Bezpečnosť krmiva pre domáce zvieratká: Otázky, ktoré treba položiť výrobcovi

12.10.2020

Ak si nie ste istí, ako posúdiť stravu svojej mačky alebo psa, pomoc je poruke. Svetové združenie World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) vytvorilo pomôcku na určenie správnej výživy s kľúčovými otázkami, ktoré by ste mali výrobcom položiť pri kontrole bezpečnosti a kvality krmiva pre domáce zvieratko.

Je moje krmivo pre domáce zvieratká bezpečné?

Združenia American Animal Hospital Association (AAHA) aj World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) zverejnili pokyny na hodnotenie výživy, ktoré poskytujú rámec pre vydávanie odporúčaní pre každú mačku a psa.

Pomôcka na určenie správnej výživy od združenia WSAVA obsahuje odporúčania pre výber krmiva pre domáce zvieratko. Tento zdroj poskytuje kľúčové otázky, ktoré by sme výrobcom krmív pre domáce zvieratká mali klásť.

Otázky WSAVA, ktoré treba klásť1

 • Zamestnávate kvalifikovaného odborníka na výživu na plný úväzok?
 • Ako sa volá tento odborník na výživu a aká je jeho kvalifikácia?
 • Kto určuje zloženie vašich krmív a aká je jeho kvalifikácia?
 • Testujú sa vaše krmivá pomocou testov krmív podľa združenia AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) alebo podľa receptúr tak, aby spĺňali výživové profily podľa združenia AAFCO? (Pozn.: V Európe sa zohľadňujú výživové požiadavky podľa zväzu European Pet Food Industry Federation.)
 • Aký druh výskumu výrobkov sa uskutočnil?
 • Sú výsledky publikované v recenzovaných časopisoch?
Továreň spoločnosti Royal Canin vo Francúzsku
Ilustrácia rečovej bubliny, misky s krmivom pre domáce zvieratká, ikony telefónu a e-mailu

Odpovede od spoločnosti Royal Canin

Kvalifikovaní odborníci na výživu

Otázky WSAVA: Zamestnávate kvalifikovaného odborníka na výživu na plný úväzok? Ako sa volá tento odborník na výživu a aká je jeho kvalifikácia? Kto stanovuje zloženie vašich krmív?

Royal Canin je svetová spoločnosť poskytujúca výživové receptúry pre mačky a psy vo viac ako 91 krajinách sveta s najmodernejšími výrobnými závodmi po celom svete.

Receptúry vyvíja tím certifikovaných veterinárnych výživových poradcov, doktorov – odborníkov na výživu a partnerov spoločnosti Royal Canin s magisterským titulom v odbore výživy malých zvierat. Tieto tímy pôsobia predovšetkým vo výskumnom areáli Royal Canin Research Campus vo francúzskom Aimargues, ale máme tiež plne kvalifikovaných odborníkov na výživu v mnohých ďalších krajinách.

Ilustrácia výživovej poradkyne pre domáce zvieratká

Náš tím odborníkov na výživu v areáli v Aimargues uskutočňuje výskum a využíva poznatky z celého sveta, na základe čoho vyvíja a testuje nové receptúry. Náš otvorený prístup založený na spolupráci nám umožňuje prispievať k najnovším vedeckým poznatkom a zisteniam z pozorovania v oblasti výživy domácich zvieratiek a využívať ich. Súčasťou tohto prístupu je pokračujúca spolupráca s organizáciou Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Veľká Británia) a spoločnosťou Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, USA).

Testovanie krmív

Otázka WSAVA: Testujú sa vaše krmivá pomocou testov krmív podľa združenia AAFCO alebo podľa receptúr tak, aby spĺňali výživové profily podľa združenia AAFCO?

Veda a pozorovanie sú základom toho, ako tvoríme zloženie našich krmív. Máme dve vlastné centrá pre domácich miláčikov, kde uskutočňujeme výskum chutnosti a stráviteľnosti. Zvieratá žijúce v týchto centrách sú nepretržite pozorované a študované z hľadiska ich zdravia a duševnej pohody. Aj keď vykonávame analýzy ich správania pri kŕmení, nikdy nerobíme testy, ktoré by pre zvieratká boli nepríjemné.

