Termeni generali de utilizare

Academia Royal Canin 

[ROYAL CANIN ROMÂNIA SRL], CU SEDIUL în b-dul Aviator Popișteanu 54A, clădirea 1, etaj 5, sector 1, București ADRESA] ("Royal Canin") oferă o platformă digitală multi-service denumită "Royal Canin Academy", concepută pentru profesioniști și accesibilă on-line de pe internet ("Platforma").


Platforma este concepută pentru a oferi instruire, fie online, fie personală, pentru a sprijini profesioniștii în practica lor zilnică, concentrându-se pe recomandări nutriționale și conținut științific. Unele cursuri de instruire pot include conținut legat de produsele Royal Canin.


PRIN CREAREA UNUI CONT ȘI UTILIZAREA PLATFORMEI, SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CU URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII:

DEFINIȚII:

 

Cont înseamnă contul individual care permite Utilizatorului să acceseze Platforma după acceptarea Termenilor.

 

Crescător înseamnă o persoană care reproduce selectiv  animale atent selectate (câini sau pisici), pentru a reproduce sexual descendenți cu calități și caracteristici specifice, replicabile în mod constant.


Termeni generali înseamnă aceste condiții generale aplicabile întregii Platforme. Termenii generali sunt destinați să guverneze toate Instruirile furnizate în cadrul Platformei, cu excepția cazului în care sunt modificate sau înlocuite în mod expres de Termenii specifici.

 

Eveniment de forță majoră înseamnă orice acte, evenimente sau circumstanțe care sunt imprevizibile, în afara controlului părții afectate și care fac ca partea respectivă să nu poată respecta în totalitate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.

 

Proprietar de animal de companie înseamnă un proprietar de pisică și / sau câine care sunt clienți ai profesionistului.

 

Profesionistpoate desemna, respectiv: un crescător, un medic veterinar.

 

Solicitant al înregistrării înseamnă un Utilizator care s-a înregistrat la un Training.


Comerciant cu amănuntul înseamnă un distribuitor autorizat al produselor Royal Canin.


Lucrătorul adăpostului se referă la orice persoană care lucrează într-un adăpost de animale.

 

Instruire înseamnă toate cursurile, cursurile, online sau în persoană, oferite de Royal Canin și la care Utilizatorul poate accesa și se poate înregistra pe Platformă.


Material de instruire înseamnă documentație, tipărită sau disponibilă online, furnizată de Royal Canin în legătură cu instruirea.


Utilizator înseamnă un Profesionist care are dreptul de a utiliza Platforma printr-un acord direct cu Royal Canin. Dacă este cazul, utilizatorul poate desemna, de asemenea, studenți  la medicină veterinară.

 

Medic veterinar înseamnă o persoană fizică care exercită profesia de medic veterinar sau cabinet veterinar, înregistrată în mod corespunzător și autorizată de organismul profesional de reglementare competent, care practică medicina animalelor și chirurgia, astfel cum sunt definite de legile, normele și reglementările  în vigoare aplicabile.

 

Student la medicină veterinară înseamnă un student veterinar căruia i se permite să utilizeze platforma sub supravegherea școlii sale.

 

Articolul 1 – Acceptarea Termenilor

 

Utilizatorul poate utiliza Platforma și Instruirile pe răspunderea sa exclusivă.

 

Înregistrarea și navigarea pe Platformă sunt condiționate de acceptarea deplină a Termenilor Generali de către Utilizator.

 

Termenii generali formează un contract între Royal Canin și Utilizator. În cazul în care Utilizatorul refuză să respecte Termenii Generali, Utilizatorul nu poate utiliza Platforma și Instruirile.

 

Termenii generali sunt disponibili în orice moment pe Platformă.


Articolul 2 – Înregistrarea pe platformă

 

2.1 Condiții pentru înregistrarea utilizatorului

 

Utilizatorii care au dreptul să se înregistreze pe Platformă trebuie să fie Profesioniști care se angajează să utilizeze Platforma în scopuri strict profesionale.

 

Profesioniștilor li se poate acorda acces la Platformă doar direct de către Royal Canin și pot accesa Platforma numai printr-un Cont activ.

