgáltatásokkal segíti az állatorvosok napi munkáját (részletes leírásukat lásd az 1. számú mellékletben), amelyek az alábbiakra koncentrálnak:

 • Táplálási Ajánlások (a Royal Canin termékkatalógushoz)
 • Háziállat megfigyelés
 • Tudásbázis állatklinikai dolgozók számára (tudományos tartalom)
 • Klinikairányítás

 

A Royal Canin ezeket az innovatív szolgáltatásokat Magyarországon fokozatosan indítja el elérhetőségük és a Royal Canin saját döntése függvényében, és nem vállal kötelezettséget az indítás tekintetében, ideértve annak időzítését. A Royal Canin értesíti a Felhasználókat a szolgáltatás elindulásáról.

 

A Platform támogatást és segítséget nyújt az Állatorvosok számára, de semmilyen körülmények között nem helyettesíti az Állatorvos személyes és független szaktudását, döntését és diagnózisát. Az Állatorvosok rendelkeznek az általuk megvizsgált és kezelt Háziállatok egészségi állapotával és orvosi kezelésével kapcsolatos szükséges tudással, tapasztalattal és információval. Kizárólag a Háziállattal közvetlen kapcsolatban álló Állatorvos képes helyes diagnózist felállítani és a Tulajdonosok számára megfelelő kezelést javasolni teljesen függetlenül, a rájuk vonatkozó szakmai szabályok és kötelezettségek betartása mellett.

 

FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSÁVAL ÉS A PLATFORM HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN NYILATKOZIK, HOGY AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ELFOGADJA:

 

DEFINÍCIÓK:

 

Fiókkezelő: az az Állatorvos egy adott Állatorvosi Praxisban, aki az Állatorvosi Fiók kezeléséért, valamint azért felel, hogy az állatorvosi személyzet egyes tagjainak hozzáférést biztosítson. 

 

Etetési Ajánlások az Állatorvos által meghatározott Szolgáltatások keretében a Háziállatról a Platformon megadott adatokon alapuló, automatikusan létrehozott táplálási ajánlások, amelyeket nyomtatott formában vagy elektronikus levélben az állat tulajdonosa számára hozzáférhetővé tehet, az Állatorvos kezdeményezése alapján és kizárólagos felelősége mellett. Az ajánlások a Royal Canin által forgalmazott termékeket tartalmaznak.

 

Az Általános Használati Feltételek a Platform teljességére vonatkozó, jelen általános feltételeket jelentik. Ezen feltételek a Platformon kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkoznak kivéve, ha valamely speciális feltételek ezeket kifejezetten módosítják vagy felülírják.

 

Az Adatvédelmi Jogszabályok magukban foglalnak minden olyan törvényt és rendeletet, a világ bármely országában, amelyek az egyének magánélettel kapcsolatos jogait védik, amennyiben ezek a törvények és rendeletek vonatkoznak a személyes adatok e megállapodással kapcsolatos kezelésére, ideértve, de nem kizárólag az Európai Unió (EU) és az EU tagállamai által elfogadott jogszabályok, az Egyesült Államok szövetségi és állami törvényei az adatvédelemre vonatkozóan, és hasonló intézkedések;

 

Az Adatbiztonság Megsértése: (1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy adatok jogosulatlan megszerzése, amely veszélyezteti a személyes adatok biztonságát, bizalmas jellegét vagy sértetlenségét, vagy (2) bármely személyes adathoz történő jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala, vagy (3) jogosulatlan behatolás a személyes adatokat tartalmazó rendszerekbe, ami jogosulatlan hozzáférést vagy engedélyt meghaladó hozzáférést eredményez.

 

Háziállat a Tulajdonos tulajdonát képező macska és/vagy kutya, amelyet az Állatorvos az Állatorvosi Praxisban tanácsadás keretében megvizsgál.

 

Tulajdonos az Állatorvos macska- és/vagy kutyatulajdonos ügyfelei.

 

Szolgáltatások: az Állatorvosok napi munkáját támogató, a honlapon és a Platformon elérhető speciális alkalmazások, amelyekre a Különös Feltételek és jelen Általános Használati Feltételek vonatkoznak.

 

A Különös Feltételek az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó külön szabályok, amelyeket a Felhasználó az első használat alkalmával elfogad.

 

Feltételek alatt az Általános Használati Feltételeket és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Különös Feltételeket értjük együttesen.

