Cat and Dog Vet emblematic

Termeni și condiții de utilizare

Multifunction

S.C. ROYAL CANIN ROMANIA S.R.L. având sediul în București, str. Aviator Popisteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, et. 5, Sector 1, denumită în continuare „Royal Canin” oferă o platformă digitală multi-servicii numită „Vet Services” concepută pentru veterinari și accesibilă de pe internet, denumită în continuare „Platformă”.

 
Platforma este concepută pentru a sprijini medicii veterinari în practica lor zilnică prin servicii inovatoare (detaliate în anexa 1), concentrându-se pe:
• Recomandare nutrițională (pentru catalogul produselor Royal Canin)
• Monitorizarea animalelor de companie (câini și pisici)
• Cunoștințe de specialitate pentru echipa clinicii veterinare (conținut științific)
• Managementul clinicii
Platforma este un instrument de suport și asistență pentru medicii veterinari, dar în niciun caz nu ar trebui să înlocuiască expertiza, revizuirea, judecata și diagnosticul profesional și individual al medicului veterinar. Medicii veterinari au cunoștințele, experiența și informațiile necesare legate de starea de sănătate și dosarul medical al animalelor de companie pe care le examinează și le tratează. Doar medicii veterinari în contact direct cu fiecare animal de companie pot diagnostica în mod corespunzător pe fiecare și să îi sfătuiască pe proprietarii de animale de companie cu privire la tratamentul adecvat în deplină independență și în conformitate cu regulile și obligațiile lor profesionale.
 
Creând un cont și utilizând Platforma, sunteți de acord în mod expres cu următorii termeni și condiții:
 
DEFINIȚII:
Administrator de Cont înseamnă un medic veterinar dintr-o clinică veterinară care este responsabil de gestionarea și acordarea accesului la contul din platformă membrilor echipei veterinare din clinica respectivă.
 
Recomandări de hrănire înseamnă recomandări nutriționale generate automat pe baza datelor animalului de companie furnizate în platformă de către medicul veterinar ca parte a anumitor servicii, care pot fi comunicate proprietarilor animalelor de companie prin imprimare, prin e-mail, sau prin intermediul unui cod QR, din inițiativa și sub responsabilitatea exclusivă a medicului veterinar. Recomandările implică produse nutriționale vândute de Royal Canin.
 
Termeni generali înseamnă prezentele condiții generale aplicabile întregii platforme. Termenii generali sunt meniți să guverneze toate Serviciile furnizate în cadrul Platformei, cu excepția cazurilor în care sunt modificate în mod expres sau înlocuite de Termenii specifici.
 
Legislația privind protecția datelor cu caracter personal înseamnă toate legile și reglementările, în orice țară din lume, care asigură  protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor, în măsura în care aceste legi și reglementări se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu prezentul acord, inclusiv, dar fără a se limita la legislația protecției datelor adoptată de Uniunea Europeană (UE) și statele membre ale UE, legile federale și de stat ale SUA referitoare la confidențialitatea datelor și măsuri similare;
 
Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă (1) orice acces neautorizat sau achiziționarea de date cu caracter personal care compromite securitatea, confidențialitatea sau integritatea datelor cu caracter personal sau (2) orice dezvăluire neautorizată, accesul sau utilizarea oricăror date cu caracter personal sau (3) orice pătrundere neautorizată în sistemele care conțin date cu caracter personal rezultând un acces neautorizat sau acces în plus față de limitele  autorizației. Această definiție se aplică indiferent dacă încălcarea securității datelor cu caracter personal are loc în sistemele Royal Canin sau ale utilizatorului.
 
Date cu caracter personal înseamnă orice informație care se referă, descrie, poate fi asociată sau ar putea fi legată în mod rezonabil, direct sau indirect, cu o persoană în viață sau gospodărie, identificată sau identificabilă, care este procesată de Utilizator în cursul furnizării de Servicii în numele Royal Canin, în conformitate cu prezentii Termeni generali.
 
Animal de companie înseamnă o pisică și / sau câine deținut de proprietarul animalelor de companie și examinat în consultare de către medicul veterinar în clinica veterinară.
 
Proprietar de animale de companie înseamnă un proprietar de pisici și / sau câini care sunt clienți ai medicului veterinar.

Servicii înseamnă aplicațiile specifice concepute pentru a sprijini activitatea profesională zilnică a medicilor veterinari, care sunt disponibile pe pagina de pornire a Platformei și care fac obiectul Termenilor specifici și Termenilor generali prezenți.

Termeni specifici înseamnă termenii de utilizare specifici care guvernează fiecare Serviciu individual, care urmează să fie acceptați de Utilizator înainte de prima utilizare a Serviciului menționat.

Termeni înseamnă Termenii generali împreună cu Termenii specifici aplicabili fiecărui Serviciu.

Utilizator înseamnă un medic veterinar care își exercită activitatea în clinica veterinară sau, cu titlu excepțional, alți membri ai clinicii veterinare care acționează exclusiv în numele și sub supravegherea și răspunderea strictă a medicului veterinar, care au dreptul să utilizeze Platforma fie printr-un acord direct cu Royal Canin sau în conformitate cu accesul acordat de Administratorul de cont și sub răspunderea strictă a acestuia. După caz, Utilizatorul poate desemna, de asemenea, si medici veterinari studenți.

