Jak koupit kotě

20.09.2018
I když je nákup kotěte vzrušující zážitek, je důležité se důkladným průzkumem ujistit, že nebudete financovat nezodpovědný chov a že si přivezete domů zdravé kotě.
Adult cat lying down indoors on top of a cat tree.

Když se rozhodnete koupit kotě, ujistěte se, že jste si vybrali zodpovědného chovatele a že si domů přivezete zdravé kotě.

Výhody nákupu kotěte

 • Máte pravděpodobnost delšího společného života.
 • Můžete získat mnohem komplexnější zdravotní historii kotěte.
 • U koťat je méně pravděpodobné, že budou mít předpokládané problémy s chováním, související s předešlými zkušenostmi.

Nevýhody nákupu kotěte

 • Koťata potřebují na začátku větší péči a pozornost než dospělé kočky.
 • Koťata budou potřebovat určitý trénink.
 • Koťata mohou z počátku vyžadovat více pozornosti a lékařské péče, například vakcíny.

Kde koupit kotě

Kotě si lze koupit od registrovaného chovatele. Než si kotě vezmete domů, ujistěte se, že koťata i jejich matka jsou zdrávy, a že se o ně správně pečovalo. Nekupujte koťata na místech, kde pro zvířata nejsou dobré životní podmínky. Důrazně doporučujeme, abyste oslovili seriózního chovatele nebo prodejce. Je dobré požádat veterináře, aby vám ohledně místních chovatelů poradil.

Kotě norské lesní kočky sedící pod šedou přikrývkou.

Nejdůležitější tipy při koupi kotěte

 • Než se rozhodnete se kotěte ujmout, navštivte chovatele a podívejte se, kde kotě žije a jaký byl jeho odchov. Dozvíte se tak o jeho historii a lépe porozumíte tomu, jakou mělo péči.
 • Až se s chovatelem budete bavit, zeptejte se ho na temperament otce a matky svého budoucího kotěte, abyste lépe porozuměli jeho povaze.
 • Zeptejte se, jaká opatření chovatel podnikl, aby zajistil dobrou socializaci svých koťat – koťata se učí většině svých sociálních dovedností v prvních osmi týdnech života, takže je velmi důležité věnovat jim právě v tomto časovém období dostatek času a pozornosti.
 • Povšimněte si, jakou pozornost věnuje chovatel hygieně, péči o zdraví a dobré výživě.
 • Zeptejte se na stáří koťat. Koťata by měla zůstat se svými matkami až do věku přibližně 12 týdnů, protože jejich dřívější odběr může mít za následek problémy v chování.
 • Zkontrolujte, zda nemají nějaké viditelné zdravotní problémy. Koťata by měla mít jasné oči a zdravou hmotnost.
 • Zeptejte se, zda jsou pod zdravotním dohledem veterináře. K tomu by mělo patři také očkování a odčervení, ale také screening na případné dědičné nemoci u čistokrevných koček s průkazem o původu. Požádejte o poskytnutí příslušných osvědčení.
 • Zjistěte, zda byla matka očkována a odčervena. Pokud ne, je nepravděpodobné, že by její koťata odčervena byla.
 • Zeptejte se, zda byla koťata označena mikročipem. Pokud ne, měli byste zvážit jejich co nejdřívější označení.
 • Jakmile kotě vstoupí do vaší domácnosti, vyberte si veterináře a rychle si naplánujte kontrolu.

Přinést kotě domů může být vzrušující a obohacující zkušenost, ale je důležité, abyste postupovali rozvážně a důkladně se informovali. Tím, že při koupi nové kočky budete všímaví a zodpovědní, se můžete postarat o to, abyste do svého domova přivedli zdravého a vyrovnaného mazlíčka a nepodporovali neetické chovatelské praktiky.

Zpět na začátek

Více informací o plemenech koček

Vyhledat plemena

Zobrazit všechna plemena koček
5 čísel od 1 do 50 a 2 šťastné hvězdy od 1 do 12.
Sdílet tuto stránku