สุขภาพคือสิ่งที่เราใส่ใจ

เราให้ความสำคัญเรื่องความต้องการที่แตกต่างกันของสุนัขและแมว เราจึงพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สุนัขและแมวมีสุขภาพดี และสวยงามตามสายพันธุ์

Inline Image 9

ค่านิยมของเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและค่านิยมที่กำหนดบทบาทของโรยัล คานินทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพขาวดำของสุนัขโตเต็มวัยพันธุ์เกรทเดน บนพื้นหลังสีขาว

ประวัติของพวกเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าที่เราคงไว้ในทุกวันมาตลอด 50 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์บริติช ชอร์ตแฮร์ นั่งอยู่บนพื้นหลังสีขาว

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานทั่วโลกทุกวันของโรยัล คานิน

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์บริติช ชอร์ตแฮร์ นั่งอยู่บนพื้นหลังสีขาว

มุ่งมั่นต่อคุณภาพ

คุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพขาวดำของแมวโตเต็มวัยพันธุ์แร็กดอล นั่งอยู่บนพื้นหลังสีขาว

ใส่ใจในทุกรายละเอียด

เราทำทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นและใส่ใจในสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอย่างไร

ข่าวสารและกิจกรรม

ค้นพบข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของเรา

อ่านข่าวสาร