Conținut încărcat de utilizator înseamnă toate mărcile comerciale, drepturile de autor, sigla, denumirea comercială, numele companiei, documentele, datele și informațiile încărcate de Utilizator în Platformă cu privire la clinica veterinară, animalele de companie și proprietarii de animale de companie, inclusiv orice materiale scrise și în special comentarii completate de Utilizator și, dacă este cazul, modificări ale rezultatelor generate sau calculate de Platformă, exclusiv sub responsabilitatea unui medic veterinar.

Medic veterinar înseamnă o persoană fizică care exercită profesia de medic veterinar sau o clinică veterinară înregistrată pe Platformă.

Cont veterinar înseamnă contul individual al unui medic veterinar care permite Utilizatorului să acceseze Platforma și să utilizeze Serviciile după acceptarea Termenilor.

Clinică veterinară înseamnă o persoană juridică sau cabinet veterinar înregistrat pe Platformă unde unul sau mai mulți medici veterinari, împreună cu alți membri ai echipei veterinare, furnizează servicii veterinare.

Medic veterinar student înseamnă un student în cadrul unei Facultăți de Medicină Veterinară, autorizat să utilizeze Platforma sub supravegherea unui medic veterinar exclusiv în scop informativ și educativ cu privire la nutriția animalelor de companie, în conformitate cu prevederile articolului 3.

 
Articolul 1 –  Acceptarea termenilor
 
Utilizatorul poate utiliza Platforma și Serviciile sub responsabilitatea exclusivă a Administratorului de cont.
 
Înregistrarea și navigarea pe Platformă sunt supuse acceptării depline a Condițiilor generale de către Utilizator. În plus, fiecare Serviciu disponibil pe Platformă este guvernat de Termeni specifici. Termenii trebuie să fie citiți cu atenție și acceptați de Utilizator la primul acces al Utilizatorului la Platformă. 
 
Termenii generali împreună cu Termenii specifici formează un contract între Royal Canin și Utilizator.

În cazul în care Utilizatorul refuză să fie obligat contractual de Termeni, Utilizatorul nu poate folosi Platforma

Termenii generali și Termenii specifici sunt disponibili oricând pe Platformă.
 
Articolul 2 – Înregistrarea pe platformă - Independență

Prezentul articol se referă numai la înregistrarea și accesul la Platformă pentru medici veterinari cu drept de practică. Pentru medicii veterinari studenți, a se vedea articolul 3.

2.1 Condiții pentru înregistrarea utilizatorului 
 
Cu excepția celor prevăzute la articolul 3, Utilizatorii care au dreptul să se înregistreze pe Platformă trebuie să fie medici veterinari cu drept de practică care se angajează să utilizeze Platforma în scopuri strict profesionale, constând din: (a) persoane fizice, înregistrate în mod corespunzător și autorizate de către organismul de reglementare profesional competent și care practică medicina și chirurgia animalelor pe o bază individuală și independentă, astfel cum sunt definite de legile, regulile și reglementările aplicabile; sau (b) persoane juridice, înregistrate în mod corespunzător și autorizate de către organismul de reglementare profesional competent, care practică medicina și chirurgia animalelor, astfel cum sunt definite de legile, normele și reglementările aplicabile.
 
La conectarea la Platformă, pentru prima dată Utilizatorul va fi rugat să creeze un cont veterinar sau să se conecteze la contul lor preexistent la Royal Canin (dacă există). Pentru crearea unui cont nou, Utilizatorul va oferi informații adevărate, corecte și complete despre identitatea sa. Logarea va fi adresa de e-mail sau numărul clientului sau orice altă logare furnizată de Royal Canin Utilizatorului, iar Utilizatorul va trebui să creeze o nouă parolă.
 
Utilizatorul (a) garantează veridicitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor furnizate către Royal Canin și va fi singurul responsabil pentru orice eroare, omisiune și actualizare; (b) se angajează să actualizeze cu promptitudine datele și informațiile furnizate atunci când este necesar; și (c) trebuie, atunci când nu mai este înregistrat în mod corespunzător și autorizat să practice medicina veterinară, (i) să notifice Royal Canin prin e-mail și (ii) să înceteze imediat utilizarea Platformei.
 
Orice persoană fizică care se înregistrează în numele unei persoane juridice la care este atașată garantează că deține autorizațiile în acest scop. În caz contrar, persoana fizică poate face obiectul unor plângeri penale atât de către entitatea juridică în cauză, cât și de Royal Canin.
 
2.2 Accesul la platformă prin Cont Veterinar 
 
De îndată ce Utilizatorul acceptă Termenii generali, acesta (a) poate accesa Platforma prin intermediul Contului veterinar, utilizând o autentificare și o parolă, furnizate de Royal Canin, care sunt personale și rămân în custodia Utilizatorului; (b) trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura confidențialitatea, securitatea și utilizarea corectă a datelor de conectare și a parolei Utilizatorului, pentru a împiedica divulgarea sau utilizarea acestora către terți neautorizați; și (c) este singurul responsabil pentru utilizarea de către orice altă persoană a autentificării și parolei Utilizatorului, precum și pentru orice operațiuni efectuate prin intermediul Contului veterinar al Utilizatorului. Orice conexiune la Contul veterinar și / sau transmiterea datelor efectuate utilizând Contul veterinar va fi presupusă a fi făcută de către titularul contului respectiv și sub responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. În cazul utilizării frauduloase a parolei și / sau autentificării Utilizatorului, Utilizatorul se obligă să informeze în scris Royal Canin în cel mai scurt timp posibil.
 
