Kotě britské krátkosrsté kočky v černé a bílé na bílém pozadí

Jak rozumět chování vašeho kotěte

Koťata neumí mluvit, ale budou s vámi komunikovat různými způsoby. Vnímání řeči těla a zvuků, které kotě vydává, vám může hodně napovědět, co od vás kotě potřebuje.

Řeč těla vašeho kotěte

Kotě vám bude řečí těla dávat různé behaviorální signály, ze kterých můžete rozpoznat jeho náladu. Když se naučíte rozpoznávat změny v chování svého kotěte, budete mu moct poskytnout to, co potřebuje, ať už je to prostor, hra nebo jídlo.

Koťata mainské mývalí kočky skáčou v obývacím pokoji

Klid

Klidné držení těla je neutrální stav a výchozí bod pro veškerou řeč těla vašeho kotěte. Je důležité vědět, jak se kotě chová, když má přátelskou náladu, abyste dokázali rozpoznat i drobné změny.

1. Držení těla

Stojí vzpřímeně se zdviženou hlavou.

2. Ocas

Když je vaše kotě klidné, může držet ocas vzpřímeně ve vzduchu s mírným zvlněním na jeho konci.

3. Uši

Když je kotě klidné, mohou jeho uši směřovat dopředu a nahoru.

4. Oči

Oči klidného kotěte jsou kulaté a neutrální.

5. Zvuky

Pokud uslyšíte předení, nejspíš to znamená, že je vaše kotě spokojené.

Zájem

Když má vaše kotě o něco zájem, dá to najevo řečí těla. Nejedná se výlučně o reakci na něco negativního. Znamená to, že se vaše kotě zaměřilo na nějakou věc nebo situaci. Pokud vaše kotě projevuje zájem o hračky, je dobré zapojit je do her nebo si s ním hrát. To mu zajistí duševní i fyzickou stimulaci, ale je to také vynikající příležitost k posílení vzájemného pouta.

1. Držení těla

Kotě, které má o něco zájem, stojí vzpřímeně. Může se pohybovat směrem k tomu, co upoutalo jeho pozornost.

2. Ocas

Kotě, které má o něco zájem, bude držet ocas rovně ve vzduchu nebo v mírně skloněném úhlu.

3. Uši

Když vaše kotě o něco projevuje zájem, mohou jeho uši směřovat dopředu a nahoru.

4. Oči

Oči vašeho kotěte budou kulaté a soustředěné na to, co je zaujalo.

Pohoda

Pohodové chování je u kotěte skvělým ukazatelem toho, že se v dané situaci cítí uvolněně, vyrovnaně nebo bezpečně.

1. Držení těla

Pokud je kotě ve vaší přítomnosti zcela uvolněné a cítí se dobře, může si lehnout nebo se dokonce otočit na hřbet a odhalit břicho. To se často mylně interpretuje jako výzva k pohlazení, ale ve skutečnosti je to známka důvěry a pocitu bezpečí, která by neměla být narušována hlazením břicha.

2. Uši

Když je vaše kotě uvolněné, mohou jeho uši směřovat mírně do stran.

3. Zvuky

Uvolnění se u koťat nejčastěji projevuje předením.

4. Oči

Uvolněné kotě může mhouřit oči nebo pomalu mrkat.

5. Ocas

Když je vaše kotě uvolněné, může mít ocas natažený za tělem.

Obavy

Je důležité umět u kotěte rozpoznat známky obav nebo úzkosti. Pokud se zdá, že má kotě obavy, měli byste se pokusit odstranit spouštěč obav a dát kotěti prostor. Zajistěte, aby vaše kotě mělo vždy možnost ze situace odejít a dostat se na vyvýšené místo, kde se bude moct uklidnit.

1. Ocas

Koťata, která se něčeho obávají, si často stáčejí ocas těsně kolem těla.

2. Držení těla

Vylekaná nebo znepokojená koťata se často přikrčí a zatnou svaly.

3. Uši

Kotě pociťující obavy bude mít uši sklopené a může je držet otočené na stranu.

4. Oči

Pokud má vaše kotě strach, může mít doširoka otevřené oči s rozšířenými zornicemi a může se vyhýbat přímému pohledu na zdroj svých obav.

Strach

Strach může vaše kotě dávat najevo několika signály řeči těla. Jedním ze signálů strachu u kočky jsou nahrbená záda a zježený ocas. Účelem tohoto chování je vypadat větší nebo co nejimpozantnější a odradit tak potenciálního nepřítele. Stejně jako u vystrašené kočky je i u kotěte důležité odstranit všechny potenciální spouštěče strachu, aby se kotě mohlo uklidnit.

1. Ocas

Když vaše kotě drží ocas nízko a švihá s ním, může to znamenat, že se bojí. Pokud má zvlášť velký strach, může mít ocas zježený a ve vzpřímené poloze.

2. Držení těla

Kotě, které se bojí, může mít prohnutý hřbet, aby vypadalo větší. Zároveň s tím má často zježené chlupy.

3. Uši

Pokud má vaše kotě uši sklopené k hlavě, může to znamenat, že se bojí.

4. Zvuky

Polekané kotě může vrčet nebo syčet, aby varovalo potenciální agresory.

5. Oči

Pokud se vaše kotě bojí, může mhouřit oči a soustředit se na to, co vyvolalo jeho strach. Může mít také rozšířené zornice.