 

Felhasználó az az Állatorvosi Praxisban működő Állatorvos, vagy kivételesen az Állatorvosi Praxis más, kizárólag Állatorvos nevében, szigorú felügyelete alatt és felelőssége mellett működő tagja, aki jogosult a Platform használatára akár a Royal Caninnal közvetlenül kötött megállapodás, akár a Felhasználói Fiókkezelő által adott hozzáférés, és az ő szigorú felelőssége alapján.

 

Felhasználói Tartalom: a Felhasználó által a Platformra feltöltött valamennyi, az Állatorvosi Praxisra, a Háziállatokra vagy a Tulajdonosokra vonatkozó védjegy, szerzői jog, logó, kereskedelmi név, cégnév, dokumentum, adat és információ, ideértve minden írásbeli anyagot és különösen a Felhasználó által kitöltött megjegyzések, és adott esetben a Platform által létrehozott vagy kiszámított eredmények módosítása, kizárólag az Állatorvos felelősségére.

 

Állatorvos az a Platformon regisztrált természetes személy, aki érvényes engedély alapján akár egyénileg, akár Állatorvosi Praxis tagjaként a 2012. évi CXXVII. törvény és egyéb alkalmazandó jogszabályok szerint praxis engedéllyel rendelkezik az állatorvosi tevékenységhez.

 

Állatorvosi Fiók: az Állatorvos egyéni felhasználói fiókja, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára a Platformhoz való hozzáférést és a Szolgáltatások használatát, a Feltételek elfogadását követően.

 

Állatorvosi Praxis: a Platformon regisztrált jogi személy vagy Állatorvosi Praxis, ahol egy vagy több Állatorvos és egyéb állatorvosi személyzet állatorvosi szolgáltatást nyújt Magyarországon, a 2012. évi CXXVII törvénynek és más jogszabályoknak megfelelő működési engedély alapján.

 

1. cikk: A Feltételek elfogadása

 

A Felhasználó a Platformot és a Szolgáltatásokat kizárólag a Fiókkezelő és a Fiókkezelő által képviselt szervezet kizárólagos felelőssége mellett veheti igénybe annak a Royal Caninnal való értékesítési jogviszonya keretében.

 

A Platformon történő regisztráció és a navigáció feltétele, hogy a Felhasználó teljes mértékben elfogadja az Általános Használati Feltételeket. Ezenkívül a Platformon elérhető minden Szolgáltatásra Különös Feltételek vonatkoznak, amelyeket figyelmes elolvasást követően a Felhasználónak el kell fogadnia, mielőtt először használja az adott Szolgáltatást.

 

Az Általános Használati Feltételek és a Különös Feltételek együttesen képezik a Royal Canin és a Felhasználó közötti szerződést.

 

Amennyiben a Felhasználó megtagadja a Feltételek szerinti szerződéskötést, úgy a Felhasználó nem jogosult használni a Szolgáltatásokat.

 

Az Általános Használati Feltételek és a Különös Feltételek bármikor elérhetők a Platformon.

 

2. cikk: Regisztráció a Platformon - függetlenség

 

Jelen cikk kizárólag Állatorvosok regisztrációjára és a Platformhoz való hozzáférésére vonatkozik.

 

2.1 A Felhasználó regisztrációjának feltételei

 

A Platformon regisztrálni jogosult Felhasználók kizárólag működési engedéllyel rendelkező állatorvosok lehetnek, akik vállalják, hogy a Platformot szigorúan csak szakmai célokra használják. Ezen Felhasználók lehetnek (a) az illetékes szakmai szabályozó testület által megfelelő módon nyilvántartásba vett és engedéllyel rendelkező természetes személyek, akik állagyógyászatot gyakorolnak és műtéteket végeznek egyéni és független módon, a Magyarországon alkalmazandó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően; vagy (b) az illetékes szakmai szabályozó testület által megfelelően bejegyzett és engedéllyel rendelkező, állatgyógyászatot gyakorló és műtéteket végző jogi személyek, a Magyarországon alkalmazandó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

 

A Platform első alkalommal történő felkeresésekor a Felhasználó felhívást kap jelen Általános Használati Feltételek elfogadására, valamint egy Állatorvosi Felhasználói Fiók létrehozására vagy a Royal Caninnál már létező felhasználói fiókjába történő belépésre (amennyiben van ilyen). Új felhasználói fiók létrehozásakor a Felhasználó köteles valós, helyes és teljes információt szolgáltatni személyazonosságáról. A login adatok az e-mail cím vagy ügyfélszám, vagy bármely más, a Royal Canin által rendelkezésre bocsátott login név, és a Felhasználónak szükséges új jelszót létrehozni.

