2–4 tháng tuổi

Giai đoạn phát triển mạnh mẽ

Mèo con bắt đầu hiểu vị trí của mình trên thế giới và phát triển các hành vi mà chúng sẽ duy trì đến suốt đời.
British Shorthair kitten standing in black and white on a white background
Adult cat sitting down drinking from a white bowl.

Giải thích về chế độ dinh dưỡng cho mèo con

Kitten Sacred Birman sitting indoors eating from a white bowl.

Hướng dẫn cho mèo con ăn theo giai đoạn phát triển

Chế độ dinh dưỡng phù hợp với mèo con

Các công thức dinh dưỡng giúp hình thành sức đề kháng tự nhiên, hỗ trợ tăng trưởng khỏe mạnh và phát triển hệ tiêu hóa cho mèo con của bạn.

Sản phẩm dành cho mèo con
Content Block With Text And Image 3
Maine Coon kitten sitting in black and white on a white background

4 – 8 tuần tuổi

Giai đoạn cai sữa

Mèo con phát triển nhanh về mặt thể chất và bắt đầu cai sữa. Đây là giai đoạn quan trọng để mèo con học hỏi từ mèo mẹ và mèo con cùng lứa.

Giai đoạn trước
Somali adult lying down in black and white on a white background

Trên 4 tháng tuổi

Giai đoạn phát triển ổn định

Khi gần đến tuổi trưởng thành, chú mèo con dần dần đạt đến sự trưởng thành hoàn toàn về thể chất.

Giai đoạn tiếp theo