Dacă deținătorul contului este o persoană juridică, este desemnat un Administrator de cont, cu posibilitatea de a acorda Utilizatorilor acces la Contul veterinar în cadrul clinicii veterinare. Numai persoanelor fizice care practică medicina veterinară în cadrul clinicii veterinare li se poate acorda acces la Platformă. Cu titlu de excepție, alți membri ai echipei veterinare din cabinetul veterinar pot accesa Platforma, exclusiv în numele și sub stricta supraveghere și răspundere a medicului veterinar.

Titularul contului veterinar este pe deplin responsabil pentru orice utilizare a Contului veterinar și garantează faptul că Utilizatorul se angajează să utilizeze corect Platforma și să respecte Termenii.

2.3 Independență medicului veterinar

Royal Canin se angajează să permită Utilizatorilor să respecte regulile care guvernează obligația medicului veterinar în ceea ce privește practicile de medicină veterinară și etica profesională, în special menținându-și judecata profesională independentă și obiectivă.

Articolul 3 - Înregistrarea și utilizarea Platformei de către medicii veterinari studenți

Fără a aduce atingere articolului 2, accesul și utilizarea Platformei de către medicii veterinari studenți sunt reglementate exclusiv în conformitate cu prevederile acestui articol.

Medicilor veterinari studenți li se poate acorda acces la Platformă direct numai de Royal Canin sau în conformitate cu autorizația acordată de și sub supravegherea unui Administrator de cont.

Medicii veterinari studenți au dreptul de a utiliza Platforma numai pentru uz personal și numai pentru scopuri informative și educative. Studenții veterinari nu sunt autorizați în niciun fel să utilizeze Platforma pentru a oferi proprietarilor de animale de companie un diagnostic sau Recomandări de hrănire, cu excepția cazului în care studenții veterinari pot furniza o Recomandare de hrănire atunci când utilizează Platforma sub supravegherea directă și autorizarea unui medic veterinar ca parte a unui stagiu. Medicul veterinar va fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice utilizare a Platformei de către medicii veterinari studenți.

Royal Canin nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice utilizare sau sfat dat de medicii veterinari studenți   prin utilizarea Platformei.

Articolul 4 – Servicii oferite de Platforma
 
4.1 Accesul și utilizarea Serviciilor
Utilizatorul rămâne liber în orice moment să folosească sau să nu folosească în totalitate sau parțial Serviciile sub responsabilitatea și răspunderea exclusivă a Utilizatorului și în conformitate cu legile, regulile și reglementările aplicabile care guvernează clinica veterinară a medicului veterinar.

Descrierea fiecărui Serviciu este furnizată în Termenii specifici pentru acel Serviciu.

Utilizarea Serviciilor este guvernată de Termenii Generali și Termenii specifici aplicabili fiecărui Serviciu.

Fiecare Utilizator trebuie să accepte Termenii generali și Termenii specifici pentru Serviciu înainte de a accesa și utiliza Serviciul.

Orice acces și / sau utilizare a Serviciilor efectuate dintr-un cont veterinar este considerat a fi făcut cu autorizarea și pe deplina responsabilitate a medicului veterinar care deține contul veterinar.

Deoarece Platforma este un instrument în evoluție, Utilizatorul recunoaște că accesul și utilizarea Serviciilor pot fi întrerupte temporar din motive tehnice, în special datorită actualizărilor sau întreținerii. Royal Canin nu va fi răspunzător pentru nicio întrerupere a Serviciilor.

4.2 Modificări ale Serviciilor 
Serviciile disponibile pe Platformă pot fi modificate sau întrerupte în orice moment. Royal Canin poate, la propria sa discreție, să modifice Serviciile, să elimine sau să înlocuiască anumite Servicii sau să ofere noi Servicii.
Atunci când un Serviciu va fi eliminat sau înlocuit, Royal Canin va depune eforturi pentru a oferi Utilizatorului o notificare rezonabilă cu privire la orice eliminare / înlocuire a Serviciului sau a unei părți a acestuia, pentru a permite Utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru a descărca informațiile lor individuale pe Platforma.
Royal Canin nu va fi răspunzător pentru orice modificare sau eliminare a tuturor sau a unei părți a Serviciilor.
 
Articolul 5 – Utilizarea corectă a Serviciilor 
 
Utilizatorul va utiliza Serviciile numai într-un scop profesional, în strictă conformitate cu legile, regulile și reglementările aplicabile care guvernează clinica veterinară (în special regulile aplicabile de etică și responsabilitate profesională) și în conformitate cu descrierea a Serviciilor furnizate în Termenii speciali.
Utilizatorul se angajează să utilizeze Serviciile în condiții normale și rezonabile și să furnizeze Conținut încărcat de Utilizator corect, complet și actualizat în Platformă.
Dacă un Utilizator consideră că Recomandările de hrănire și / sau datele furnizate automat de Platformă cu privire la nutriția și urmărirea sănătății Animalelor de companie ar trebui modificate (acolo unde o astfel de modificare este posibilă în conformitate cu Termenii specifici aplicabili), Utilizatorul efectuează ajustări sub responsabilitatea și răspunderea exclusivă a Utilizatorului, în conformitate cu examinarea fizică a animalului de companie de către medicul veterinar, judecata independentă și profesională și legile, regulile și reglementările aplicabile care guvernează clinica veterinară.
În cazul în care schimbul de informații sau date de către Platformă cu proprietarul animalelor de companie (inclusiv Recomandări de hrănire) este posibil, schimbul de informații sau date se face de către Utilizator în deplină independență și sub responsabilitatea și responsabilitatea sa exclusivă.
Mai mult, Utilizatorul garantează să nu se angajeze în acte sau comportamente de orice natură (în special, fără limitare, descărcarea, trimiterea, difuzarea, ediția, emisia, publicarea) care sunt contrare legislației române, încalcă ordinea publică română, drepturile, regulile sale de etică profesională sau imaginea sau drepturile Royal Canin.
Utilizând Platforma, Utilizatorul se angajează (fără a se limita la) să nu: (a) descarce, să încarce, să difuzeze sau să transmită în mod deliberat orice informație, inclusiv date sau care constituie virusuri sau orice alt cod sau program de computer conceput pentru a întrerupe, distruge, distorsiona sau limita caracteristicile oricărui software, computer, serviciu sau instrument de comunicare online; (b) să descarce, să încarce, să difuzeze sau să transmită în mod deliberat orice informație falsă, conținut ilegal, inadecvat sau necorespunzător; (c) să întrerupă, să încetinească, să blocheze sau să modifice fluxul normal de date schimbat prin intermediul Platformei și a Serviciilor; și (d) reproducă, copia, vinde, schimba, revinde sau utiliza în orice scop comercial orice parte a Platformei sau a Serviciilor.
 