 

A Felhasználó (a) szavatolja, hogy a Royal Caninnak megadott információ valódi, pontos és teljes és egyedül felel minden hibáért, mulasztásért és frissítésért; (b) vállalja, hogy szükség esetén haladéktalanul frissíti az adatokat és információt; és (c) köteles, amennyiben megszűnik jogosultsága Magyarországon állatorvosként működni (i) erről e-mailben tájékoztatni a Royal Canint és (ii) haladéktalanul abbahagyni a Platform használatát. Amennyiben a Royal Canin és az Állatorvos ill. Állatorvosi Praxis közötti, multifunkciós termékek értékesítésére vonatkozó szerződés megszűnik, úgy a Royal Canin egyoldalúan megszünteti a Felhasználó Platformhoz történő hozzáférését.

 

Bármely természetes személy, aki jogi személy nevében regisztrál szavatolja, hogy erre a célra felhatalmazással rendelkezik. Ennek elmulasztása esetén a természetes személyt mind az érintett jogi személy, mind a Royal Canin büntetőeljárás alá vonhatja.

              

 1. Állatorvosi Fiók útján történő hozzáférés

 

Amint a Felhasználó elfogadja az Általános Használati Feltételeket, a Felhasználó (a) hozzáférhet a Platformhoz az Állatorvosi Fiók útján, a Royal Canin által rendelkezésre bocsátott loginnal és jelszóval, amelyek személyesek és a Felhasználó birtokában maradnak; (b) köteles minden óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználói login és jelszó bizalmasságát, biztonságát és helyes használatát megőrizze azért, hogy megelőzze azok nyilvánosságra hozatalát és harmadik személyek általi jogosulatlan használatát; valamint (c) kizárólagosan felel a login és a jelszó más személyek általi használatáért, valamint minden, az Állatorvosi Fiókon keresztül történő tevékenységért. Az Állatorvosi Fiókhoz történő bármely hozzáférés és/vagy annak használatával történő adattovábbítás tekintetében vélelmezett azok Fiók tulajdonos általi végrehajtása, az a Fiók tulajdonosának kizárólagos felelőssége. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben jelszavát és/vagy login nevét csalárd módon használják, erről a Royal Canint haladéktalanul, írásban értesíti.

 

Amennyiben a Fiók tulajdonosa (azaz a Multifunkciós termékek értékesítéséről szóló szerződés szerződő fele) jogi személy, egy Fiókkezelő kerül kijelölésre, aki jogosult az Állatorvosi Praxison belül lévő Felhasználók számára Állatorvosi Fiókhoz hozzáférést biztosítani. Tudomásul veszik, hogy kizárólag az Állatorvosi Praxisban Állatorvosként működő természetes személy kaphat hozzáférést a Platformhoz. Kivételesen az Állatorvosi Praxisban dolgozó más személyzet is hozzáférhet a Platformhoz, kizárólag az Állatorvos szigorú felügyelete alatt és kizárólagos felelőssége mellett.

 

A Fiókkezelő felelős az Állatorvosi Fiók bármely használatáért, nyilatkozza és szavatolja, hogy a Felhasználó a Platformot megfelelően használja és betartja a Feltételeket.

 

2.3 Az Állatorvos függetlensége

 

A Platform használata semmilyen módon nem korlátozza a Felhasználókat állatorvosi kötelességeiknek állatgyógyászattal, szakmai etikával kapcsolatos szabályok szerinti teljesítésében, és kifejezetten fenntartja független és objektív szakmai döntéseiket. A Platformhoz és annak tartalmához való hozzáférés lehetővé tételével a Royal Canin semmilyen módon nem kívánja, kísérli meg vagy célozza az Állatorvos szakmai szabályok szerinti kötelezettségeinek torzítását, és ilyenért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3. cikk: Hogyan regisztrálhatnak a platformra és hogyan használhatják azt az állatorvostan-hallgatók

A 2. cikkben szereplő rendelkezések sérelme nélkül, az állatorvostan-hallgatók Platformhoz való hozzáférését és a Platform általuk történő használatát kizárólag a jelen cikk rendelkezései szabályozzák.

Az állatorvostan-hallgatóknak csak közvetlenül a Royal Canin biztosíthat hozzáférést a Platformhoz, illetve a hozzáférés a felhasználói fiók adminisztrátora által megadott jóváhagyást követően és az adminisztrátor felügyelete alatt engedélyezhető.

