สุขภาพคือสิ่งที่เราใส่ใจ

เราให้ความสำคัญเรื่องความต้องการที่แตกต่างกันของสุนัขและแมว เราจึงพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สุนัขและแมวมีสุขภาพดี และสวยงามตามสายพันธุ์

ค่านิยมของเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและค่านิยมที่กำหนดบทบาทของโรยัล คานินทั่วโลก

ประวัติของพวกเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าที่เราคงไว้ในทุกวันมาตลอด 50 ปี

Adult German Shepherd and Abyssinian cat standing in black and white on a white

แนวทางโภชนาการของเรา

เราออกแบบทุกสิ่งเพื่อสร้างโภชนาการที่สมบูรณ์สำหรับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแมวและสุนัขอย่างต่อเนื่อง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ของโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยง ส่วนผสมจากแหล่งที่ยั่งยืน และอาหารสูตรเฉพาะของเรา

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานทั่วโลกทุกวันของโรยัล คานิน


มุ่งมั่นต่อคุณภาพ

คุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทั่วโลก

ใส่ใจในทุกรายละเอียด

เราทำทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นและใส่ใจในสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอย่างไร
about us

ข่าวสารและกิจกรรม

ค้นพบข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของเรา