Basset hound black and white

באסט האונד

ציידי ריח עקשניים אלה מציגים סיבולת רבה בעת הציד.

אודות גזע הבאסט האונד

כלבי הבאסט האונד כלבים רגועים המפגינים חיבה מיוחדת לקרובים להם והם לעולם לא מבטאים תוקפנות. יש להם מוניטין של כלבים עקשניים, אבל אופיים השובב צובר מעריצים בכל ברחבי העולם.

כלבי הבאסט האונד הם הכלבים הכבדים והחזקים ביותר בקטגוריית ציידי הריח, והם מסווגים ככלבים גדולים למרות קומתם הקצרה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
בריטניה
קטגוריית גודל
גדול
תוחלת חיים ממוצעת
10–12 שנים

שליו / חברותי / אוהב

עובדות חשובות

  • זקוק לטיפוח מתון
  • נהנה מאילוף
  • גן לא חיוני