Az állatorvostan-hallgatók a Platformot kizárólag személyes, információs és oktatási céljaikra használhatják. Az állatorvostan-hallgatók számára semmilyen módon nem engedélyezett a Platform arra történő használata, hogy diagnózist vagy etetési ajánlásokat adjanak a társállat-tulajdonosoknak. Az azonban megengedett, hogy az állatorvostan-hallgatók egy gyakornoki program keretében, egy állatorvos közvetlen felügyelete mellett és annak engedélyével etetési ajánlásokat adjanak. Ilyen esetekben a Platform állatorvostan-hallgatók általi bármely használatáért kizárólag az állatorvos tartozik felelősséggel.

A Royal Canin nem tartozik semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel a Platform állatorvostan-hallgatók általi semmilyen használatáért, illetve semmilyen tanácsért, amelyet az állatorvostan-hallgatók a Platform használatát követően adnak.

 

4. cikk: A Platform által nyújtott Szolgáltatások

 

4.1 Hozzáférés a Szolgáltatásokhoz

 

A Felhasználó bármikor jogosult használni ill. nem használni a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét a Felhasználó kizárólagos felelőssége, valamint az állatorvosokra és az állatgyógyászatra vonatkozó, mindenkor alkalmazandó jogszabályok szerint.

 

Az egyes Szolgáltatások leírását az adott Szolgáltatásra vonatkozó Különös Feltételek tartalmazzák.

 

A Szolgáltatások igénybe vételére az Általános Használati Feltételek és az adott Szolgáltatásra vonatkozó Különös Feltételek vonatkoznak.

 

Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználó köteles elfogadni az Általános Használati Feltételeket és a Különös Feltételeket, mielőtt hozzáfér és igénybe veszi azokat.

 

Állatorvosi Fiókból történő bármely hozzáférés és/vagy a Szolgáltatások bármely használata úgy tekintendő, hogy az a Fiókkezelő felhatalmazásával és teljes felelőssége mellett történik.

 

Mivel a Platform egy folyamatosan változó, alakuló eszköz, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata technikai okokból ideiglenesen, frissítések vagy karbantartás okán megszakadhat.  A Royal Canin nem felel a Szolgáltatások bármely felfüggesztéséért.

 

4.2 A Szolgáltatások módosítása

 

A Platformon elérhető Szolgáltatások bármikor módosíthatók vagy megszüntethetők. A Royal Canin jogosult saját mérlegelése alapján a Szolgáltatásokat módosítani, bizonyos Szolgáltatásokat eltávolítani vagy kicserélni, vagy új Szolgáltatásokat nyújtani. Egy Szolgáltatás eltávolításakor vagy kicserélésekor a Royal Canin erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat megfelelően tájékoztassa annak érdekében, hogy a Felhasználók megtehessék a szükséges lépéseket egyéni információjuk a Platformon történő letöltésére.

 

A Royal Canin nem felel a Szolgáltatások egészének vagy egy részének módosításáért vagy eltávolításáért.

 

5. cikk: A Szolgáltatások megfelelő használata

 

A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag szakmai célokból használja, összhangban az állatorvosokra és az állatgyógyászati tevékenységre vonatkozó összes törvénnyel, rendelettel és egyéb jogszabállyal (így különösen a szakmai etika és felelősség szabályaival), valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Feltételekkel.

 

A Felhasználó vállalja, hogy normális és ésszerű feltételek mellett használja a Szolgáltatásokat, és pontos, teljes és aktuális Felhasználói tartalmat biztosít a Platformon.

 

Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a Platform által a Háziállatok táplálására és egészségének nyomon követésére vonatkozó automatikusan szolgáltatott ajánlásokat és / vagy adatokat módosítani szükséges (amennyiben ez a módosítás az alkalmazandó Különös Feltételek szerint lehetséges), akkor a Felhasználó, kizárólagos felelősségére, a Háziállat vizsgálatával, független, saját szakmai megítélésével, valamint az állatorvosi állatgyógyászat gyakorlására irányadó alkalmazandó törvényekkel, szabályokkal és rendeletekkel összhangban módosítja.

 

Ahol a rendszer lehetővé teszi információk vagy adatok megosztását a Platformon a Tulajdonossal (ideértve a Táplálási Ajánlásokat is), az információk vagy adatok megosztását a Felhasználó teljes függetlenséggel, a Felhasználó és a Fiókgazda kizárólagos felelősségére végzi.