Articolul 6 – Durata și încheierea
 
Termenii intră în vigoare pe o perioadă nedeterminată de la acceptarea lor de către Utilizator.
Fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral  Termenii pentru orice motiv (cu excepția cazului de reziliere pentru culpă menționate mai jos) printr-o notificare scrisă, inclusiv e-mail adresata către cealaltă parte cu cel puțin 30 de zile anterior datei încetării.
În cazul încetării de către oricare dintre părți și din orice motiv, Royal Canin va înceta accesul Utilizatorului la Platformă.
 
Articolul 7 –  Condiții financiare 
Royal Canin nu percepe Utilizatorului tarife pentru utilizarea Platformei . Cu toate acestea, Royal Canin ar putea percepe anumite tarife pentru anumite Servicii existente sau viitoare proprietarului Contului veterinar în conformitate cu Termenii specifici care guvernează aceste Servicii.
 
Articolul 8 – Răspunderea

8.1 Răspunderea Royal Canin

Royal Canin nu garantează accesibilitatea și funcționarea permanentă și corectă a Platformei și a Serviciilor, aspecte pe care Utilizatorul le recunoaște și le acceptă. Din motive tehnice, este posibilă o întrerupere a Platformei și / sau a tuturor sau a unei părți a Serviciilor.
Royal Canin nu își asumă nicio răspundere în cazul indisponibilității Platformei și / sau a tuturor sau a unei părți a Serviciilor din cauza oricărui defect tehnic, problemă sau motiv, inclusiv (dar fără a se limita la) congestionarea traficului pe Internet, întreruperea serviciului de Internet, erori umane sau electrice, intervenții rău intenționate, disfuncționalități software sau hardware și / sau forță majoră.
Royal Canin oferă informații și sfaturi legate în special de starea nutrițională și de sănătate a animalelor de companie prin intermediul Serviciilor pe baza informațiilor de sănătate furnizate de Utilizator pe Platformă. Aceste informații și sfaturi sunt furnizate ca primele recomandări și nu trebuie, în niciun caz, să înlocuiască expertiza, judecata și diagnosticul independent și profesional al medicului veterinar. Royal Canin nu este responsabil dacă informațiile sau sfaturile par a fi inadecvate sau dacă starea de sănătate a unui animal de companie nu este conformă cu informațiile și sfaturile furnizate pe Platformă.
Royal Canin nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune directe, indirecte sau speciale (pierderi de date, pierderi financiare, pierderi de profit, pierderi de oportunitate) pe care Utilizatorul și Proprietarii de animale de companie le pot suferi ca urmare a Platformei și / sau a oricărui Serviciul, din orice motiv, inclusiv (dar nu limitat la) accesul sau incapacitatea de a accesa Platforma sau Serviciul, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Platforma sau orice Serviciu specific sau funcționarea sau nefuncționarea tuturor sau a unei părți a Serviciilor. Acest lucru se aplică în special daunelor care pot rezulta din conținutul inexact și în special Recomandări de hrănire, erori, întârzieri  sau întrerupere a transmiterii, pierderea, dispariția sau modificarea datelor, virusul computerului, indiferent de originea lor, intruziunile de către terți etc.
Royal Canin nu își asumă nicio răspundere în legătură cu conținutul încărcat de Utilizator, care este furnizat de Utilizator sub responsabilitatea sa exclusivă și în deplină cunoștință de cauză.
Royal Canin nu controlează, nu are acces și nu va fi răspunzător în niciun fel pentru prețurile de vânzare și promoțiile aplicate produselor vândute proprietarilor de animale de companie, inclusiv, dar fără a se limita la definirea, modificarea, afișarea acestor prețuri și promoții sau orice informații legate de acestea. 

8.2 Răspunderea Utilizatorului

Utilizatorul este singurul responsabil pentru (a) respectarea normelor aplicabile și obligatorii din punct de vedere legal care guvernează etica profesională a medicilor veterinari; (b) decizia de a se înregistra pe Platformă și de a utiliza Serviciile; (c) diagnosticul și tratamentul stării medicale și stării de sănătate a animalelor de companie (medicii veterinari sunt singuri capabili să examineze fizic animalele și să le trateze); (d) alegerea de a împărtăși proprietarilor de animale de companie anumite informații sau recomandări furnizate de Platformă ca parte a serviciilor; (e) acuratețea și fiabilitatea conținutului încărcat de Utilizator pe Platformă, inclusiv, dar fără a se limita la, (i) date și informații referitoare la animalele de companie, caracteristicile acestora, dosarul medical și starea de sănătate; (ii) date și informații referitoare la proprietarii de animale de companie; și (iii) dacă este cazul, comentarii gratuite și modificarea datelor furnizate automat sau calculate de Platformă ca parte a Serviciilor; (f) executarea propriilor contracte cu proprietarii de animale de companie; (g) definirea și gestionarea prețurilor de vânzare și a promoțiilor aplicate produselor vândute proprietarilor de animale de companie și furnizarea de informații cu privire la prețuri și promoții proprietarilor de animale de companie; și (h) orice daune directe și / sau indirecte suferite de un proprietar de animale de companie sau de o terță parte ca urmare a oricăror informații furnizate de Platformă sau de Servicii, inclusiv Recomandările de hrănire.