 

Pentru ca Profesionistul să aibă un Cont, Royal Canin va trimite o invitație prin e-mail Profesionistului, solicitându-i să completeze un formular digital cu informațiile sale (numele complet, adresa de e-mail unică, profesia/funcția, țara de reședință, fusul orar și limba preferată).  Profesionistul trebuie să ofere informații adevărate, corecte și complete despre identitatea sa. După verificarea informațiilor de către Royal Canin, Royal Canin creează Contul Profesionistului și îi trimite acestuia un e-mail cu un link către Platformă, datele sale de conectare și o parolă temporară. Profesionistul va avea apoi o perioadă limitată, furnizată în e-mail, pentru a-și activa Contul făcând clic pe link și creând o nouă parolă. În cazul în care Profesionistul nu își activează Contul în această perioadă, Royal Canin îi va trimite un memento pentru a continua cu activarea Contului într-o perioadă care va fi indicată în e-mailul de reamintire. În absența unei acțiuni din partea Profesionistului în această perioadă, contul său va fi șters.

 

Studenților la medicină veterinară li se poate acorda acces la Platformă numai direct de către Royal Canin sau în conformitate cu autorizația acordată de, și sub supravegherea unui Administrator de cont, adică a Școlii lor. Studenții la medicină vetreinară  au dreptul exclusiv de a utiliza platforma numai pentru uz personal și în scop informativ și educațional. Studentul veterinar va fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice utilizare a platformei. Royal Canin nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru sfaturile oferite de  Studentul la meicină veterinară ca urmare a utilizării Platformei.

 

Utilizatorul (a) garantează veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al informațiilor furnizate către Royal Canin și va fi singurul responsabil pentru orice eroare, omisiune și actualizare; (b) se angajează să actualizeze prompt datele și informațiile furnizate atunci când este necesar; și (c) trebuie, atunci când nu mai este Profesionist, (i) să notifice Royal Canin prin e-mail și (ii) să înceteze imediat utilizarea Platformei.

 

2.2   Accesul la Platformă prin intermediul Contului

 

De îndată ce Utilizatorul acceptă Termenii Generali, Utilizatorul (a) poate accesa Platforma prin intermediul Contului, utilizând un nume de utilizator și o parolă, furnizate de Royal Canin, care sunt personale și rămân în custodia Utilizatorului; (b) trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura confidențialitatea, securitatea și utilizarea corectă a datelor de conectare și a parolei Utilizatorului, pentru a preveni divulgarea sau utilizarea acestora de către terți neautorizați; și (c) este singurul responsabil pentru utilizarea de către orice altă persoană a datelor de conectare și a parolei Utilizatorului, precum și pentru orice operațiuni efectuate prin intermediul Contului Utilizatorului. Orice conectare la Cont și/sau transmiterea datelor efectuate prin intermediul Contului se presupune că a fost făcută de titularul contului respectiv și pe răspunderea exclusivă a Utilizatorului. În cazul utilizării frauduloase a parolei și/sau conectării Utilizatorului, Utilizatorul se angajează să informeze Royal Canin în scris cât mai curând posibil.


Titularul Contului este pe deplin responsabil pentru orice utilizare a Contului și garantează și declară că Utilizatorul se angajează să utilizeze corect Platforma și să respecte Termenii.

 

Articolul 3 – Cursuri de formare

 

3.1 Înregistrare

 

Un utilizator se poate înregistra la un training făcând clic pe linkul corespunzător și completând informațiile solicitate.

 

3.2 Anularea instruirii

3.2.1 Anularea de către Utilizator

Solicitanții înregistrării își pot anula participarea la un curs de formare online în orice moment.

3.2.2 Anularea de către Royal Canin


Royal Canin își rezervă dreptul de a anula cursurile, de a schimba platforma online (aspect vizual, descrieri, widget-uri interactive ...), de a schimba instructorii sau de a schimba, actualiza sau șterge conținutul instruirii. În cazul în care un curs de formare trebuie anulat, solicitanții înregistrării vor fi informați cu cel puțin șapte (7) zile înainte de începerea acestuia. Solicitanții înregistrării vor fi notificați prin e-mail. Royal Canin va depune toate eforturile pentru a evita anulările.

 

Royal Canin nu va fi răspunzător pentru anularea, modificarea sau eliminarea integrală sau parțială a Cursurilor.