 

Ezenkívül a Felhasználó vállalja, hogy nem folytat semmiféle olyan tevékenységet vagy tanúsít olyan magatartást (így különösen letöltés, küldés, terjesztés, kiadás, kibocsátás, közzététel), amely ellentétes a magyar joggal, sérti a magyar közrendet, a harmadik fél jogait, a szakmai etikai szabályokat, vagy a Royal Canin imázsát vagy jogait.

 

A Platform használata során a Felhasználó vállalja (korlátozás nélkül), hogy: (a) szándékosan nem tölt le, tölt fel, terjeszt vagy továbbít semmilyen információt, adatot, beleértve számítógépes vírust vagy azt tartalmazó, vagy bármilyen más kódot vagy számítógépes programot, amelynek célja bármely szoftver, számítógép, szolgáltatás vagy online kommunikációs eszköz működésének megszakítása, elpusztítása, torzítása vagy korlátozása; b) szándékosan nem tölt le, tölt fel, terjeszt vagy továbbít hamis információkat, illegális vagy nem megfelelő tartalmat; (c) nem zavarja meg, lassítja, blokkolja vagy változtatja meg a Platformon és a Szolgáltatásokon keresztül cserélt adatokat és (d) nem sokszorosítja, másolja le, adja el, cseréli, viszonteladja vagy bármilyen kereskedelmi célra nem felhasználja fel a Platform vagy a Szolgáltatások bármely részét.

 

6. cikk : Tartam és megszüntetés

 

A Feltételek határozatlan időre lépnek hatályba attól az időponttól, hogy a Felhasználó elfogadja őket.

 

Mindkét fél jogosult a Feltételeket a másik félhez írásban – ideértve az e-mailt – intézett értesítéssel bármely okból felmondani (kivéve, ha felmondásra szerződésszegés miatt kerül sor). Ha a Royal Canin mondja fel a Szabályokat, 30 nappal korábban köteles erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználók jogosultak hozzáférésüket azonnali hatállyal megszüntetni, megfelelő időt hagyva a Royal Caninnak a hozzáférés megszüntetéséhez szükséges adminisztratív lépések megtételére.

 

Bármely fél általi és bármely okból történő megszüntetés esetén a Royal Canin megszünteti a Felhasználó hozzáférését a Platformhoz. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha a Royal Canin és a Fiókkezelő által képviselt szervezet közötti értékesítési szerződés megszűnik.

 

7. cikk: Pénzügyi feltételek

 

A Royal Canin a Platform használatáért nem számít fel díjat a Felhasználónak. Azonban bizonyos létező illetve jövőbeni szolgáltatások nyújtásáért a Royal Canin felszámíthat díjat a Fiókkezelő által képviselt szervezet / az Állatorvosi Fiók tulajdonosa részére az adott Szolgáltatásra vonatkozó Különleges Feltételekkel összhangban.

 

8. cikk: Felelősség

 

8.1 Royal Canin felelőssége

 

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Royal Canin nem szavatolja a Platform és a Szolgáltatások állandó és megfelelő hozzáférhetőségét és megfelelő működését. A Platform és a Szolgáltatások egészének vagy része működésének megszakítása technikai okokból lehetséges.

 

A Royal Canin semmilyen felelősséget nem vállal a Platform vagy a Szolgáltatások illetve azok egy részének technikai vagy bármely más okból történő hozzáférhetetlenségéért, így különösen (de nem korlátozva) az interneten megemelkedett adatforgalomból adódó zavarok, az internetszolgáltatók hibája, emberi vagy elektromos hiba, rosszindulatú beavatkozás, software vagy hardware hibák és/vagy vis maior.

 

A Royal Canin a Felhasználó által a Platformon megadott egészségügyi adatok alapján, a Szolgáltatások útján nyújt információt és fogalmaz meg ajánlásokat a Háziállatok táplálása és egészségi állapota kapcsán. Az így nyújtott információt és ajánlást első ajánlásként szolgáltatja, és ez semmilyen módon nem helyettesíti az Állatorvos független és szakmai tanácsát, döntését és diagnózisát. A Royal Canin nem tartozik felelősséggel azért, ha az információ vagy ajánlás nem megfelelőnek bizonyul, vagy ha a Platformon megadott információ nem felel meg a Háziállat tényleges egészségi állapotának.

