Naša vízia udržateľnosti

Spoločnosť Royal Canin chce zlepšiť život domácich zvierat, pričom na prvé miesto kladie potreby mačiek a psov na dosiahnutie ich optimálneho zdravia. Je toho viac: náš prístup k výžive založený na živinách nám umožňuje zvážiť environmentálny a sociálny dopad každej jednej receptúry, ktorú vyvíjame, a zároveň poskytovať domácim zvieratám výživu s najvyššou kvalitou, výhodami a bezpečnosťou. A tým naša cesta udržateľnosti nekončí: meníme svoje aktivity na udržateľnejšie a sociálne zodpovednejšie a neúnavne tak pracujeme na zlepšovaní svojho vplyvu na domáce zvieratá, planétu a ľudí.

ZAMERANIE

Naša cesta k uhlíkovej neutralite

Značka ROYAL CANIN® je súčasťou záväzku spoločnosti Mars, Incorporated dosiahnuť čisté nulové emisie skleníkových plynov v celom svojom hodnotovom reťazci do roku 2050. Zaviazali sme sa získať do roku 2025 certifikát o uhlíkovej neutralite, pričom certifikáciu prvého produktového radu chceme dosiahnuť v roku 2022.
Spoločnosť ROYAL CANIN® sa plánuje pri dosahovaní uhlíkovej neutrality držať robustného a medzinárodne uznávaného štandardu PAS 2060 a na svojej ceste bude transparentne a pravidelne podávať správy.
Tu sú akčné oblasti, ktoré podnikneme do roku 2025 na dosiahnutie uhlíkovej neutrality:

Okrem toho budeme pracovať na integrácii klimaticky inteligentnej obchodnej transformácie, od manažérskych postupov až po zapojenie kolegov, dodávateľov a obchodných partnerov.

V prípade prípadných zvyškových emisií, ktoré spoločnosť ROYAL CANIN® nedokáže úplne odstrániť alebo znížiť, budeme investovať do vysokokvalitných certifikovaných uhlíkových kreditov založených na odstraňovaní. Používanie kreditov založených na odstraňovaní je v súlade s dokumentom SBTi Net Zero Foundations.

ZAMERANIE

Udržateľnejšie balenie

Sme hlavným partnerom iniciatívy New Plastics Economy Initiative nadácie Ellen MacArthurovej (EMF) a signatárom jej globálneho záväzku odstrániť plastový odpad a znečistenie už pri jeho vytváraní. Našou víziou, ktorá je v súlade s víziou nadácie EMF, je podporovať obehové hospodárstvo, v ktorom sa z obalov nikdy nestane odpad. Naším plánom do roku 2025 je, aby boli všetky naše plastové obaly recyklovateľné, znova použiteľné alebo kompostovateľné. Aby sa kruh uzavrel, do našich plastových obalov zahrnieme až 30 % recyklovaného plastu od konzumentov. Bude to závisieť od tempa pokroku v chemickej recyklácii a rozsahu a zosúladenia predpisov pre bezpečnosť krmiva.

Ikona Znovu použiteľné

Znovu použiteľné

Ikona Recyklovateľné

Recyklovateľné

Ikona Kompostovateľné

Kompostovateľné

Paralelne so zmenou receptúry prehodnocujeme svoj prístup k baleniu, pretože veríme, že udržateľný produkt môže byť iba v udržateľnom obale.
Author
— Emmanuel Potier de la Houssaye, vedúci výroby obalov

ZAMERANIE

Podpora pozitívnej úlohy domácich zvierat v spoločnosti s nadáciou Royal Canin Foundation 

Vďaka domácim zvieratám je svet omnoho lepším miestom. Naša nadácia, ktorá vznikla v roku 2020, financuje projekty podporujúce pozitívnu úlohu domácich zvierat v oblasti zdravia a duševnej pohody ľudí.

Zistite o našej nadácii viac

Čo hovoria naši ľudia o udržateľnosti