Ajutăm pisicile și câinii să se bucure de cea mai sănătoasă viață.

Academia Royal Canin 

Termeni generali de utilizare
English Setter and Maine Coon Black and white

 

ROYAL CANIN ROMANIA SRL, având sediul social la STR. Aviator Popișteanu 54A, Clădirea A, et.5, sector 1, București, cod postal 012095, « Royal Canin » furnizează o platformă digitală multi-serviciu denumită “Academia Royal Canin”, creată pentru Profesioniști și accesibilă de pe internet « Platforma ».
 
Platforma este creată pentru a asigura formare, fie pe internet, sau față-în-față, pentru a susține Profesioniștii în activitatea lor de zi-cu-zi, concentrându-se pe recomandările nutriționale și pe conținutul științific. Unele module de formare pot include conținut corelat cu produsele Royal Canin.
 
Prin crearea unui cont și prin utilizarea platformei, vă oferiți acordul, în mod expres, pentru următorii termeni și condiții:
DEFINIȚII:
Cont reprezintă contul individual, care îi permite utilizatorului să acceseze Platforma, după acceptarea Termenilor și condițiilor. 
 
Crescător reprezintă o persoană care crește indivizi selecționați cu atenție (câini sau pisici), pentru a da naștere unor pui cu calități și caracteristici specifice și replicabile. 
 
Termeni generali se referă la aceste condiții generale care sunt aplicabile întregii Platforme. Termenii generali sunt destinați să guverneze toate modulele de formare oferite prin Platformă, cu excepția cazurilor când sunt modificați sau înlocuiți de Termeni specifici. 
 
Eveniment de forță majoră  reprezintă orice acțiuni, evenimente sau circumstanțe care nu pot fi prevăzute, în afara controlului Părții afectate și, ca urmare a acestora, Partea nu își poate îndeplini în totalitate obligațiile prevăzute în acest Acord.
 
Proprietarul animalului de companie reprezintă un proprietar de pisică și/sau câine, care este client al Profesionistului.
 
Profesionistul poate desemna un Crescător, un Medic veterinar, un Comerciant, o persoană de la un Adăpost, sau toate acestea. 
 
Înregistrat presupune un Utilizator care s-a înscris la un modul de formare. 
 
Comerciant reprezintă un distribuitor autorizat pentru produsele Royal Canin.
 
O persoană de la un adăpost se referă la orice persoană care lucrează într-un adăpost de animale. 

Formare reprezintă toate modulele de formare, cursurile, fie pe internet, fie față-în-față, furnizate de Royal Canin și la care utilizatorul are acces și la care se poate înregistra pe Platformă. 

Material de formare reprezintă documentația, fie pe suport de hârtie, fie disponibilă pe internet, furnizată de Royal Canin, în legătură cu Formarea. 

Utilizator reprezintă un Profesionist care are dreptul să folosească Platforma, printr-un acord direct cu Royal Canin. Acolo unde se aplică, Utilizatorul poate desemna studenți la Medicină Veterinară.

Medic veterinar reprezintă o persoană care exercită meseria de medic veterinar sau care are o Clinică veterinară, înregistrat legal și autorizat de entitatea competentă de reglementare a profesiei, profesând ca medic veterinar și chirurg, așa cum sunt definite acestea de legile, regulile și reglementările aplicabile.

Student la medicină veterinară reprezintă un student la medicină veterinară care are dreptul să utilizeze Platforma, sub supervizarea unității de învățământ.
 
Articolul 1 –  Acceptarea termenilor
 
Utilizatorul poate folosi Platforma, modulele de formare, exclusiv sub responsabilitatea proprie.
 
Înregistrarea și utilizarea Platformei se supun acceptării în totalitate de către Utilizator a Termenilor Generali. 
 
Termenii Generali constituie un contract între Royal Canin și Utilizator. Dacă Utilizatorul refuză legătura contractuală care decurge din Termenii Generali, Utilizatorul nu poate folosi Platforma și modulele de formare. 
 
Termenii generali sunt disponibili în orice moment pe Platformă.
 
Articolul 2 – Înregistrarea pe platformă
 
2.1 Condiții pentru înregistrarea utilizatorului 
 
Utilizatorii care au dreptul să se înregistreze pe Platformă trebuie să fie Profesioniști care se obligă să utilizeze Platforma strict pentru scopuri profesionale. 
 
Profesioniștilor li se poate oferi accesul pe Platformă direct de către Royal Canin și pot accesa Platforma numai prin intermediul unui Cont activ.
 
Pentru ca un Profesionist să dețină un Cont, Royal Canin va trimite o invitație prin email Profesionistului, solicitându-i să completeze un formular digital cu informațiile sale (nume complet, adresă de email, profesie/funcție, țară de rezidență, fus orar și limba preferată pentru comunicare). Profesionistul trebuie să furnizeze informații reale, corecte și complete despre propria identitate. După verificarea informațiilor de către Royal Canin, Royal Canin creează un Cont pentru Profesionist și îi transmite un email cu o adresă de internet către Platformă, datele de acces și o parolă temporară. Profesionistul va avea apoi o perioadă de timp limitată, menționată în email, pentru a-și activa Contul, prin accesarea adresei de internet și crearea unei noi parole. Dacă Profesionistul nu își activează Contul în timpul prevăzut de această perioadă, Royal Canin îi va trimite o notificare pentru a continua cu activarea Contului, într-un interval de timp care îi va fi menționat în notificarea trimisă prin email. În cazul în care Profesionistul nu parcurge pașii în acest interval de timp, contul său va fi șters.
 
Studenților la medicină veterinară li se poate oferi acces la Platformă direct de către Royal Canin, sau în baza autorizației oferite de către un Administrator de cont și sub supravegherea acestuia, cum ar fi unitatea de învățământ. Studenților la medicină veterinară li se oferă dreptul de la folosi Platforma pentru uz personal și numai pentru scopuri de informare și educaționale. Studentul la medicină veterinară va fi unicul responsabil și în exclusivitate răspunzător pentru utilizarea a Platformei. Royal Canin nu răspunde și nu are nicio responsabilitate pentru orice sfat oferit de Studentul la medicină veterinară ca urmare a utilizării Platformei.
 
Utilizatorul (a) garantează pentru veridicitatea, acuratețea și caracterul complet ale informațiilor furnizate către Royal Canin și va fi unicul răspunzător pentru orice greșeală, omisiune și actualizare; (b) se obligă să actualizeze datele și informațiile oferite, atunci când este cazul; și (c) trebuie, atunci când nu se mai încadrează în categoria Profesioniștilor, (i) să notifice Royal Canin prin email și (ii) să întrerupă imediat utilizarea Platformei.
 
2.2 Accesul la platformă prin cont
 
Imediat ce Utilizatorul acceptă Termenii Generali de utilizare, Utilizatorul (a) poate accesa Platforma prin Cont, utilizând datele de acces și parola, furnizate de Royal Canin, care sunt individuale și care rămân în custodia Utilizatorului; (b) trebuie să își ia toate măsurile de precauție pentru a asigura confidențialitatea, securitatea și utilizarea corectă a datelor de acces și parolei Utilizatorului, pentru a preveni divulgarea lor sau utilizarea lor de către părți terțe neautorizate; și (c) este unicul responsabil în cazul utilizării de alte persoane a datelor de acces și parolei Utilizatorului, ca și de orice alte operațiuni efectuate prin intermediul Contului de Utilizator. Orice conexiune cu Contul și/sau transmiterea datelor care au fost generate prin intermediul utilizării Contului vor fi presupuse ca fiind create de către deținătorul Contului respectiv și sub responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. În cazul utilizării frauduloase a parolei și/sau a datelor de acces ale Utilizatorului, Utilizatorul se obligă să informeze Royal Canin în scris, în cel mai scurt timp.
 
Deținătorul Contului are responsabilitatea totală pentru utilizarea Contului și garantează și confirmă că Utilizatorul se obligă să folosească Platforma corect și că se supune Termenilor de utilizare.
 

Articolul 3 - Formare

3.1 Înregistrare  
 
Un Utilizator se poate înregistra la un modul de formare prin accesarea adresei respective de internet și prin completarea informațiilor solicitate. 
 
3.2 Anularea modulului de formare 
3.2.1 Anularea de către utilizator
Persoanele înregistrate își pot anula participarea la un modul de formare pe internet în orice moment. 

3.2.2 Anularea de către Royal Canin

Royal Canin își rezervă dreptul să anuleze module de formare, să schimbe Platforma de pe internet (aspect vizual, descrieri, a widget-urilor interactive…), să schimbe formatori, sau să modifice, actualizeze sau să șteargă conținut din modulul de formare. În cazul în care un modulul de formare trebuie anulat, persoanele înregistrate vor fi informate cu cel puțin șapte (7) zile înainte de începerea acestuia. Persoanele înregistrate vor fi anunțate prin email. Royal Canin va face toate eforturile pentru a evita anulările. 

Royal Canin nu va fi răspunzătoare pentru nicio anulare, modificare sau eliminare a modulelor de formare, în întregime sau parțial.


3.3.  Participarea corespunzătoare la modulele de formare 
Utilizatorul va participa la modulele de formare numai în scopuri profesionale, în acord cu legislația, regulile și reglementările  aplicabile care guvernează cadrul profesiei sale (în mod special regulile aplicabile privind etica și responsabilitatea profesională). 
 
Utilizatorul se obligă să:
 
- Participe la modulele de formare în codiții normale și rezonabile. 
 
- Să nu participe la acțiuni sau comportamente de orice natură (în special, dar fără limitare la, descărcare, trimitere, difuzare, editare, transmitere, publicare), care contravin legislației sau reglementărilor locale, încalcă ordinea publică, drepturile terților, regulile de etică profesională sau imaginea sau drepturile Royal Canin. 
 
- Să nu: (A) descarce, încarce, disemineze sau să trimită mai departe în mod deliberat orice informații, date, care includ sau constituie un virus pentru calculator sau orice alt cod sau program pentru calculator conceput să întrerupă, distrugă, tulbure sau să limiteze funcții ale oricărui program de software, calculator, serviciu sau instrument de comunicare pe internet; (b) să descarce, încarce disemineze sau să trimită mai departe în mod deliberat orice informație falsă, ilegală, sau conținut nepotrivit sau inadecvat; (c) să tulbure, încetinească, să blocheze sau să altereze fluxul de date normal, schimbat prin intermediul Platformei; și (d) să reproducă, să copieze, să vândă, să schimbe, să revândă sau să utilizeze în orice scop comercial orice parte a Platformei, a modulelor de formare. 
 
- Să respecte toate regulile și reglementările privind siguranța și orice alte cerințe rezonabile privind securitatea, care se aplică în toate spațiile unde sunt furnizate modulele de formare. Royal Canin își rezervă dreptul de a elimina de la un modul de formare orice persoană înregistrată al cărei comportament este considerat de către Royal Canin sau formatorii săi a fi necorespunzător. 
 
Articolul 4 – Conținut
 
4.1 Natura
Conținutul propus Utilizatorului pe Platformă va depinde de profesia sa (de exemplu, medic veterinar, crescător, comerciant, etc.). Conținutul va fi de natură educațională și va fi de două tipuri: 
- Conținut editorial: conținut care nu va avea legătură cu produsele Royal Canin (de exemplu, informații neutre despre îngrijirea sau nutriția animalelor de companie);
- Conținut promoțional: conținut corelat cu produsele Royal Canin, identificat printr-un semn distinctiv. 
Unele părți din conținut pot fi disponibile pentru o perioadă de timp limitată. Informații despre astfel de disponibilitate limitată de timp vor fi furnizate pe Platformă, în apropierea fiecărui conținut. 
 
4.2 Clasificarea
Conținutul (modulele de formare), care poate fi propus Utilizatorului pe Platformă, poate fi clasificat în funcție de următoarele criterii: 
- Data creării conținutului, sau ultima modificare; 
- Interesele Utilizatorului pentru anumite tipuri de conținut sau informații. 
 
4.3 Reduceri
Royal Canin poate decide, dar nu se obligă, să ofere reduceri pentru produse Royal Canin Utilizatorilor care participă la module de formare care constau din conținut promoțional. Beneficierea de astfel de reduceri va fi supusă unor condiții, care vor fi indicate în termenii relevanți pentru promoții.
 
Articolul 5 – Royal Canin - garanții și notă 
 
Royal Canin se asigură că toate modulele de formare sunt livrate cu atenție, în timp și într-o manieră bună, de calitate, profesionist, în acord cu standardele industriei.
 Modulele de formare vor fi susținute așa cum sunt descrie în agendele individuale ale cursurilor.
Royal Canin va furniza formatori care să prezinte modulul de formare, după bunul plac, așa cum consideră potrivit, iar Royal Canin va putea, în orice moment, să înlocuiască orice formator sau orice persoană pe care o consideră potrivită să prezinte modulul de formare respectiv. 
Royal Canin nu garantează că furnizarea oricărui conținut pe internet va fi disponibil întotdeauna și fără întreruperi, în timp sau fără erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că astfel e conținut este sigur sau fără bug-uri, erori, viruși sau omisiuni.
Modulul de formare și materialul de formare sunt furnizate ”așa cum se găsesc”. Nu există garanții, exprese sau implicite, din aplicarea legislației sau din alte motive, pentru utilizarea rezultatelor cursurilor sau materialelor, că Utilizatorul va încheia cu succes cursul, sau că Utilizatorul va dobândi vreun nivel de cunoștințe specific. Utilizatorul este, prin urmare, unicul responsabil pentru a determina dacă orele de formare petrecute pe Platformă sunt eligibile pentru orice fel de recunoaștere de către autoritățile locale, în termeni de educare continuă.
 
Royal Canin nu își asumă nicio garanție implicită, inclusiv garanțiile implicite în ceea ce privește caracterul vandabil sau potrivirea pentru un scop specific.
 
Articolul 6 – Durata și încheierea
 
Termenii întră în vigoare pentru o perioadă de timp nedefinită, începând cu momentul acceptării lor de către Utilizator.
 
Fiecare parte are dreptul de a încheia Termenii, din orice motiv cu excepția cazului în care nu au fost respectați Termenii), prin notificare scrisă, inclusiv email, către cealaltă parte, cu 30 zile înainte.
 
În cazul nerespectării Termenilor Generali de utilizare de către Utilizator, Royal Canin poate decide să încheie Termenii imediat. 
 
În cazul încheierii de către oricare parte, indiferent de motiv, Royal Canin va opri accesul Utilizatorului pe Platformă. 
 
Articolul 7 –  Dezactivarea și ștergerea contului

7.1  Dezactivarea Contului

Utilizatorul își poate dezactiva Contul în orice moment. Dezactivarea Contului nu conduce la ștergerea acestuia. Utilizatorul/ utilizatoarea poate solicita Royal Canin reactivarea Contului său. 
 
Royal Canin poate, de asemenea, dezactiva Contul de Utilizator, ca urmare a următoarelor situații: 
- Neactivarea Contului în perioada prevăzută, care a fost furnizată în notificarea trimisă de Royal Canin; 
- Inactivitate: dacă Utilizatorul nu se conectează la Contul său pentru o perioadă de 5 luni, i se va trimite o notificare prin email în care va fi încurajat să își păstreze contul în următoarele 30 zile. Dacă nu survine nicio activitate în aceste 30 zile, Contul va deveni inactiv; 
- Nerespectarea Termenilor Generali de utilizare sau refuzul acceptării actualizării Termenilor Generali de utilizare. 

7.2 Ștergerea contului

Utilizatorul/ utilizatoarea ar putea decide din orice motiv să-i fie șters contul, prin trimiterea unei solicitări către Royal Canin. 
 
Royal Canin va șterge contul utilizatorului în următoarele situații: 
- În condițiile menționate în articolul 2.1, dacă utilizatorul nu și-a activat cotul după ce a primit un e-mail de reamintire trimis de Royal Canin,
- După 18 luni de la dezactivarea contului. 
 
Articolul 8 – Condiții financiare
 
Royal Canin nu percepe Utilizatorului nicio taxă pentru utilizarea Platformei sau pentru înregistrarea la modulele de formare. Totuși, pot fi percepute de Royal Canin taxe Utilizatorului pentru anumite module de formare existente sau viitoare.
 
Articolul 9 – Responsabilitate
 
9.1 Responsabilitatea Royal Canin
 
Royal Canin nu garantează accesibilitatea și funcționarea permanentă și corectă a Platformei, a modulelor de formare, fapt luat la cunoștință și acceptat de Utilizator. Din motive tehnice, pot aparea întreruperi ale Platformei sau a modulelor de formare.
 
Royal Canin nu are nicio responsabilitate în cazul indisponibilității Platformei și/sau a modulelor de formare, în întregime sau parțial, ca urmare a oricărei defecțiuni tehnice, probleme sau motiv,  inclusiv (dar nu limitat la)  tulburări de trafic de internet, probleme ale furnizorilor de servicii de internet, eroare de natură electrică sau umană, intervenții rău intenționate, tulburări de funcționare ale programelor software sau echipamentelor și/sau evenimente de forță majoră.
 
Royal Canin nu își asumă responsabilitatea acțiunilor nimănui ca urmare a informațiilor sau opiniilor exprimate în modulele sale de formare. Royal Canin furnizează prin modulele de formare informații corelate clar cu nutriția și starea de sănătate a animalelor de companie. Astfel de informații nu vor înlocui, în niciun caz, expertiza profesională și independentă a Profesionistului, judecata și, dacă este cazul, diagnosticul. Royal Canin nu este responsabilă dacă informațiile par a fi nepotrivite sau dacă starea de sănătate a unui animal de companie nu este în acord cu informațiile furnizate de Platformă.
 
Royal Canin nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună directă, indirectă sau specifică (pierdere de date, pierdere financiară, beneficiu nerealizat, pierdere a oportunității), pe care Utilizatorul și Proprietarii de animale de companie le pot avea ca rezultat al Platformei și modulelor de formare, oricare ar fi motivul, inclusiv (dar nu limitat la), accesarea sau imposibilitatea accesării Platformei și a modulelor de formare, utilizarea sau imposibilitatea utilizării Platformei sau a modulelor specifice de formare, sau funcționarea sau nefuncționarea modulelor de formare, în întregime sau parțial. Aceasta se aplică în special daunelor care pot rezulta în urma conținutului neclar și erorilor, încetinirii sau întreruperilor de transmisiune, pierderilor, dispariției sau alterării datelor, virusării calculatorului, indiferent de originea lor, intruziunii părților terțe etc.
 
Royal Canin nu va fi responsabilă în niciun fel în legătură cu informațiile Utilizatorului, care sunt furnizate de Utilizator sub propria responsabilitate și în deplină cunoștință a faptelor.
 
9.2 Responsabilitatea utilizatorului 
 
Utilizatorul este unicul responsabil pentru (a) a respecta regulile și cadrul legal aplicabile pentru profesia sa; (b) decizia de a se înregistra pe Platformă și de a participa la modulele de formare; (c) dacă este cazul, diagnosticul și tratamentul afecțiunii medicale și stării de sănătate a animalelor de companie (medicii veterinari sunt singurii capabili să examineze fizic animalele de companie și să le trateze); (d) alegerea de a împărtăși Proprietarilor de animale de companie anumite informații sau recomandări furnizate de Platformă ca parte a modulelor de formare; (e) orice daună directă/indirectă suferită de un Proprietar de animal de companie sau de o parte terță ca rezultat al oricărei informații furnizate de Platformă și de modulele de formare.
 
Utilizatorul (a) va despăgubi, exonera și apăra Royal Canin de orice acțiune, demers, solicitare, reclamație sau solicitări de orice fel, din partea oricărei persoane (inclusiv Proprietari de animale de companie), care ar putea apărea din sau ca rezultat al activității sau folosirii Platformei sau modulelor de formare de către Utilizator; și (b) se obligă să suporte toate costurile, taxele avocaților și experților și toate daunele pe care Royal Canin ar trebui să le plătească în acest context, indicate de un for decizional cu privire la formarea, performanța și/sau încheierea unui contract încheiat între Utilizator și un Proprietar de animal de companie, fără atingerea niciunei daune pe care Royal Canin ar putea să o solicite Utilizatorului.
 
 
Articolul 10 – Proprietate intelectuală
 
a) Platforma  
 
Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Platforma și conținutul acesteia (texte, imagini, material video, baze de date, sunete, fotografii, denumiri comerciale, embleme, mărci înregistrate etc), dar exclusiv informațiile Utilizatorului, sunt și rămân proprietatea Royal Canin și/sau a sucursalelor, sau fac obiectul licențelor și autorizațiilor garantate pentru Royal Canin de terți.
 
Utilizatorul este autorizat numai să folosească Platforma și conținutul acesteia, în acord cu Termenii de utilizare. Utilizatorul nu poate reproduce, divulga public, efectua, publica sau modifica nicio parte a Platformei și al conținutului acesteia, fără acordul scris, obținut anterior, din partea Royal Canin.
 
b) Materialul de formare 
 
Materialele de formare sunt proprietatea exclusivă a Royal Canin. Toate drepturile de proprietate intelectuală din cadrul materialelor de formare disponibile, inclusiv format, grafică și text, de pe toate materialele pe suport de hârtie și din materialele audio și video din toate cursurile pe internet și podcast-uri, sunt deținute de Royal Canin sau fac obiectul licențelor și/sau autorizațiilor garantate de Royal Canin de părți terțe.
 
Atunci când Utilizatorului i se oferă acces la materialul de formare, Utilizatorului i se oferă dreptul non-exclusiv, non-transferabil și revocabil de a folosi materialul de formare. Niciun material de formare nu poate fi copiat, reprodus, încărcat, publicat, afișat sau corelat în niciun fel, în întregime sau parțial, fără permisiunea anterioară a Royal Canin. Orice astfel de utilizare este strict interzisă și va constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Royal Canin.
 
Articolul 11 –  Protecția datelor cu caracter personal
 
Putem colecta sau prelucra categorii diverse de date cu caracter personal pe care ni le furnizezi și iți vom păstra datele în siguranță.  Pentru mai multe informații, consultă Politica noastră de confidențialitate [https://www.mars.com/privacy-policy-romania].  Din Politica de confidențialitate, poți, de asemenea, afla informații despre cum gestionăm preferințele tale legate de marketing.
 
Paginile noastre de internet pot utiliza cookie-uri pentru o multitudine de scopuri. Consultă Politica noastră de cookie-uri [https://www.mars.com/cookies-romania], pentru a afla mai multe despre ce cookie-uri utilizăm și cum le utilizăm. 
 
Articolul 12 – Asigurare
 
Utilizatorul admite că Utilizatorul a încheiat o poliță de asigurare la o companie de asigurări cunoscută ca fiind solvabilă și Utilizatorul rămâne deținătorul, pe toată durata Termenilor, a unei polițe de asigurare care acoperă riscurile legate de responsabilitatea sa profesională civilă, până la un nivel de capital suficient. Toate tipurile de daune (fizice, materiale, intangibile, indirecte sau nu), trebuie să fie acoperite de poliță. 
 
La cerere, în orice moment, Utilizatorul va furniza Royal Canin un certificat de asigurare.
 
Articolul 13 – Confidențialitate
 
Utilizatorul se obligă să păstreze cu strictețe confidențialitatea tuturor informațiilor în legătură cu Royal Canin și cu Platforma, cu excepția informațiilor care sunt potrivite pentru domeniul public, prin intermediul niciunei acțiuni sau erori a Utilizatorului. Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a se asigura că această obligație este respectată de orice persoană care ar putea fi autorizată să acceseze informații confidențiale de acest tip. 
 
Obligațiile Utilizatorului privind confidențialitatea se vor aplica în timpul utilizării Platformei și pentru o perioadă de timp de 5 ani după încheierea Termenilor.
 
Articolul 14 –  Modificarea termenilor
 
Utilizatorul admite și acceptă că Platforma dezvoltată de Royal Canin este un instrument inovator și că va evolua pentru a adăuga sau elimina anumite funcții, module de formare.
 
Royal Canin își rezervă dreptul de a modifica Termenii în orice moment. 
 
La prima conectare a Utilizatorului pe Platformă, după ce Termenii au fost modificați, Utilizatorului i se va oferi posibilitatea de a citi și reexamina noii Termeni, și, fie (i) să îi accepte, fie (ii) să îi refuze.  Dacă Utilizatorul refuză noii Termeni, accesul Utilizatorului pe Platformă va fi dezactivat și Utilizatorul nu va mai putea folosi modulele de formare.
 
Articolul 15 – Prevederi finale
 
15.1 Renunțare 
 
Dacă Royal Canin nu profită de sau nu aplică prevederile Clauzelor, aceasta nu trebuie interpretată de Utilizator ca o renunțare la acestea.
 
15.2 Acord complet și anulare  
 
Acest Acord reprezintă întregul acord dintre Utilizator și Royal Canin, în legătură cu modulele de formare și înlocuiește toate comunicările verbale sau scrise, anterioare sau actuale, propuneri si reprezentări în legătură cu formarea sau cu orice alt subiect acoperit de acești Termeni generali de utilizare. Dacă orice prevedere a acestor Termeni generali și/sau Termeni specifici este anulată, invalidă, inaplicabilă sau ilegală, celelalte prevederi vor fi aplicabile în continuare pe deplin.
 
15.3 Independența părților
 
Royal Canin și Utilizatorul sunt entități diferite, care acționează în nume propriu și exclusiv sub responsabilitate proprie. Este specificat că Utilizatorul își efectuează activitatea pe Platformă complet autonom și pe propria răspundere.
 
Platforma nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască expertiza individuală și independentă a Profesionistului, să revizuiască, să judece și/sau să pună diagnostic. 
 
În ceea ce îi privește pe medicii veterinari, Royal Canin se obligă să le permită Utilizatorilor să respecte regulile care guvernează obligația medicului veterinar referitoare la practicarea medicinei veterinare și la etica profesională, în special menținerea judecății profesionale independente și obiective.
 
 
15.4 Legislație și jurisdicție 
 
Termenii sunt guvernați de și construiți în acord cu legislația din țara unde Profesionistul are licență pentru practicarea profesiei sale și, atunci când nu este necesară nicio licență, de locul unde Profesionistul își desfășoară activitatea profesională. 
 
Orice neînțelegere între Royal Canin și Utilizator ca urmare a interpretării, execuției sau încheierii Termenilor, care nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, va fi soluționată de instanța competentă din Bucuresti, chiar si in situatia unor cereri neconventionale sau chemari în garanție, sau în cazul mai multor părți.