 

A Royal Canin nem vonható felelősségre sem közvetlen, sem közvetett, speciális károkért (adatvesztés, elmaradt nyereség, üzleti lehetőség elvesztése), amelyet a Felhasználó vagy a Tulajdonos a Platform és/vagy bármely Szolgáltatással kapcsolatos bármely okból, ideértve, de nem kizárólagosan az ezekhez történő hozzáféréssel illetve azok hozzáférhetetlenségével, azok használatával vagy használhatatlanságával,  Szolgáltatások vagy azok egy részének működésével vagy működésképtelenségével kapcsolatban szenvedhet el. Ez különösen alkalmazandó olyan károkra, amelyek a következőkből eredhetnek: tartalom pontatlansága (Táplálási Ajánlások), hibák, lassúság vagy az adatátvitel megszakadása, adatok elvesztése, eltűnése ill. megváltoztatása, számítógépes vírus, függetlenül ezek eredetétől, a rendszer harmadik személyek általi feltörése stb.

 

A Royal Canin semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználói Tartalomért, amelyet a Felhasználó kizárólagos felelőssége mellett és a tények ismeretében nyújt.

 

8.2 A Felhasználó felelőssége

 

A Felhasználó kizárólagosan felel (a) az állatorvosi szakmai etikára vonatkozó alkalmazandó és jogilag kötelező érvényű szabályok betartásáért; (b) a Platformoon való regisztrációért és a Szolgáltatások használatáért; (c) a Háziállatok egészségügyi felmérése alapján diagnózis felállításáért és az alkalmazott kezelésért (kizárólag az Állatorvosok tudják fizikailag megvizsgálni a Háziállatokat és kezelni őket); (d) bizonyos, a Platform által, a Szolgáltatások részeként nyújtott információ és ajánlások Tulajdonossal történő megosztásáért; (e) a Platformra feltöltött Felhasználói Tartalom helyességéért és megbízhatóságáért, ideértve de nem kizárólagosan (i) a Háziállatokra, azok jellemzőire, egészségügyi múltjára és egészségi állapotára vonaatkozóan; (ii) a Tulajdonosokra vonakozó adatok; (iii) ahol alkalmazható, szabad megjegyzések tétele, valamint a Platform által a Szolgáltatások keretében automatikusan nyújtott vagy kalkulált adatok módosítása; (f) A Tulajdonosokkal kötött szerződéseinek teljesítéséért; és (g) bármilyen közvetlen és/vagy közvetett kár, amelyet a Háziállatok Tulajdonosa vagy harmadik fél szenvedett el a Platform vagy a Szolgáltatások által nyújtott információk eredményeként, ideértve az Etetési Ajánlásokat.

 

A Felhasználó ezúton beleegyezik, hogy (a) nem támaszt, a Platform illetőleg a Szolgáltatások Felhasználó általi használatból eredő követelést és nem hárítja a felelősséget, valamint megvédi a Royal Canint bármely pertől, jogi eljárástól, igénybejelentéstől, panasztól vagy követeléstől, bármely személytől eredjen (ideértve a Tulajdonosokat is), valamint (b) vállalja, hogy visel minden költséget, ügyvédi, szakértői díjakat és minden kárt, amelyet ebben az összefüggésben, a Felhasználó és a Tulajdonos között létrejött szerződés létrejöttére, teljesítésére és/vagy megszüntetésére vonatkozóan a Royal Caninra bármely bírósági ítélet kiszab, tekintet nélkül bármely olyan kártérítésre, amelyet a Royal Canin a Felhasználóval szemben követelhet.

 

9. cikk: Szellemi tulajdon

 

9.1 A Royal Canin tartalma

 

A Platformmal és annak tartalmával (szöveg, képek, videók, adatbázisok, hangok, fényképek, üzleti nevek, logók, védjegyek stb.) kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, ide nem értve a Felhasználói Tartalmat, a Royal Canin és/vagy kapcsolt vállalkozások tulajdona és tulajdona marad, vagy licenszek illetőleg harmadik személyek által adott felhatalmazás alapján használjuk.

 

A Felhasználó kizálag a Szabályoknak megfelelően használhatja a Platformot és annak tartalmait. Azon tartalmakon kívül, amelyek a Tulajdonosokkal történő megosztás céljából szerepelnek, a Felhasználó nem jogosult a Platformot és annak tartalmait a Royal Canin előzetes, írásos hozzájárulása nélkül lemásolni, nyilvánosságra hozni, előadni, kiadni vagy módosítani.