Rešpektovanie zdravia a duševnej pohody mačiek a psov je jadrom filozofie Royal Canin, v ktorej sa zakazujú akékoľvek nepríjemné pokusy na zvieratách. Jediné testy, ktoré robíme, sa týkajú určovania preferencií stravy, chutnosti a stráviteľnosti. Chutnosť a stráviteľnosť hodnotia psy a mačky. Následne starostlivo sledujeme reakcie týchto „profesionálnych degustátorov“.

Pokiaľ ide o realizáciu testov krmív, spoločnosť Royal Canin rešpektuje výživové normy na celom svete. Okrem noriem združenia AAFCO a federácie FEDIAF dodržiavame aj výživové požiadavky stanovené radou pre výskum National Research Council (NRC). V Európe sú výživové vlastnosti veterinárnych krmív stanovené v smernici 2008/38/ES (smernica o potravinách na osobitné výživové účely – PARNUTS). Vyvinuli sme viac ako 200 rôznych receptúr vrátane suchých a vlhkých produktov pre mačky aj psy.

Prevažná väčšina je overená a je v súlade s výživovými profilmi združenia AAFCO a federácie FEDIAF a/alebo s testami krmív v prípadoch, keď ide o najdôležitejšie regulačné prvky výživy. Vyvíjame tiež zloženie pre mnoho špecifických liečebných alebo klinických produktov, ako sú napríklad naše receptúry Hepatic a Renal Support, ktoré majú veľmi presne upravené hladiny živín na podporu jedinečných potrieb mačiek a psov s takýmito ochoreniami. V prípade niektorých krmív je vylúčené spĺňať pokyny pre primeranosť živín AAFCO na udržiavanie zdravia dospelých zvierat. Pri týchto krmivách je dôležitejšie pomáhať pri zvládaní zdravotných problémov než spĺňať výživové profily AAFCO.

V týchto prípadoch prešli všetky receptúry alternatívnym testovaním produktov a ukázalo sa, že sú bezpečné, a to prostredníctvom klinických štúdií, ktoré preukázali ich účinnosť pri zvládaní ochorení, na ktoré boli určené. Všetky krmivá boli v dlhodobých testoch podávané buď mačkám, alebo psom, pričom im pomohli prospievať. Tieto krmivá sa dajú ľahko rozpoznať, pretože sú označené a určené na prerušované alebo doplnkové kŕmenie.

Ilustrácia mačky kŕmenej z misky Royal Canin

Kontrola kvality a výskum produktov

Otázky WSAVA: Aké konkrétne opatrenia na kontrolu kvality uplatňujete na zaistenie jednotnosti a kvality surovín a konečného produktu? Aký druh výskumu výrobkov sa uskutočnil? Sú výsledky publikované v recenzovaných časopisoch?

Majitelia domácich zvieratiek si môžu byť od začiatku do konca istí, že Royal Canin poskytuje bezpečné a kvalitné krmivo pre domáce zvieratká. Náš spoľahlivý proces kontroly kvality môže v závislosti od zámeru stravy zahŕňať ktorúkoľvek z týchto neinvazívnych analýz:

 • skúšky chutnosti,
 • skúšky stráviteľnosti,
 • skúšky relatívneho presýtenia (močová sústava),
 • kvalita a konzistencia stolice,
 • analýza aminokyselín,
 • analýza mastných kyselín,
 • toxikologické štúdie a údaje o stabilite,
 • klinické skúšky účinnosti v spolupráci s veterinármi a majiteľmi domácich zvieratiek,
 • krvné parametre (ak je to primerané),
 • recenzovaný výskum,
 • skúšky v praxi v spolupráci s chovateľmi a odborníkmi.

Kvalita produktu sa začína kontrolou každej zložky od každého dodávateľa. Suroviny získavame z miestnych zdrojov vždy, keď je to možné, prioritou je však pre nás bezpečnosť a kvalita suroviny. Pred vstupom do závodu musí byť každá zložka skontrolovaná vyškolenými odborníkmi, aby sa potvrdila kvalita a bezpečnosť.

Kľúčovým testom bezpečnosti produktu je blízka infračervená spektroskopia (Near Infrared Spectroscopy – NIRS), analytický nástroj, ktorý porovnáva „odtlačok prsta“ zložky s rozsiahlou internou databázou noriem. Ak výsledky NIRS pre danú zložku nezodpovedajú norme, táto zložka je ešte pred vyložením odmietnutá.

Vykonávajú sa aj ďalšie testy nad rámec NIRS. Napríklad testovanie mykotoxínov (na zistenie prítomnosti plesní) sa vykonáva na akejkoľvek zložke alebo surovine, ktorá by týmto faktorom mohla byť ovplyvnená, a teda by mohla ohroziť duševnú pohodu mačky alebo psa.

Staráme sa tiež o pohyb zamestnancov cez naše závody na výrobu krmív pre domáce zvieratká. Prísne rozdelenie na zóny je ďalším spôsobom, ako sa udržiava kvalita a bezpečnosť a zabezpečuje sa, aby sa nežiaduce materiály a prvky predstavujúce biologické alebo fyzikálne riziko neprenášali z jednej zóny do druhej. Zóny možno rozdeliť na oblasti určené na tieto procesy:

 1. príjem, prvotné testovanie a spracovanie surovín,
 2. úvodné meranie a dávkovanie surovín, miešanie a mletie,
 3. „tepelné spracovanie“ alebo varenie,
 4. sušenie, poťahovanie a chladenie (výroba suchých krmív),
 5. balenie a skladovanie.

1 2 3 4 5

Zaistenie bezpečnosti vo všetkých závodoch

Naše prísne bezpečnostné opatrenia sa tým nekončia. Sieť najmodernejších laboratórií po celom svete vykonáva podrobné analýzy všetkých zložiek a hotových výrobkov z našich výrobných závodov. Globálna sieť laboratórií znamená, že dokážeme spoločne monitorovať trendy a vzájomne sa upozorniť na potenciálne problémy. To znamená, že môžeme neustále zdokonaľovať spôsob našej práce, inovovať postupy uplatňovania bezpečnosti krmiva, zlepšovať metódy kontroly kvality a v konečnom dôsledku vyrábať lepšie produkty.

Výrobné závody spoločnosti Royal Canin spĺňajú a prekračujú mnohé normy zabezpečenia kvality stanovené externými akreditačnými orgánmi aj našimi vlastnými predpismi spoločnosti Mars Petcare. Patria medzi ne:

 • kontroly bezpečnosti krmiva v rámci systému Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP),
 • normy dobrej výrobnej praxe a všeobecné zásady hygieny potravín (Good Manufacturing Practice Standard/General Principles of Food Hygiene – GMP/GHP),
 • normy kvality a bezpečnosti krmiva spoločnosti Mars.

Uplatňovanie prísnych noriem, ako sú tieto, nás vedie k vysokej úrovni presnosti, kvality, environmentálneho pokroku, a čo je najdôležitejšie, bezpečnosti krmiva. Vďaka viac ako 500 000 analýzam surovín a hotových výrobkov ročne nikdy nerobíme kompromisy a našim domácim zvieratkám podávame len tie najlepšie produkty, ktoré dokážeme vyrobiť.


1  https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Späť na začiatok

Čiernobiela fotka nemeckého ovčiaka a mačky

Prístup spoločnosti Royal Canin k výžive

V spoločnosti Royal Canin zameriavame naše úsilie na pochopenie jedinečných potrieb mačiek a psov. Všetko, čo robíme, je navrhnuté tak, aby sme vytvorili presné výživové zloženia prispôsobené potrebe neustáleho zdravia a duševnej pohody zvieratka. Zistite viac o našom vedeckom prístupe k výžive domácich zvieratiek.

Náš prístup k výžive

Prezrite si naše produktové rady

Každá receptúra Royal Canin bola vytvorená tak, aby poskytovala výživu prispôsobenú potrebám domáceho zvieratka v závislosti od jeho plemena, veku, životného štýlu alebo citlivosti na rôzne faktory. Prezrite si celý rad produktov a zistite, ako môžeme vášmu domácemu zvieratku pomôcť pri dosahovaní toho najlepšieho zdravia.

Prezrite si produktové rady