Výchova

Na chování kotěte mají veliký vliv ostatní. V prvních týdnech a měsících si vaše kotě osvojí řadu projevů od svých sourozenců a od matky. Když si kotě přinesete domů, je jen na vás, abyste podporovali jejich pozitivní chování a minimalizovali různé negativní projevy.

Kotě mainské mývalí kočky se probouzí podél na opěradle pohovky

Co u koťat způsobuje nežádoucí chování?

Kočky mají rády pravidelnost, a zvláště si cení zavedené rutiny. Škrábání nábytku, kousání, odmítání používat krytou toaletu a podobné chování bývá často známkou toho, že je kotě neklidné nebo rozrušené. Podobně jako při pozitivním posilování, pokud zaznamenáte nárůst destruktivního chování, přemýšlejte, zda by mohlo mít nějakou skrytou příčinu.

Kartáčovací návyky vašeho kotěte

Kočky jsou dobře známé svou čistotností a koťata se nejsou výjimkou. Smyslem kartáčování vlastní srsti není jen odstranění uvolněných chlupů a nečistot. Tato činnost má pro vašeho mazlíčka také emocionální význam.

Kotě kočky bengálské při chůzi v bytě

Vývoj kočičího chování

Domácí kočka je jedním z nejmladších zástupců řádu kočkovitých šelem. Na rozdíl od některých jiných domácích zvířat, jako jsou psi nebo skot, si kočky zachovaly vysokou míru nezávislosti ve vztahu k lidem. Vztah mezi kočkami a jejich majiteli je proto většinou založen na vzájemných výhodách.

Navzdory domestikaci a vyšlechtění jedinečných vlastností u různých plemen si většina našich kočičích společníků zachovala některé fyzické i behaviorální atributy svých divokých předků. V mnoha ohledech zůstává jejich chování téměř totožné s africkou divokou kočkou i s ostatními divokými kočkami, velkými nebo malými.

Jak rozumět chování kotěte

Chování vašeho kotěte se může zdát neobvyklé, ale často má svůj důvod. Níže najdete vysvětlení některých typů chování vašeho kotěte.

V prvních měsících může vaše kotě škrábat proto, aby si odstranilo vnější krycí vrstvu z drápů a umožnilo jim tak růst. Škrábání je také přirozený způsob, jakým si kotě značí své teritorium. Abyste předešli poškrábání nábytku, pořiďte kotěti vhodnou alternativu, například některý typ škrabadla. Vzhledem k tomu, že kočky si škrábáním značí své teritorium, je potřeba umístit jim škrabadlo na některé z míst, kde běžně škrábou.

Častou chybou majitelů domácích mazlíčků je, že nechávají koťata hrát si s jejich rukama. Takovým způsobem můžete v kotěti nevědomky posílit představu, že do vaší ruky smí kousnout nebo škrábnout. Nejlepší způsob, jak kotě od tohoto chování odradit, je používat při hraní hračky.

Další příčinou kousnutí může být narušení jejich zavedené rutiny. Změna místa na spaní nebo na krmení, seznamování s novými přírůstky do rodiny nebo stěhování, to vše může ve vašem kotěti vyvolat úzkost. Pokud takové změny neprovedete dostatečně opatrně, mohou vést k tomu, že bude kotě kousat.

Může být řada důvodů, proč vaše kotě toaletu pro kočky nepoužívá. Nejprve zvažte, zda je toaleta pro kočky na vhodném místě dostatečně daleko od misek na krmení, zda je snadno přístupná, ale zároveň umístěná diskrétně, aby na ní kotě nebylo rušeno. Pokud vaše kotě sdílí toaletu s jinou kočkou, může to být příčinou stresu nebo strachu, kvůli kterému kotě odmítá toaletu používat. Doporučuje se mít doma pro každou kočku alespoň jednu toaletu, plus jednu náhradní.

Stejně jako u kousání, by příčinou, proč se kotě vyhýbá toaletě, mohla být úzkost nebo narušení rutiny. Prověřte, zda nedošlo u vašeho kotě v poslední době ke změně rutiny nebo sociálního stavu.

Pokud jste vyloučili všechny tyto možné příčiny, pak může jít o příznak choroby. Pokud budete kdykoli mít pochybnosti o zdraví nebo chování svého kotěte, je důležité se poradit s veterinářem.

Zvukové projevu vašeho kotěte mohou mít řadu různých příčin. Záleží na jejich kontextu, tónu nebo délce. Mňouknutí může naznačovat, že má kotě hlad, chce si hrát nebo to také může být jednoduchý pozdrav. Když porozumíte hlasovým projevům a řeči těla kotěte získáte skvělý základ pro trvalý a naplňující vztah. Výše najdete další informace o rozpoznávání sociálních projevů kotěte.

Kotě britské krátkosrsté kočky se kartáčuje na černobílém pozadí

Kartáčování kotěte

Zjistěte, jak pomoci svému kotěti s kartáčováním a hygienou – od kartáčování srsti a koupání, až po péči o drápy a zuby.

Jak pečovat o srst kotěte

Zdraví vašeho kotěte

Když budete věnovat náležitou pozornost chování vašeho kotěte a evidovat jakékoli abnormální jevy, můžete včas rozpoznat změny jejich zdravotního stavu. Zjistěte více o tom, jak udržovat kotě zdravé a jak poznat, kdy je třeba navštívit veterináře.

Zdraví kotěte
Koťata norské lesní kočky sedí spolu na černobílém pozadí