Onze visie op duurzaamheid

Voor Royal Canin staan de behoeften van elke kat en hond altijd op de eerste plaats om zo bij te dragen aan hun optimale gezondheid. Maar er is meer. De manier waarop wij onze hoge kwaliteit voeding produceren, stelt ons in staat rekening te houden met onze ecologische en sociale impact. 

En daar houdt het nog niet op. We blijven werken aan het verbeteren van onze impact op huisdieren, de planeet en mensen door onze activiteiten duurzamer en maatschappelijk verantwoorder te maken.

Speerpunten van duurzaamheid voor Royal Canin

Huisdieren
Planeet
Mensen
 • De gezondheid en het welzijn van katten en honden is onze prioriteit, net als het uitdragen van de positieve rol die zij spelen in onze maatschappij:
 • - Wij geven voorlichting over verantwoord fokken en verantwoord huisdierbezit.
 • - Wij delen onze kennis wereldwijd zodat er beter voor huisdieren wordt gezorgd en we benadrukken het belang van preventieve zorg.
 • - Wij dragen het positieve effect uit dat katten en honden hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen via onze Royal Canin Foundation.
 • Geleid door wetenschap en innovatie werken wij hard aan het creëren van een gezondere planeet voor toekomstige generaties huisdieren en hun eigenaren:
 • - Wij verkleinen onze ecologische voetafdruk door gebruik te maken van duurzame ingrediënten.
 • - Wij reduceren de hoeveelheid afval en maken van recyclen een prioriteit.
 • - Wij werken ernaartoe gecertificeerd CO2-neutraal te zijn in 2025.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat het opbouwen van een duurzaam bedrijf te realiseren is op basis van gelijke waarden met onze associates en stakeholders:
 • - Wij werken samen met onze leveranciers van over de hele wereld om de ecologisch een sociale impact op de bevoorradingsketen te verbeteren.
 • - Wij ondersteunen onze professionele partners bij het duurzaam en verantwoordelijk ondernemen van hun activiteiten.
 • - Wij trainen vanaf 2022 onze associates om onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie op de juiste wijze uit te dragen.

FOCUS OP

het neutraliseren van onze CO2-uitstoot

Mars, Incorporated , waar Royal Canin onderdeel van is, is een verbintenis aangegaan om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten in de gehele waardenketen. Het merk ROYAL CANIN® draagt daaraan bij door in 2025 CO2-neutraal gecertificeerd te zijn. In 2023 zal het eerste productassortiment al volledig CO2-neutraal gecertificeerd zijn.
 
Royal Canin gebruikt de standaard van PAS 2060 voor CO2-neutraliteit. Dit is een robuuste en internationaal erkende standaard. Royal Canin zal haar voortgang transparant en regelmatig communiceren.

De acties die wij nemen om in 2025 CO2-neutraal te werken zijn: 


1.

Overstappen op hernieuwde energie,  door zelf 100% van onze energie op te wekken voor onze fabrieken en kantoren tegen 2040 en ondertussen het gebruik van energie te reduceren. 

2.

Duurzame ingrediënten gebruiken, door onze op nutriënten gebaseerde benadering te herformuleren, waaronder het overschakelen naar duurzamer geproduceerde eiwitten en ingrediënten te gebruiken met een lage CO2-intensiteit. 

3.

De hoeveelheid afval reduceren en recyclen omarmen, door het recyclen en composteren flink uit te breiden en mee te gaan in de ambities van Mars wat betreft het produceren van recyclebare verpakkingen.  

Voor wat betreft de restemissies die ROYAL CANIN® niet volledig kan reduceren of verwijderen, zullen we investeren in hoge kwaliteit, op verwijdering gebaseerde en gecertificeerde CO2-kredieten. Het gebruik van deze kredieten is volledig in lijn met het SBTi Net Zero Foundations document.

FOCUS OP

meer recyclebare verpakkingen

Als partner van het Ellen MacArthur Foundation’s (EMF) New Plastics Economy Initiative en ondertekenaar van de wereldwijde toezegging om plastic en vervuiling te elimineren, is onze visie in lijn met het EMF. Deze luidt: een circulaire economie ondersteunen waarin verpakking nooit meer afval wordt.

In 2025 is het doel om al onze verpakkingen recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar te laten zijn. Om de cirkel helemaal te sluiten zullen we tot maximaal 30% plastic gebruiken dat door consumenten is gebruikt, afhankelijk of het recycle-proces past binnen de voedselveiligheid.

Parallel aan de formulering nemen we onze verpakkingen onder de loep, omdat wij vinden dat een duurzaam product niet thuishoort in een niet-duurzame verpakking.
Author
— Emmanuel Potier de la Houssaye, Head of Packaging Production

FOCUS OP

het ondersteunen van de positieve rol die huisdieren hebben op onze maatschappij met behulp van de Royal Canin Foundation

Huisdieren maken onze wereld beter. Sinds 2020 ondersteunt de Royal Canin Foundation projecten die de positieve rol van huisdieren op de gezondheid en het welzijn van mensen naar voren laten komen.

 

Ondek meer over onze stichting

Wat onze mensen zeggen over duurzaamheid