Utilizatorul (a) va despăgubi, va scuti de orice răspundere și va apăra Royal Canin împotriva oricărei acțiuni, proceduri, reclamații sau cereri de orice fel, de către orice persoană (inclusiv Proprietarii de animale de companie) care rezultă din activitatea Utilizatorului sau utilizare a Platformei sau a Serviciilor; și (b) se angajează să suporte toate cheltuielile, onorariile avocaților și experților și toate daunele pe care Royal Canin poate fi obligat să le plătească în acest context printr-o hotărâre judecătorească referitoare la formarea, executarea și / sau încetarea unui contract încheiat între Utilizator și Proprietar de animale de companie, fără a aduce atingere oricăror daune pe care Royal Canin le poate cere Utilizatorului.

 
Articolul 9 – Proprietatea intelectuală
 
9.1 Conținutul Royal Canin
 
Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Platforma și conținutul acesteia (texte, imagini, videoclipuri, baze de date, sunete, fotografii, nume comerciale, sigle, mărci comerciale etc.), cu excepția Conținutului încărcat de Utilizator, sunt și rămân proprietatea Royal Canin și / sau afiliații săi sau se supun prevederilor licențelor și / sau autorizațiilor care ne sunt acordate de terți.
Utilizatorul este autorizat să utilizeze Platforma și conținutul acesteia numai în conformitate cu Termenii. Cu excepția conținutului destinat în mod special pentru a fi partajat cu proprietarii de animale de companie, Utilizatorul nu poate reproduce, pune la dispoziția publicului, nu poate efectua, publica sau modifica nicio parte a Platformei și conținutul acesteia fără acordul scris prealabil al Royal Canin.
 
9.2 Conținutul încărcat de Utilizator
 
Ca parte a utilizării Platformei, Utilizatorul va putea încărca conținut. Utilizatorul acordă Royal Canin și afiliaților săi o licență mondială gratuită, neexclusivă, pe toată durata drepturilor de proprietate intelectuală aferente, pentru a utiliza Conținutul încărcat de Utilizator din orice motiv în legătură cu furnizarea Serviciilor. În plus, Royal Canin va putea utiliza Conținutul încărcat de Utilizator în scopul promovării și publicității Platformei către terți.
Utilizatorul declară și garantează că Conținutul încărcat de Utilizator este liber de drepturile terților, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi la confidențialitate. Utilizatorul va despăgubi, va apăra și va scuti Royal Canin de orice răspundere, reclamație sau acțiune legală a unei terțe părți legată de utilizarea de către Royal Canin a Conținutului încărcat de Utilizator în conformitate cu licența aici acordată.
 
Articolul 10 – Protecția datelor cu caracter personal
 

10.1 Datele personale ale proprietarului de animale de companie

 

Utilizatorul poate colecta și prelucra anumite date personale referitoare la deținătorii de animale de companie prin intermediul Platformei, în special pentru a asigura monitorizarea animalelor de companie, gestionarea clinicii și pentru a partaja informații valoroase, cum ar fi Recomandările de hrănire, cu proprietarul de animale de companie, ca parte a Serviciilor.
În acest context și cu înțelegerea faptului că Utilizatorul și Royal Canin pot fi considerați fiecare operatori ai datelor cu caracter personal achiziționate sau partajate în temeiul prezentului acord:
1. Utilizatorul și Royal Canin nu vor acționa în calitate de operatori asociați.
2. Utilizatorul și Royal Canin vor asigura fiecare respectarea deplină a Legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile lor de prelucrare a datelor în temeiul prezentului acord. Politica de prelucrare a datelor Mars poate fi utilizată pentru a verifica conformitatea cu aceste cerințe.
3. Utilizatorul și Royal Canin vor evita orice lucru care ar putea pune cealaltă parte în încălcarea obligațiilor sale de protecție a datelor în conformitate cu Legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
4. Utilizatorul și Royal Canin vor ajuta în mod rezonabil cealaltă parte să respecte Legislația privind protecția datelor cu caracter personal, acolo unde este necesar și în măsură să o facă.
5. Utilizatorul va notifica imediat Royal Canin dacă știe, descoperă sau crede în mod rezonabil că a existat o încălcare a securității datelor.
6. Dacă apare o situație în care este adecvat ca relația să fie caracterizată în mod corespunzător ca fiind „operator de date” și „împuternicit”, acest lucru va fi convenit în prealabil. În aceste circumstanțe, în care Utilizatorul este instruit în calitatea de „împuternicit”, se va aplica Politica de prelucrare a datelor Mars.
 
