Scottish straight adult black and white

סקוטיש סטרייט

הסקוטיש סטרייט, אחיו של הסקוטיש פולד, הוא חתול בעל אופי נינוח וחברותי, שמתאקלם בקלות ובנינוחות בסביבות ביתיות שונות.

הכל אודות סקוטי סטרייט

מוצאו זהה למוצאו של הסקוטיש פולד, ואף הגיעו מאותו האיזור, ההבדל היחיד בין שני הגזעים הוא האוזניים.

בעוד שאוזני הסקוטיש פולד מקופלות קדימה על ראשם, לסקוטיש סטרייט אוזניים ישרות בגודל בינוני. אף שהם אוהבים את שעות השינה שלהם, הסקוטיש פולד שובבים מאוד ומסתדרים נפלא הן עם ילדים והן עם חיות מחמד אחרות בבית, לאחר שנחשפו אליהן בצורה מסודרת.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בריטניה
פרווה
פרווה באורך בינוני
קטגוריית גודל
בינונים

נבון / נאמנים / ידידותי / חברותי / שקט

עובדות חשובות

  • זקוק למעט טיפוח
  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ
  • מסתדרים היטב עם בני אדם