Pochopenie vedľajších produktov v strave mačiek a psov

20.9.2018

Aké vedľajšie produkty sa používajú v strave mačiek a psov?

Pojem „vedľajšie produkty“ sa používa na opis zložky, ktorá sa vyrába súbežne s inou. Asociácia na kontrolu krmív Association of American Feed Control Officials – AAFCO definuje vedľajšie produkty ako „sekundárne produkty vyrábané popri hlavnom produkte“.1 Môžu byť na rastlinnej alebo živočíšnej báze a môže ísť o také produkty, ako sú kukuričná múčka a repné rezky až po orgány, rybie oleje a hydinové proteíny.

Vedľajšie živočíšne produkty sú v právnych predpisoch EÚ označované ako zložky, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu. Vymedzujú sa teda ich zamýšľaným použitím, napríklad obličky sa považujú za vedľajší živočíšny produkt, keď sa použijú v krmive pre domáce zvieratá, a za mäsový výrobok, keď je určený na ľudskú konzumáciu.

To neznamená, že by vedľajšie produkty neboli bezpečné na konzumáciu ani že nie sú výživné, ako si niektorí ľudia myslia. Skôr to, že neboli skôr súčasťou hlavného produktu vyvinutého na ľudskú spotrebu.

Aká je výživová hodnota vedľajších produktov?

Mnohí predpokladajú, že psy alebo mačky si budú rovnako ako my pochutnávať na kuracích prsiach alebo prvotriednych steakoch, ale zložky, ktoré najviac chutia človeku, nie sú pre domáce zvieratká vždy najvýživnejšie.

Vedľajšie produkty môžu poskytovať veľa vysoko kvalitných živín, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie zdravia mačiek a psov. Napríklad pečeň sama osebe môže dodávať železo, vitamíny B (najmä B12) a vitamín A. Tieto živiny podporujú zdravé fungovanie nervového systému a kože, rast, tvorbu červených krviniek a dobrý zrak. Riasy sú na druhej strane vynikajúcim zdrojom glukozamínu, ktorý je kľúčový pre mobilitu a podporu kĺbov mačiek a psov.

Nejde však o jediné živiny, ktoré sa dajú z vedľajších produktov získať. Mnohé z nich totiž poskytujú kľúčové živiny, ako sú bielkoviny, tuky, minerály a vitamíny, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri neustálom vývoji orgánov a svalového tkaniva, podporujú imunitný systém a dodávajú energiu.

Morské riasy pod morom obklopené koralmi

Tvorba svalov Podpora imunitného systému Dodávanie energie

Mačky a psy vyžadujú rovnováhu presných živín na základe konkrétneho množstva bielkovín, vitamínov, minerálov či tukov. Keď chceme zabezpečiť, aby mačky a psy dostávali kompletnú stravu prispôsobenú ich potrebám, je nevyhnutné zamerať sa nie na vnímanie zložiek, ale na konkrétne živiny, ktoré je každá surovina schopná poskytnúť.

Sú vedľajšie produkty udržateľnejšie?

Uplatňovaním prístupu ku krmivu pre domáce zvieratká, ktorý sa orientuje na živiny, môžeme zvažovať všetky typy zložiek a vybrať tie, ktoré majú najmenší environmentálny a spoločenský vplyv bez toho, aby sme ohrozili výživovú hodnotu alebo stráviteľnosť jednotlivých krmív.

V porovnaní s inými zložkami, ktoré sa bežne používajú v krmive pre domáce zvieratká, sú vedľajšie produkty nielen neuveriteľne výživné, ale sú aj udržateľnejšie, pretože nekonkurujú produkcii potravín pre ľudí. Používanie vedľajších produktov v krmive pre domáce zvieratká je preto nevyhnutné pre budúcu udržateľnosť odvetvia krmív pre domáce zvieratká. Nielenže sa tým minimalizuje odpad, ale tiež sa zabraňuje zvýšenému tlaku na živočíšnu výrobu, ktorá vplýva na životné prostredie, a umožňuje nám to vyhnúť sa súťaži s ľudským potravinovým reťazcom.

Spoločnosť Royal Canin napríklad vyvinula inovačné výživové riešenie s použitím peria ako zdroja bielkovín, ktoré pomáha veterinárom úspešne zvládať neustálu nepriaznivú reakciu na potraviny (AFR) u niektorých psov. Pri takomto vývoji sa nemusíme spoliehať na zdroje bielkovín v ľudskej strave, čo znamená, že sa vyhadzuje oveľa menej nevyužitej potravy, a my tak prispievame ku globálnej potravinovej bezpečnosti.

Ako spoločnosť, ktorá dbá na životné prostredie, sme sa zaviazali neustále investovať do takéhoto výskumu a vývoja produktov. Práca tohto druhu nám umožňuje využívať výživové hodnoty poskytované vedľajšími produktmi.

Vždy sme sa zameriavali na poskytovanie tých najlepších výživových riešení pre domáce zvieratká. Náš vedecky podložený prístup k tvorbe zloženia našich krmív na základe živín nám to umožňuje a rovnako tak pomáha predchádzať konfliktu medzi systémami výživy ľudí a domácich zvieratiek.

Ako chápať vedľajšie produkty uvádzané na označeniach krmív pre domáce zvieratká

Vedľajšie produkty prechádzajú procesom varenia, mletia, delenia a sušenia. Týmto spôsobom odstraňujeme vlhkosť a to nám umožňuje vytvoriť oveľa koncentrovanejší a stráviteľnejší zdroj bielkovín.

V porovnaní s čerstvým mäsom, ktoré obsahuje v priemere asi 75 % vody a iba 10 – 30 % bielkovín, kde 1 kilogram čerstvej hydiny poskytuje približne 250 gramov živín, 1 kilogram dehydratovanej hydinovej bielkoviny (kuracieho šrotu v Severnej Amerike) s oveľa nižším obsahom vody poskytuje až 940 gramov živín.

Bielkoviny Tuk Vlhkosť Bielkoviny Tuk Vlhkosť Čerstvé mäso Dehydrované mäso

Podľa platných právnych predpisov o krmivách musí byť každá zložka/skupina zložiek v krmive pre domáce zvieratká uvedená na obale na základe hmotnosti pred varením v zostupnom poradí. To znamená, že čerstvé „mäso“ sa prirodzene ocitne v zozname zložiek na horných pozíciách. To by mohlo vzbudiť dojem, že „čerstvé mäso“ je primárnym zdrojom výživového obsahu krmiva pre domáce zvieratká. Pravdepodobne to tak však nie je.

Výživový profil zabezpečuje celé krmivo, a nielen zložka uvedená ako prvá na označení krmiva pre domáce zvieratká. V spoločnosti Royal Canin je každá zložka uvedená na našom balení zahrnutá do krmiva na konkrétny účel, ktorý je určovaný vysoko kvalitnými živinami, ktoré táto zložka mačkám a psom poskytuje.

Náš prístup zameraný na živiny nám umožňuje presne kombinovať vedľajšie produkty a ďalšie suroviny tak, aby sme dosiahli výživový profil prispôsobený plemenu, veku alebo dokonca možným zdravotným problémom mačky alebo psa.

Ak by ste niekedy nemali istotu, pokiaľ ide o zložky v krmive pre vaše domáce zvieratko, alebo chcete vedieť viac o tom, ako by sa mali krmivá pre mačky a psy prispôsobovať, aby riešili ich jedinečné potreby, porozprávajte sa s veterinárom alebo kvalifikovaným odborníkom na výživu domácich zvieratiek.


1 EUR-Lex no68/2013, Usmerňovacie poznámky ku klasifikácii potravín v EÚ, Úrad pre bezpečnosť potravín Írska, http://talkspetfood.aafco.org/byproducts

Späť na začiatok

Čiernobiela fotka dospelého nemeckého ovčiaka a abesínskej mačky stojacich na bielom pozadí

Prístup spoločnosti Royal Canin k výžive

V spoločnosti Royal Canin zameriavame naše úsilie na pochopenie jedinečných potrieb mačiek a psov. Všetko, čo robíme, je navrhnuté tak, aby sme vytvorili presné výživové zloženia prispôsobené potrebe neustáleho zdravia a duševnej pohody zvieratka. Zistite viac o našom vedeckom prístupe k výžive domácich zvieratiek.

Náš prístup k výžive

Prezrite si naše produktové rady

Každá receptúra Royal Canin bola vytvorená tak, aby poskytovala výživu prispôsobenú potrebám domáceho zvieratka v závislosti od jeho plemena, veku, životného štýlu alebo citlivosti na rôzne faktory. Prezrite si celý rad produktov a zistite, ako môžeme vášmu domácemu zvieratku pomôcť pri dosahovaní toho najlepšieho zdravia.

Prezrite si produktové rady