În calitate de parte care colectează datele cu caracter personal de la Deținătorul de animale de companie, Utilizatorul garantează și se angajează să dețină toate drepturile, consimțământurile și bazele legale necesare pentru a colecta și furniza Date cu caracter personal către Royal Canin și / sau terțe părți aplicabile și pentru a permite o astfel de parte să proceseze și să utilizeze date cu caracter personal în numele său. Utilizatorul va obține consimțământul proprietarului de animale de companie pentru a colecta și partaja Datele sale personale pe Platformă. Utilizatorul va despăgubi Royal Canin în cazul în care utilizatorul nu are drepturile legale de a colecta, utiliza și partaja Datele personale.
Utilizatorul nu va folosi Datele personale ale proprietarilor de animale de companie în numele Royal Canin și va despăgubi, apăra și scuti Royal Canin de orice răspundere în cazul unei cereri sau acțiuni în justiție a unui proprietar de animale de companie în legătură cu orice utilizare a datelor sale personale de către Utilizator.
Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor personale ale proprietarilor de animale de companie de către Platformă în numele Utilizatorului, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate Mars.
 
 
10.2 Datele personale ale Utilizatorului
 
Datele personale ale Utilizatorului vor fi prelucrate în conformitate cu Declarația de confidențialitate Mars
 
Articolul 11 –  Asigurări
 
Utilizatorul confirmă că Utilizatorul a subscris o poliță de asigurare la o companie de asigurări cunoscută ca fiind solvabilă și că Utilizatorul rămâne beneficiarul, pe toată durata Termenilor, a unei polițe de asigurare care acoperă riscurile sale de răspundere civilă profesională până la suma capitalului suficient. Toate tipurile de daune (fizice, materiale, intangibile, consecințe sau nu) trebuie să fie acoperite de poliță.
La cerere, Utilizatorul va furniza în orice moment un certificat de asigurare către Royal Canin.
 
Articolul 12 – Confidențialitate
 
Utilizatorul se angajează să păstreze strict confidențiale toate informațiile referitoare la Royal Canin și Platforma, cu excepția informațiilor care sunt în mod corespunzător în domeniul public, fără nicio acțiune sau vină a Utilizatorului sau care sunt destinate direct pentru a fi partajate cu proprietarii de animale de companie, cum ar fi Recomandările de hrănire. Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a se asigura că această obligație este respectată de clinica veterinară și de orice subcontractanți.
Obligațiile de confidențialitate ale Utilizatorului se vor aplica pe durata utilizării Platformei și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea Termenilor.
 
Articolul 13 – Modificarea Termenilor
 
Utilizatorul recunoaște și acceptă că Platforma dezvoltată de Royal Canin este un instrument inovator care se va modifica pentru a adăuga, înlocui sau elimina anumite caracteristici.
Royal Canin își rezervă dreptul de a modifica Termenii în orice moment.
La prima conectare a Utilizatorului la Platformă după modificarea Termenilor, Utilizatorul va avea ocazia să citească și să revizuiască noii condiții și (i) să accepte; sau (ii) să le refuze. Dacă Utilizatorul refuză noii condiții, accesul Utilizatorului la Platformă va fi dezactivat, iar Utilizatorul nu va mai putea utiliza Serviciile.
 
 
Articolul 14 –  Dispoziții finale 
 
14.1 Prevedere generală 
 
În cazul în care Royal Canin nu exercită un drept sau nu aplică vreuna dintre dispozițiile Termenilor, aceasta nu poate fi interpretată de Utilizator ca o renunțare la respectiva prevedere.
 
14.2 Independența părților
 
Royal Canin și Utilizatorul sunt entități independente, acționând în nume propriu și sub responsabilitatea lor exclusivă. Se specifică faptul că Utilizatorul își desfășoară activitatea pe Platformă în deplină autonomie și pe propriul său risc.
 
14.3 Lege aplicabilă și jurisdicție
 
Termenii sunt guvernați de legile țării în care medicul veterinar este autorizat să practice medicina veterinară, adica România.
Orice litigiu între Royal Canin și Utilizator care rezultă din interpretarea, executarea sau încetarea Termenilor care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă va fi soluționat de instanțele competente din România, fără a aduce atingere oricărei cereri sau garanții accidentale sau în cazul mai multor inculpați.
 
                                                                                                             Anexa 1 
 
Recomandare nutrițională: pentru a ajuta echipa veterinară să găsească cea mai bună recomandare nutrițională pentru profilul animalului de companie, se va furniza cantitatea exactă de hrană necesară zilnic.

Monitorizarea animalelor de companie
: furnizarea către medici veterinari de instrumente digitale legate de nutriție pentru a susține monitorizarea animalelor de companie pe parcursul unui program de slăbire, pentru a monitoriza datele clinice în timpul bolilor cronice și pentru a susține sănătatea prin intermediul algoritmului predictiv.

Cunoștințe pentru echipa clinicii veterinare
: împărtășirea tuturor cunoștințelor științifice care vor sprijini echipa clinicii prin articole, e-learning, seminarii web, reviste (ca Vet Focus).

Managementul clinicii
: servicii digitale pentru a ușura comenzile de produse de la Royal Canin, pentru a sprijini livrarea și facturarea soluțiilor nutriționale individualizate și orice inițiativă digitală care va ajuta clinica să economisească timp și să ofere clienților săi o experiență mai bună în clinică.
 

                                                                                                                                 Condiții specifice de utilizare

                                                                                                                                 Serviciu: Renal Detect

În cazul în care Serviciul descris în acești Termeni specifici este disponibil pentru Utilizator pe Platformă, se aplică acești Termeni specifici.

Royal Canin oferă un serviciu pe Platformă cu scopul de a ajuta Utilizatorii să prezică insuficiența renală felină.

Serviciul este un instrument de asistență pentru medicii veterinari, dar în niciun caz nu ar trebui să înlocuiască expertiza, revizuirea, judecata și diagnosticul profesional individual și independent al medicului. Medicii veterinari au cunoștințele, experiența și informațiile necesare legate de starea de sănătate și dosarul medical al animalelor de companie pe care le examinează și le tratează. Doar medicii veterinari în contact direct cu fiecare animal de companie pot diagnostica în mod corespunzător pe fiecare și îi sfătuiesc pe proprietarii de animale de companie cu privire la tratamentul adecvat în deplină independență și în conformitate cu regulile și obligațiile lor profesionale.

PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI, SUNTEȚI DE ACORD EXPRES CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE URMĂTOARE:

Articolul 1 - Descrierea serviciului
 
Ca parte a conținutului de monitorizare a animalelor de companie care poate fi propus pe Platformă, Royal Canin oferă un serviciu care urmărește să ajute Utilizatorii să prezică insuficiența renală felină („Serviciul”).
Pentru a utiliza Serviciul, medicul veterinar trebuie să colecteze un eșantion de urină și / sau sânge al pisicii în timpul unei consultații și să analizeze urina și / sau sângele cu echipament propriu și / sau folosind laboratoare externe. Utilizatorul trebuie apoi să introducă rezultatele testelor medicale în algoritmul Royal Canin disponibil atunci când folosește Serviciul („Algoritmul”). Algoritmul va afișa apoi rezultatele predicției („Rezultatele de predicție”) cu privire la riscul ca pisica să dezvolte insuficiență renală. Rezultatele de predicție vor apărea sub forma unui răspuns „Da, pisica este expusă riscului de a dezvolta insuficiență renală cronică în următoarele luni” sau „Nu, pisica nu prezintă riscul de a dezvolta insuficiență renală cronică în următoarele luni”.
Rezultatele de predicție furnizate de algoritm sunt 88% precise.

Articolul 2 - Acceptarea Termenilor specifici
Serviciul este guvernat de acești Termeni specifici pentru a fi citit cu atenție și acceptat de Utilizator la primul acces al Utilizatorului la Platforma. Termenii specifici sunt suplimentari Termenilor generali ai Platformei. Termenii specifici sunt disponibili oricând pe Platformă. 

Articolul 3 - Utilizarea Serviciului de către Utilizator
 
3.1 Acces și utilizare
 
Utilizatorul rămâne liber în orice moment să folosească sau să nu folosească în totalitate sau parțial Serviciul sub responsabilitatea și răspunderea exclusivă a Utilizatorului și în conformitate cu legile, regulile și reglementările aplicabile care guvernează practica veterinară a medicului veterinar.
Deoarece Platforma este un instrument în evoluție, Utilizatorul recunoaște că accesul și utilizarea Serviciului pot fi întrerupte temporar din motive tehnice, în special datorită actualizărilor sau întreținerii. Royal Canin nu va fi răspunzător pentru nicio întrerupere a Serviciului.
 
3.2. Utilizare corespunzatoare
 
Rezultatele de predicție sunt furnizate de algoritm fără alte indicații. Medicul veterinar este apoi liber să utilizeze sau nu Rezultatele de predicție și să decidă ce acțiuni să ia (prescrierea unor suplimente specifice, analize suplimentare, tratament medical dacă boala este deja declarată, etc.). În orice caz, medicul veterinar nu trebuie să se bazeze exclusiv pe Rezultatele de predicție pentru a lua orice decizie cu privire la animalul de companie. Rezultatele de predicție sunt un indicator care ar trebui utilizat în plus față de alți indicatori, cum ar fi cei care rezultă din examinarea clinică a animalului de companie sau cei descriși în ghidurile IRIS (International Renal Interest Society). Prin urmare, medicul veterinar trebuie să știe cum să interpreteze Rezultatele de predicție în lumina unui context mai general pe care doar medicul veterinar îl cunoaște și trebuie să îl cunoască.
 
Utilizarea și partajarea Rezultatelor de predicție, a informațiilor sau a datelor emise de Serviciu cu proprietarul animalelor de companie se face de către Utilizator în deplină independență și sub responsabilitatea și răspunderea sa exclusivă.
 
Articolul 4 - Taxe
 
Utilizarea Serviciului de către Utilizatori este gratuită.
 
Articolul 5 - Răspundere
 
5.1 Răspunderea Royal Canin
 
Serviciul, prin intermediul algoritmului, oferă Rezultatele de predicție pe baza informațiilor despre sănătatea animalelor de companie și, în special, a rezultatelor testelor medicale, furnizate de Utilizator.
 
Royal Canin nu oferă garanții exprese sau implicite cu privire la Rezultatele de predicție furnizate de algoritm. Astfel de Rezultate de predicție nu trebuie, în niciun caz, să înlocuiască expertiza, judecata și diagnosticul independent și profesional al medicului veterinar. Royal Canin nu este răspunzător dacă Rezultatele de predicție par a fi inadecvate sau dacă starea de sănătate a unui animal de companie nu este în concordanță cu Rezultatele de predicție.
 
Utilizarea și exploatarea Rezultatelor de predicție se face sub responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului și pe riscul său. Ca atare, se specifică faptul că Royal Canin nu este destinat să se substituie
 
Utilizatorului pentru interpretarea sau analizarea Rezultatelor de predicție.
 
În niciun caz Royal Canin nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune directe sau indirecte (pierderi de date, pierderi financiare, pierderi de profit, pierderi de oportunități) pe care Utilizatorul și proprietarii de animale de companie le pot suferi ca urmare a Rezultatelor de predicție sau mai general utilizarea Serviciului care nu ar fi rezultatul încălcării de către Royal Canin a obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Termeni specifici.
 
În plus, Royal Canin nu va fi răspunzător pentru daunele directe, indirecte sau speciale ale Serviciului, indiferent de motiv, inclusiv (dar fără a se limita la) accesul sau incapacitatea de a accesa Serviciul, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul sau funcționarea sau nefuncționarea totală sau parțială a Serviciului. Acest lucru se aplică în special daunelor care pot rezulta din conținutul inexact și în special Rezultatele de predicție, erorile, încetineala sau întreruperea transmisiei, pierderea, dispariția sau modificarea datelor, virusul computerului, indiferent de originea lor, intruziunile de către terți etc.
 
Royal Canin nu își asumă răspunderea în legătură cu Conținutul Utilizatorului, care este furnizat de Utilizator sub responsabilitatea sa exclusivă și în deplină cunoștință de cauză.
 
5.2 Răspunderea Utilizatorului
 
Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea și interpretarea Rezultatelor de predicție, precum și pentru orice acțiuni și sfaturi derivate sau date de către Utilizator proprietarilor de animale de companie.
 
Utilizatorul este singurul responsabil pentru (a) decizia de utilizare a Serviciului; (b) diagnosticul și tratamentul stării medicale și stării de sănătate a animalelor de companie (medicii veterinari sunt singuri capabili să examineze fizic animalele de companie și să le trateze); (c) alegerea de a împărtăși proprietarilor de animale de companie Rezultatele de predicție, informațiile sau recomandările furnizate de Serviciu; (d) acuratețea și fiabilitatea conținutului utilizatorului încărcat pe Serviciu, inclusiv, dar fără a se limita la, (i) date și informații referitoare la animalele de companie, caracteristicile acestora, dosarul medical, rezultatele testelor medicale și starea de sănătate; (ii) date și informații referitoare la proprietarii de animale de companie; și (iii) dacă este cazul, comentarii gratuite și modificarea datelor furnizate automat sau calculate de către Serviciu; (e) executarea propriilor contracte cu proprietarii de animale de companie; și (g) orice daune directe și / sau indirecte suferite de un proprietar de animale de companie sau de o terță parte ca urmare a oricărei informații furnizate de Serviciu, inclusiv a Rezultatelor de predicție.
 
Utilizatorul (a) va despăgubi, va scuti de orice răspundere și va apăra Royal Canin împotriva oricărei acțiuni, proceduri, reclamații, plângeri sau cereri de orice fel, de către orice persoană (inclusiv
Proprietarii de animale de companie) care rezultă sau rezultă din activitatea Utilizatorului sau din utilizarea Serviciului sau a Rezultatelor de predicție; și (b) se angajează să suporte toate cheltuielile, onorariile avocaților și experților și toate daunele pe care Royal Canin poate fi obligat să le plătească în acest context printr-o hotărâre judecătorească referitoare la formarea, executarea și / sau încetarea unui contract încheiat între Utilizator și Proprietar de animale de companie, fără a aduce atingere oricăror daune pe care Royal Canin le poate cere Utilizatorului.
 
Articolul 6 - Durata și încetarea
 
Acești Termeni specifici intră în vigoare pe o perioadă nedeterminată de la acceptarea lor de către Utilizator.
 
Fiecare parte are dreptul să denunțe unilateral acești Termeni specifici, indiferent de motiv, cu condiția să se acorde o notificare rezonabilă celeilalte părți.
 
În cazul încetării de către oricare dintre părți și, din orice motiv, a accesului Utilizatorului la Platformă, acești Termeni specifici vor fi în consecință încetați.
 
Articolul 7 - Modificare
 
7.1 Modificarea Serviciului
 
Serviciul poate fi modificat sau întrerupt în orice moment. Royal Canin poate, la propria sa discreție, să modifice Serviciul sau să îl elimine. Dacă Serviciul este eliminat sau înlocuit, Royal Canin va depune eforturi pentru a oferi Utilizatorilor o notificare rezonabilă cu privire la orice eliminare / înlocuire a întregului sau a unei părți a Serviciului, pentru a permite Utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru a descărca informațiile lor individuale pe Platforma.
Royal Canin nu va fi responsabil pentru nicio modificare sau eliminare a întregului sau parțial Serviciului.
 
7.2 Modificarea Termenilor specifici
 
Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că Serviciul este un instrument inovator și va fi modificat pentru a adăuga, înlocui sau elimina anumite caracteristici.
Royal Canin își rezervă dreptul de a modifica Termenii specifici în orice moment.
După prima utilizare a Platformei de către Utilizator după ce acești Termeni specifici au fost modificați, Utilizatorului i se va oferi posibilitatea de a citi și de a revizui noii Termeni Specifici și de a-i accepta sau refuza. În cazul în care Utilizatorul refuză noii Termeni Specifici, accesul Utilizatorului la Serviciu va fi blocat și Utilizatorul nu va mai putea utiliza serviciul.
 
Articolul 8 - Legea și jurisdicția
 
Prezenții Termeni specifici sunt reglementați de legile țării în care medicul veterinar este autorizat să practice medicina veterinară, adica România.
Orice litigiu între Royal Canin și Utilizator care rezultă din interpretarea, executarea sau încetarea acestor Termeni specifici, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de instanțele competente din România, fără a aduce atingere oricărei cereri sau garanții accidentale, sau în caz de mai mulți inculpați .