 

9.2 Felhasználói Tartalom

 

A Platform használati jogosultságának részeként a Felhasználó Felhasználói Tartalmat tölthet fel. A Felhasználó a Royal Canin és kapcsolt vállalkozásai részére ingyenes, nem kizárólagos, világszerte érvényes licenszet biztosít a vonatkozó szellemi tulajdonjog teljes időtartamára abból a célból, hogy a Szolgáltatások teljesítése kapcsán felhasználja a Felhasználói Tartalmat. Ezen felül a Royal Canin jogosult a Platform harmadik személyek felé irányuló népszerűsítése céljából a Felhasználói Tartalmat felhasználni.

 

A Felhasználó nyilatkozik és szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban haramdik személynek nem áll fenn joga, ideértve szellemi alkotások jogát, személyiségi jogot vagy a magánélethez fűződő jogot. Ennek megfelelően a Felhasználó beleegyezik, hogy a Royal Caninnal szemben nem támaszt követelést, nem hárítja át a felelősséget és megvédi bármely, harmadik személy által érvényesített követeléssel szemben vagy indított jogi eljárásban, amely a Felhasználói tartalom Royal Canin általi felhasználásához kapcsolódik.

 

10. cikk: Személyes adatok védelme

 

10.1 A Tulajdonos személyes adatai

 

A Felhasználó a Platformon keresztül gyűjthet és feldolgozhat bizonyos, a Tulajdonosokkal kapcsolatos személyes adatokat annak érdekében, hogy a Szolgáltatások keretében biztosítsa a Háziállatok megfigyelését, a klinikák irányítását és megosszon értékes információt, például a táplálkozási ajánlásokat a Tulajdonossal.

 

Ebben az összefüggésben, és azzal a feltétellel, hogy a jelen Megállapodás szerint szerzett vagy megosztott személyes adatok tekintetében mind a Felhasználó, mind a Royal Canin a személyes adatok kezelőinek tekintendők:

 

 1. A Felhasználó és a Royal Canin nem válnak közös adatkezelőkké.

   

   

 2. A Felhasználó és a Royal Canin biztosítja jelen Megállapodással kapcsolatos személyes adatkezeléssel összefüggésben a hatályos Adatvédelmi Jogszabályoknak való teljes megfelelést. A Mars Adatvédelmi Irányelv (https://www.mars.com/privacy-policy-hungary) ezen kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez ellenőrző listaként alkalmazható.
 3.  

   

 4. A Felhasználó és a Royal Canin megtesz mindent azért, hogy ne hozza a másik felet olyan helyzetbe, amelyben az megsértené a rá vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokban foglalt adatvédelmi kötelezettségeit.

   

 5. A Felhasználó és a Royal Canin kölcsönösen és a lehetőségeikhez mérten támogatják egymást abban, hogy mindkét fél betartsa az Adatvédelmi Jogszabályokban foglalt kötelezettségeit.

   

 6. A Felhasználó haladéktalanul értesíti a Royal Canint, amennyiben tudomására jut, illetőleg alappal feltételezi, hogy az Adatbiztonság Megsértése történt.

   

 7. Amennyiben olyan helyzet áll elő, amikor helyénvaló, hogy a kapcsolatot „adatkezelő” és „adatfeldolgozó” kategóriába sorolják, erről a felek előzetesen megállapodnak. Ilyen körülmények között, amikor a Felhasználót „adatfeldolgozó” minőségében utasítják, a Mars Adatvédelmi Irányelve érvényes.

 

Mint a Tulajdonostól személyes adatot gyűjtő személy, a Felhasználó nyiltkozik, szavatolja és vállalja, hogy rendelkezik az összes szükséges jogosultsággal, hozzájárulással és jogi alappal ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsön és azokat a Royal Canin vagy kijelölt harmadik személy részére továbbítsa, valamint lehetővé tegye ezen személy(ek) számára, hogy nevében személyes adatok kezelésére jogosultak legyenek. A Felhasználó beszerzi a Tulajdonosok hozzájárulását személyes adataiknak a Platformon történő gyűjtéséhez és megosztásához. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy helyette helytáll abban az esetben ha megfelelő jogosultság nélkül gyűjt és oszt meg személyes adatokat.

 

A Felhasználó a Royal Canin nevében nem használhatja a Háziállatok Tulajdonosainak személyes adatait, és beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és nem hárítja át a felelősséget a Royal Caninra abban az esetben, ha a Tulajdonos  személyes adatainak felhasználása kapcsán a Royal Caninnal szemben jogi úton bármilyen igényt érvényesít.