3.3.  Participarea corespunzătoare la cursuri

 

Utilizatorul va participa la Instruiri numai în scop profesional, în strictă conformitate cu legile, regulile și reglementările aplicabile care guvernează exercitarea profesiei sale (în special normele aplicabile de etică și responsabilitate profesională).

 

Utilizatorul se obligă:

 

-          să participe la cursuri în condiții normale și rezonabile.

 

-          să nu se angajeze în acte sau comportamente de orice natură (în special, dar fără a se limita la, descărcarea, trimiterea, difuzarea, ediția, emiterea, publicarea) care contravin legilor sau reglementărilor locale, încalcă ordinea publică locală, drepturile terților, normele sale de etică profesională sau imaginea sau drepturile Royal Canin.

 

-          să nu: (a) descărcați, încărcați, difuzați sau transmiteți în mod deliberat nicio informație, date, inclusiv sau constituind un virus informatic sau orice alt cod sau program de calculator conceput pentru a întrerupe, distruge, denatura sau limita caracteristicile oricărui software, computer, serviciu sau instrument de comunicare online; (b) descărcați, încărcați, diseminați sau transmiteți în mod deliberat orice informații false, conținut ilegal, inadecvat sau necorespunzător; (c) să întrerupeți, să încetiniți, să blocați sau să modificați fluxul normal de date schimbat prin intermediul Platformei; și (d) reproduceți, copiați, vindeți, schimbați, revindeți sau utilizați în orice scop comercial orice parte a Platformei, Instruiri.

 

-          să respecte toate regulile și reglementările de siguranță și orice alte cerințe rezonabile de securitate care se aplică la sediul în care sunt furnizate Instruirile. Royal Canin își rezervă dreptul de a elimina orice Participant înregistrat dintr-un curs de instruire al cărui comportament este considerat inadecvat de către Royal Canin sau instructorii săi.

 

Articolul 4 – Conținutul


4.1 Natura - Conținutul propus utilizatorului pe platformă va depinde de profesia sa (adică medic veterinar, crescător, comerciant cu amănuntul etc.). Conținutul va fi de natură educațională și va fi de două tipuri:

-          Conținut editorial: conținut care nu va avea legătură cu produsele Royal Canin (de ex., informații neutre privind îngrijirea sau nutriția animalelor de companie);

-       Conținut promoțional: conținut legat de produsele Royal Canin, identificat printr-un semn specific.

Este posibil ca unele materiale să fie disponibile pentru o perioadă limitată de timp. Informațiile privind o astfel de disponibilitate limitată în timp vor fi furnizate pe Platformă, lângă fiecare conținut.

 

4.2 Clasament -– Conținutul (Instruirile) care ar putea fi propus Utilizatorului pe Platformă ar putea fi clasificat în funcție de următoarele criterii:

-          Data creării conținutului sau a ultimei modificări;

-          Interesele utilizatorului pentru anumite conținuturi sau informații.

 

4.3 Reduceri 

 

Articolul 5 – Garanția Royal Canin și declinarea responsabilității

 

Royal Canin se asigură că toate cursurile de instruire sunt livrate într-o manieră bună, profesională, promptă și profesională, în conformitate cu standardele din domeniu.

 Instruirile vor fi efectuate așa cum este descris în agendele individuale ale clasei.

Royal Canin va pune la dispoziție formatori pentru a prezenta cursul de formare așa cum consideră, la discreția sa, potrivit, iar Royal Canin va avea dreptul, în orice moment, să înlocuiască orice instructor cu orice altă persoană pe care, la discreția sa exclusivă, Royal Canin o consideră calificată corespunzător pentru a prezenta pregătirea relevantă.

Royal Canin nu garantează că furnizarea oricărui conținut online va fi întotdeauna disponibilă sau neîntreruptă, oportună sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că un astfel de conținut este sigur sau lipsit de erori, viruși, erori și omisiuni.

Materialele de instruire și instruire sunt furnizate "ca atare". Nu există garanții, exprese sau implicite, prin efectul legii sau în alt mod, pentru utilizarea sau rezultatele cursului și materialelor, că Utilizatorul va finaliza cu succes cursul sau că un anumit nivel de cunoștințe va fi atins de către Utilizator. Prin urmare, utilizatorul este singurul responsabil pentru a determina dacă orele de formare efectuate prin intermediul platformei sunt eligibile pentru orice recunoaștere oficială de către autoritățile locale în ceea ce privește educația continuă.


Royal Canin declină orice garanții implicite, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop.


Articolul 6 – Durata și rezilierea

 

Termenii intră în vigoare pentru o perioadă nedeterminată de la acceptarea lor de către Utilizator.

 

Fiecare parte are dreptul de a rezilia Termenii din orice motiv (cu excepția cazului de nerespectare a Termenilor) printr-o notificare scrisă, inclusiv prin e-mail, către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

 

În cazul nerespectării Condițiilor generale de către Utilizator, Royal Canin poate decide rezilierea imediată a Condițiilor.

 

În cazul rezilierii de către oricare dintre părți și din orice motiv, Royal Canin va înceta accesul Utilizatorului la Platformă.

 

Articolul 7 – Dezactivarea și ștergerea contului

 

7.1 Dezactivarea contului

 

Utilizatorul poate decide să își dezactiveze Contul în orice moment, trimițând o solicitare către Royal Canin. Dezactivarea Contului nu duce la ștergerea acestuia. Utilizatorul poate solicita Royal Canin reactivarea Contului său.

 

7.2 Ștergerea contului

 

Utilizatorul poate decide să își șteargă Contul din orice motiv, trimițând o solicitare către Royal Canin.

 

Royal Canin va șterge contul de utilizator în următoarele cazuri:

-          La cererea Utilizatorului;

-          În condițiile prevăzute la articolul 2.1, în cazul în care utilizatorul nu își activează contul după primirea e-mailului de reamintire setat de Royal Canin,

-          După 18 luni de la dezactivarea Contului;

-          Nerespectarea Termenilor Generali sau refuzul de a accepta actualizările Termenilor Generali.


 

Articolul 8 – Condiții financiare

 

Royal Canin nu percepe nicio taxă pentru utilizarea Platformei sau pentru înregistrarea la Cursuri. Cu toate acestea, taxele pentru anumite Instruiri existente sau viitoare pot fi percepute de Royal Canin Utilizatorului.

 

Articolul 9 – Răspundere

 

9.1 Răspunderea Royal Canin

 

Royal Canin nu garantează accesibilitatea și funcționarea permanentă și corectă a Platformei sau a Cursurilor de instruire, pe care Utilizatorul le recunoaște și le acceptă. Din motive tehnice, este posibilă întreruperea Platformei sau a Instruirilor.

 

Royal Canin nu își asumă nicio răspundere în cazul indisponibilității Platformei și/sau a tuturor sau a unei părți a Instruirilor din cauza oricărui defect tehnic, problemă sau motiv, inclusiv (dar fără a se limita la) congestionarea traficului pe internet, defectarea furnizorilor de servicii de internet, eroare umană sau electrică, intervenție rău intenționată, defecțiuni software sau hardware și/sau eveniment de forță majoră.

 

Royal Canin nu își asumă responsabilitatea pentru nicio persoană care acționează ca urmare a informațiilor sau a opiniilor exprimate cu privire la instruirea sa. Royal Canin oferă informații referitoare în special la nutriția, starea de sănătate a animalelor de companie prin intermediul Instruirilor. Aceste informații nu înlocuiesc, în niciun caz, expertiza profesională independentă și profesională, judecata și, dacă este cazul, diagnosticul. Royal Canin nu este răspunzătoare în cazul în care informațiile par a fi necorespunzătoare sau în cazul în care starea de sănătate a unui animal de companie nu este în conformitate cu informațiile furnizate pe Platformă.

 

Royal Canin nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune directe, indirecte sau speciale (pierderi de date, pierderi financiare, pierderi de profit, pierderi de oportunități) pe care Utilizatorul și proprietarii de animale de companie le pot suferi ca urmare a Platformei și a Instruirilor, din orice motiv, inclusiv (dar fără a se limita la) accesul sau incapacitatea de a accesa Platforma și Instruirile,  utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Platforma sau orice instruire specifică sau funcționarea sau nefuncționarea tuturor sau a unei părți a Instruirilor. Acest lucru se aplică în special daunelor care pot rezulta din conținut inexact și, în special, erori, încetinire sau întrerupere în transmitere, pierdere, dispariție sau modificare a datelor, viruși informatici, indiferent de originea lor, intruziuni ale terților etc.

 

Royal Canin nu va fi răspunzătoare în niciun fel în legătură cu conținutul utilizatorului, care este furnizat de către utilizator pe răspunderea sa exclusivă și în deplină cunoștință de cauză.

 

9.2 Răspunderea utilizatorului

 

Utilizatorul este singurul responsabil pentru (a) respectarea normelor aplicabile și obligatorii din punct de vedere juridic care reglementează profesia sa; (b) decizia de a vă înregistra pe platformă și de a participa la cursuri; (c) dacă este cazul, diagnosticul și tratamentul stării de sănătate și a stării de sănătate a animalelor de companie (numai medicii veterinari sunt în măsură să examineze fizic animalele de companie și să le trateze); (d) alegerea de a partaja anumite informații sau recomandări furnizate de Platformă ca parte a instruirilor cu proprietarii de animale de companie; (e) orice daune directe și/sau indirecte suferite de un Proprietar de animale de companie sau de o terță parte ca urmare a oricăror informații furnizate de Platformă și de Instruiri.

 

Utilizatorul (a) va despăgubi, exonera de răspundere și apăra Royal Canin împotriva oricărei acțiuni, proceduri, revendicări, reclamații sau solicitări de orice fel din partea oricărei persoane (inclusiv a Proprietarilor de animale de companie) care decurg sau rezultă din activitatea Utilizatorului sau din utilizarea Platformei și a Instruirilor; și (b) se angajează să suporte toate costurile, onorariile avocaților și experților, precum și toate daunele pe care Royal Canin poate fi obligată să le plătească în acest context printr-o hotărâre judecătorească referitoare la încheierea, executarea și/sau rezilierea unui contract încheiat între Utilizator și un Proprietar de animale de companie, fără a aduce atingere daunelor pe care Royal Canin le poate solicita Utilizatorului.

 

Articolul 10 – Proprietatea intelectuală

 

a)       Platforma  

 

Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Platforma și conținutul acesteia (texte, imagini, videoclipuri, baze de date, sunete, fotografii, denumiri comerciale, logo-uri, mărci comerciale etc.), cu excepția conținutului Utilizatorului, sunt și rămân proprietatea Royal Canin și/sau a afiliaților săi sau fac obiectul licențelor și/sau autorizațiilor acordate Royal Canin de către terți.

 

Utilizatorul este autorizat să utilizeze Platforma și conținutul acesteia numai în conformitate cu Termenii. Utilizatorul nu poate reproduce, pune la dispoziția publicului, interpreta, publica sau modifica nicio parte a Platformei și a conținutului acesteia fără acordul prealabil scris al Royal Canin.

 

b)      Materiale de instruire

 

Materialele de instruire sunt proprietatea exclusivă a Royal Canin. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor Materialelor de instruire disponibile, inclusiv designul, grafica și textul tuturor materialelor tipărite și înregistrările audio și video ale tuturor webinarelor și podcasturilor, sunt deținute de Royal Canin sau fac obiectul licențelor și/sau autorizațiilor acordate Royal Canin de către terți.

 

Atunci când Utilizatorului i se acordă acces la Materialul de instruire, Utilizatorului i se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă și revocabilă de a utiliza Materialul de instruire. Niciun Material de instruire nu poate fi copiat, reprodus, încărcat, postat, afișat sau legat în niciun fel, integral sau parțial, fără permisiunea prealabilă a Royal Canin. Orice astfel de utilizare este strict interzisă și va constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală Royal Canin.

 

Articolul 11 – Protecția datelor cu caracter personal


Putem colecta sau prelucra diverse categorii de date cu caracter personal pe care ni le furnizați prin participarea la webinariile noastre sau interacțiunea cu serviciile noastre și vă vom păstra datele personale în siguranță.  Pentru mai multe informații, consultați Declarația noastră de confidențialitate.    În Declarația de confidențialitate, puteți afla, de asemenea, cum să vă gestionați preferințele de marketingexercitați-vă drepturile de confidențialitate.

