Burmilla adult black and white

בורמילה

חתולים נאמנים, מסורים ומעניקי אהבה אלה יישארו קרוב לבעליהם ויארחו להם תמיד לחברה.

אודות גזע הבורמילה

חתולי הבורמילה צריכים להיות חלק מהמשפחה. הם אוהבים תשומת לב ולעתים קרובות ידרשו לקבל ליטופים. למרות שחתולי הבורמילה סקרניים וידידותיים, הם לא מתקרבים מיד לזרים, אך בסופו של דבר יגלו ידידותיות לאורחים.

אלו חתולים משעשעים בעלי מזג נעים ואוהב, אך גם שקט ועדין, והם מסתדרים היטב עם ילדים ובעלי חיים אחרים. נבונים, סקרניים ומעניקי אהבה - אלו חלק מהתכונות המושכות ביותר של חתולי הבורמילה.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בריטניה
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
12–14 שנים

חברותי / שקט / ידידותי / נבון

עובדות חשובות

  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ
  • דורש הרבה תשומת לב
  • זקוק לטיפוח מתון