 

A Tulajdonosok személyes adatainak a Felhasználó felhatalmazása alapján a Platform általi kezelésével kapcsolatos további információért kérejük olvassák el az Adatvédelmi Nyilatkozatot (https://www.mars.com/legal-hungary)

 

10.2 A Felhasználó személyes adatai

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a Mars Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően történik.

 

11. cikk: Biztosítás

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó biztosítással rendelkezik egy fizetőképesként elismert biztosítótársasággal , és hogy a Felhasználó a Feltételek teljes időtartama alatt a szakmai felelősséggel kapcsolatos kockázatokat fedező, megfelelő összegű biztosítási kötvénnyel rendelkezik. A biztosításnak fedeznie kell minden típusú kárt (fizikai, anyagi, immateriális, következményi károk).

 

A Royal Canin kérésére a Felhasználó bármikor köteles biztosítási igazolást a Royal Canin rendelkezésére bocsátani

 

12. cikk: Bizalmas információk

 

A Felhasználó vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezeli az összes információt, amely a Royal Caninra és a Platformra vonatkozik, kivéve azon információkat, amelyek a Felhasználó tevékenysége vagy mulasztása nélkül is nyilvánosan hozzáférhetőek, vagy amelyeknek a Tulajdonosokal történő megosztása szándékos, úgymint a táplálkozási tanácsok. A Felhasználó megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezt a kötelezettséget az Állatorvosi Praxis és az összes alvállalkozó betartsa.

 

A Felhasználó bizalmas adatkezelésre vonatkozó kötelezettségei a Platform használatának időtartama alatt, valamint a Feltételek megszűnését követő 5 éven keresztül hatályban maradnak.

 

13. cikk: A Feltételek módosítása

 

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Royal Canin által fejlesztett Platform egy innovatív eszköz, amely folyamatosan alakul annak érdekében, hogy bizonyos funkciókat hozzáadjanak, lecseréljenek vagy töröljenek.

 

A Royal Canin fenntartja a Feltételek bármely időpontban történő módosításához fűződő minden jogát.

 

A Feltételek módosítását követő első belépéskor a Felhasználó lehetőséget kap a Feltételek elolvasására, és jogosulttá válik azok (i) elfogadására vagy (ii) elutasítására. Amennyiben a Felhasználó elutasítja az új Feltételeket, úgy a Felhasználó hozzáférése deaktiválásra kerül és a továbbiakban a Felhasználó nem fogja tudni igénybe venni a Szolgáltatásokat.

 

14. cikk: Záró rendelkezések

 

14.1: Általános rendelkezés

 

Amennyiben a Royal Canin nem használja ki ill. nem érvényesíti a Feltételek bármely rendelkezését, azt a Felhasználó nem értelmezheti joglemondásként.

 

14.2 : A Felek függetlensége

 

A Royal Canin és a Felhasználó saját nevükben és saját felelősségükre eljáró személyek/szervezetek. Rögzítjük, hogy a Felhasználó a Platformot teljesen önállóan, kizárólag saját kockázatára használja.

 

14.3 : Alkalmazandó jog és joghatóság

 

A Feltételekre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

 

A Royal Canin és a Felhasználó között a Feltételek értelmezéséből, teljesítéséből vagy megszűnéséből származó, békés úton nem megoldható vitákat a magyar illetékes bíróságok rendezik.

 

 

1. számú Melléklet

 

 

Táplálási Ajánlás: célja, hogy az állatorvosi csapat megtalálja a Háziállat profiljához legjobban illeszkedő táplálási ajánlást, pontos napi kevert tápot határoz meg.

 

Háziállat Megfigyelés: biztosítson az Állatorvosnak a táplálkozáshoz kapcsolódó digitális eszközöket, hogy a Háziállat fogyást követően visszanyerje súlyát, krónikus betegségek során a klinikai adatokat kövesse és támogassa az egészségügyi megelőzést prediktív algoritmusok segítségével.

 

Tudásbázis állatklinikai dolgozók számára: tudományos anyagok megosztása a klinikai dolgozók támogatására. Háziállat tudás szakcikkek, e-learning, online tréningek, magazinok (mint például a Vet Focus)

 

Klinikairányítás: digitális szolgáltatások a Royal Canintól történő megrendelések megkönnyítésére, egyénre szabott táplálkozási megoldások támogatása, szállítás és számlázás és bármely digitális megoldás, amely a klinika számára időt takarít meg és jobb klinika-élményt nyújt ügyfelei számára.