Tonkinese adult black and white

חתול טונקינזי

חתולים טונקינזים פטפטנים מאוד ומשתמשים רבות בקולם כדי להביע את רצונותיהם בפני בעליהם.

הכל אודות החתול הטונקינזי

חתולים טונקינזים אוהבים להיות בחברתם של אנשים ואף להיות במרכז תשומת הלב.

החתול הטונקינזי הוא חברותי מאוד והוא מעדיף לחיות בחברת חתולים. חתולים טונקינזים הם נבונים ומעניקים אהבה רבה ומנסים תמיד לקחת חלק בפעילויות בבית.

מקור: עובדות ומאפיינים עיקריים שמקורם בקונגרס העולמי לחתולים (WCC)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
מיאנמר
פרווה
פרווה קצרה
קטגוריית גודל
בינונים
תוחלת חיים ממוצעת
10–16 שנים

פעיל / מעניק אהבה / דרוך / ידידותי

עובדות חשובות

  • דורש הרבה תשומת לב
  • זקוק לטיפוח מתון
  • מתאים לחיים בפנים ובחוץ