Webové stránky RC – podmínky použití: 

Pro online koupi zboží: Vezměte prosím na vědomí, že referenční seznam prodejců uvedený na našich webových stránkách není kompletní a zahrnuje pouze přímé obchodní partnery Royal Canin, kteří uskutečňují prodej online či nabízí možnost dodání a kteří využívají technické nástroje pro živé sledování stavu zásob, které jsou kompatibilní s naší webovou stránkou.

Webové stránky RC – odkazy:

Webové stránky třetích stran, na které odkazuje naše webová stránka, nejsou vlastněny, ani spravovány Royal Canin. Za tyto webové stránky neodpovídáme a nerevidujeme, negarantujeme, ani nijak neschvalujeme jejich obsah. Tyto webové stránky třetích stran nijak nemonitorujeme, ani ohledně nich nečiníme žádná prohlášení a nepřebíráme za ně žádným způsobem odpovědnost. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, nesete plnou odpovědnost za Vaši bezpečnost. Pokud navštívíte webovou stránku třetí strany, uplatní se na Vaše použití takové stránky podmínky užití a zásady zpracování osobních údajů platné pro danou stránku. Doporučujeme, abyste si přečetli podmínky užití, obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů dané webové stránky před  tím, než začnete používat webovou stránku třetí strany či od daného prodejce koupíte zboží.