Mūsu vīzija par ilgtspēju

Royal Canin vēlas uzlabot mājdzīvnieku dzīvi, pirmajā vietā liekot kaķu un suņu vajadzības, lai optimāli veicinātu viņu veselību. Vēl kas: mūsu uztura pieeja, kuras pamatā ir uzturvielas, ļauj mums ņemt vērā katras izstrādātās receptes ietekmi uz vidi un sociālo jomu, vienlaikus nodrošinot mājdzīvniekiem visaugstāko kvalitāti, labumu un drošību. Turklāt ar to mūsu ilgtspējas ceļojums nebeidzas: mēs neatlaidīgi strādājam, lai uzlabotu mūsu ietekmi uz mājdzīvniekiem, planētu un cilvēkiem, padarot savas darbības ilgtspējīgākas un sociāli atbildīgākas.

Ilgtspējas pīlāri, kas nosaka Royal Canin attīstību

Mājdzīvnieks
Planēta
Cilvēki
 • Mūsu prioritāte ir kaķu un suņu veselība un labklājība, kā arī to pozitīvās lomas veicināšana sabiedrībā:
 • - Veicinot atbildīgu audzēšanu un mājdzīvnieku turēšanu
 • - Daloties savās zināšanās visā pasaulē, lai labāk izprastu kaķus un suņus un rūpētos par tiem, kā arī atbalstītu profilaktisko aprūpi
 • - Ar Royal Canin Foundation starpniecību reklamējot, ko kaķi un suņi dara labu cilvēku veselības un labturības jomā
 • Pamatojoties uz zinātni un inovācijām mēs strādājam, lai palīdzētu nodrošināt veselīgāku planētu nākamajām mājdzīvnieku un mājdzīvnieku īpašnieku paaudzēm:
 • - Samazinot mūsu nospiedumu, iegādājoties ilgtspējīgas sastāvdaļas
 • - Samazinot atkritumu daudzumu un palielinot apriti
 • - Lai 2025. gadā iegūtu oglekļa neitrāla uzņēmuma sertifikātu
 • Mēs esam pārliecināti, ka ilgtspējīga biznesa veidošana balstās uz abpusējām vērtībām, ko veidojam ar saviem partneriem un ieinteresētajām personām:
 • - Rīkojoties kopā ar mūsu stratēģisko piegādātāju visā pasaulē, lai uzlabotu vides un sociālo ietekmi piegādes ķēdēs
 • - Atbalstot mūsu profesionālos partnerus, lai palīdzētu viņiem veikt savas darbības ilgtspējīgi un atbildīgi
 • - Nodrošinot, ka mūsu partneri ir apmācīti un spēj formulēt mūsu globālo ilgtspējas 2022. gada stratēģiju

KONCENTRĒTIES UZ

Mūsu ceļojums uz oglekļa neitralitāti

Mars, Incorporated apņemšanās ietver nulles siltumnīcefekta gāzu emisiju sasniegšanu visā tās vērtību ķēdē līdz 2050. gadam, ROYAL CANIN® zīmols ir apņēmies iegūt oglekļa neitralitātes sertifikātu uzņēmumam līdz 2025. gadam un 2022. gadā iegūt oglekļa neitralitātes sertifikātu savam pirmajam produktu klāstam.
ROYAL CANIN® plāno izmantot oglekļa neitralitātes standartu PAS 2060, kas ir stabils un starptautiski atzīts standarts, un firma pārskatāmi un regulāri ziņos par savu ceļojumu.
Rīcības, kuras mēs veiksim, lai līdz 2025. gadam panāktu oglekļa neitrālu, ir šādās jomās:

1.

Pāreja uz atjaunojamo elektroenerģiju, ieviešot 100% atjaunojamo elektroenerģiju visās rūpnīcās un birojos, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu kopumā.

2.

Ilgtspējīgu sastāvdaļu iegūšana, izmantojot mūsu uz uzturvielām balstītu pieeju un samazinot oglekļa emisijas, pārveidojot produktus, tostarp pārejot uz ilgtspējīgas izcelsmes proteīniem un zemas oglekļa intensitātes sastāvdaļām.

3.

Atkritumu mazināšana un aprites palielināšana, ievērojami uzlabojot otrreizējo pārstrādi, kompostējamību un atkārtoti lietojamo iepakojumu izmantošanu saskaņā ar Mars ambiciozajiem iepakojuma ilgtspējas mērķiem.

Turklāt mēs strādāsim pie klimata ziņā gudras biznesa transformācijas integrācijas, sākot no vadības prakses līdz partneru, piegādātāju un biznesa partneru iesaistīšanai šajā ceļojumā.

Attiecībā uz visām atlikušajām emisijām, kuras ROYAL CANIN® nevar pilnībā likvidēt vai samazināt, mēs ieguldīsim augstas kvalitātes, uz likvidēšanu balstītos sertificētos oglekļa kredītos. Uz likvidēšanu balstītu kredītu izmantošana ir saskaņota ar SBTi Net Zero Foundations dokumentu.

KONCENTRĒTIES UZ

Ilgtspējīgāks iepakojums

Kā Elenas Makartūras fonda (EMF) jaunās plastmasas taupīšanas iniciatīvas galvenais partneris un saskaņā ar tā globālo apņemšanos likvidēt plastmasas atkritumus un piesārņojumu to rašanās vietā, mūsu vīzija ir saskaņota ar EMF, lai atbalstītu aprites ekonomiku, kurā iepakojums nekad nekļūst par atkritumiem. Mēs plānojam, ka līdz 2025. gadam viss mūsu plastmasas iepakojums būs pārstrādājams, atkārtoti lietojams vai kompostējams. Lai veidotu noslēgtu ciklu, mēs savā plastmasas iepakojumā iekļausim arī līdz 30% atkārtoti pārstrādātas plastmasas, kas ir atkarīga no ķīmiskās pārstrādes progresa tempa un mēroga un barības nekaitīgums noteikumu saskaņošanas.

Atkārtotas lietošanas ikona

Atkārtoti lietojams

Pārstrādājamības ikona

Pārstrādājams

Kompostējamības ikona

Kompostējams

Paralēli recepšu veidošanai mēs pārdomājam savu pieeju attiecībā uz iepakojumu, jo uzskatām, ka nav tādas lietas kā ilgtspējīgs produkts neilgtspējīgā iepakojumā.
Author
— Emanuels Potjē de la Husē, Iepakojuma ražošanas vadītājs

KONCENTRĒTIES UZ

Mājdzīvnieku pozitīvās lomas atbalstīšanu sabiedrībā, izmantojot Royal Canin fondu 

Mājdzīvnieki mūsu pasauli padara labāku. Mūsu fonds, kas izveidots 2020. gadā, finansē projektus, kas atbalsta mājdzīvnieku pozitīvo lomu cilvēka veselībai un labturībai.

Uzziniet vairāk par mūsu fondu

Ko mūsu cilvēki saka par ilgtspēju