 

Site-urile noastre pot utiliza cookie-uri pentru o varietate de scopuri, pe baza preferințelor și consimțământului dvs. Consultați Notificarea privind cookie-urile pentru a afla mai multe despre ce cookie-uri folosim și cum le folosim.

 

Articolul 12 – Asigurări

 

Utilizatorul recunoaște că Utilizatorul a încheiat o poliță de asigurare cu o companie de asigurări cunoscută ca fiind solvabilă și că Utilizatorul rămâne titularul, pe întreaga durată a Termenilor, al unei polițe de asigurare care acoperă riscurile sale de răspundere civilă profesională până la valoarea capitalului suficient. Toate tipurile de daune (fizice, materiale, intangibile, subsecvente sau nu) trebuie să fie acoperite de poliță.

 

La cerere, Utilizatorul va furniza în orice moment Royal Canin un certificat de asigurare.

 

Articolul 13 – Confidențialitate

 

Utilizatorul se angajează să păstreze strict confidențiale toate informațiile referitoare la Royal Canin și la Platformă, cu excepția informațiilor care sunt în mod corespunzător în domeniul public, fără nicio acțiune sau culpă a Utilizatorului. Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a se asigura că această obligație este respectată de orice persoană care poate fi autorizată să acceseze astfel de informații confidențiale.

 

Obligațiile de confidențialitate ale Utilizatorului se vor aplica în timpul utilizării Platformei și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea Termenilor.

 

Articolul 14 – Modificarea Termenilor

 

Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că Platforma dezvoltată de Royal Canin este un instrument inovator și va evolua pentru a adăuga, înlocui sau elimina anumite funcții, Instruiri.

 

Royal Canin își rezervă dreptul de a modifica Termenii în orice moment și va notifica utilizatorii activi cu privire la noii Termeni.

 

În cazul modificării Articolului 8,  la prima conectare a Utilizatorului la Platformă după modificarea Termenilor, Utilizatorului i se va oferi posibilitatea de a citi și revizui noii Termeni și fie (i) acceptă; sau (ii) să le refuze. În cazul în care Utilizatorul refuză noii  termeni și condiții, accesul Utilizatorului la Platformă va fi dezactivat după 30 de zile, iar Utilizatorul nu va mai putea utiliza Instruirile.Articolul 15 – Dispoziții finale

 

15.1 Renunțarea

 

În cazul în care Royal Canin nu pune în aplicare niciuna dintre prevederile Termenilor, acest lucru nu poate fi interpretat de către Utilizator ca o renunțare la acestea.

 

15.2 Întregul acord și separabilitatea

 

Prezentul Acord reprezintă întregul acord dintre Utilizator și Royal Canin cu privire la Instruire și înlocuiește toate comunicările, propunerile și declarațiile anterioare sau contemporane, orale sau scrise, cu privire la Instruire sau la orice alt subiect acoperit de acești Termeni Generali. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni Generali și/sau Termeni specifici este considerată nulă, nevalidă, inaplicabilă sau ilegală, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare și să producă efecte.

 

15.3 Independența părților

 

Royal Canin și Utilizatorul sunt entități independente, care acționează în nume propriu și pe răspunderea lor exclusivă. Se specifică faptul că Utilizatorul își desfășoară activitatea pe Platformă în deplină autonomie și pe propriul risc.

 

Platforma nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască expertiza, revizuirea, judecata și/sau diagnosticarea profesională individuală și independentă a profesionistului.

 

În ceea ce privește medicii veterinari, Royal Canin se angajează să permită Utilizatorilor să respecte normele care reglementează obligațiile medicului veterinar în ceea ce privește practicarea medicinei veterinare și etica profesională, în special menținerea judecății profesionale independente și obiective.

 

15.4 Legea și jurisdicția

 

Termenii sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile țării în care Profesionistul este licențiat să-și practice profesia și, atunci când nu este necesară nicio licență, în cazul în care Profesionistul se află pentru a-și exercita profesia.

 

Orice litigiu între Royal Canin și Utilizator care decurge din interpretarea, executarea sau rezilierea Termenilor și care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi soluționat de instanțele competente din [București], fără a aduce atingere oricărei cereri sau garanții incidentale sau în cazul în care există mai mulți părți.