การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ปลอดภัยต่อระบบทางเดินอาหาร

โปรตีนคุณภาพดีย่อยได้สูง พร้อมใยอาหารที่สมดุลและพรีไบโอติกส์ เพื่อช่วยการทำงานของลำไส้

การเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

ให้พลังงานสูง และมีสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกสุนัข

เม็ดอาหารแช่น้ำได้

เพิ่มความง่ายต่อการกินในช่วงเริ่มหัดกินอาหารเม็ด และช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร สำหรับลูกสุนัขที่เบื่ออาหาร  กินได้น้อยเนื่องจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 27%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%, กาก ไม่มากกว่า 2.2%, ความชื้น ไม่มากกว่า 9.5%
VHN-GASTROINTESTINAL PUPPY  DOG DRY-FEEDING TABLE
VHN-GASTROINTESTINAL PUPPY  DOG DRY-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา