Plán očkovania mačiek

2.10.2018
Prvé preočkovanie základných vakcín sa uskutoční vo veku od 12 do 16 týždňov. Mača bude musieť dostať štandardné preočkovanie jeden rok po podaní druhej injekcie a potom každý rok.
Kitten lying on a veterinary table being given a vaccination

V akom veku sa mačatá preočkúvajú po prvýkrát?

Prvé preočkovanie základných vakcín sa uskutoční vo veku od 12 do 16 týždňov.

Toto počiatočné preočkovanie je proti týmto chorobám:

  • mačacia chrípka – herpesvírus (fHV) aj kalicivírus (FCV) mačiek,
  • vírus mačacej panleukopénie (FPV),
  • vírus leukémie mačiek (FeLV).

Môže ísť mača von pred prvým preočkovaním?

Mačatá sa považujú za zaočkované až po tom, čo dostanú aspoň dve injekcie vrátane prvého preočkovania vo veku 12 až 16 týždňov. Od tejto chvíle sú chránené proti chorobám, proti ktorým boli očkovania určené.

Teoreticky by nemali mať povolené tráviť čas vonku, až kým nedostanú druhú injekciu. Z hľadiska správania je však veľmi dôležité, aby mladé mača tohto veku bolo konfrontované s rôznymi situáciami s cieľom zabezpečiť, že z neho vyrastie socializovaný dospelý jedinec.

Mačatá, ktoré ešte nedostali druhú injekciu, preto možno púšťať von, ale iba na miestach s nízkym rizikom infekcie, ako je napríklad vaša záhrada.

Ak plánujete, že mača bude žiť vo vnútri, týmto sa vôbec nemusíte zaoberať.

Dostane mača v tomto období nejaké ďalšie injekcie?

Toto je správny čas na podanie prvého očkovania proti besnote, ak veterinár rozhodne, že je to potrebné. Vždy to bude závisieť od životného štýlu mačaťa a od toho, či s ním plánujete cestovať do zahraničia.

Aké ďalšie preočkovania moje mača dostane?

Mača bude musieť dostať štandardné preočkovanie jeden rok po podaní druhej injekcie a potom každý rok. Ak mačiatko dostalo v skorej fáze života nepovinné očkovania, bude tiež potrebné naplánovať preočkovania týchto vakcín.

Veterinár vám odporučí a stanoví primeraný plán očkovania v súlade s individuálnymi potrebami vašej mačky.

Bude moja mačka preočkovaná každý rok proti tým istým chorobám?

Nie nevyhnutne. Imunita proti rôznym chorobám a vírusom trvá rôzne dlho. To znamená, že mačka nebude každý rok preočkovaná proti tým istým vírusom či baktériám.

Bude to závisieť od týchto faktorov:

  • typ použitej vakcíny,
  • vek mačky,
  • prípadné riziká miestnej epidémie,
  • prípadné zmeny v aktuálnych právnych predpisoch.

Veterinár bude vedieť, ktoré preočkovania budú potrebné, a vysvetlí vám, proti ktorým chorobám zvieratko pri jednotlivých stretnutiach očkuje.

Povie mi veterinár, v ktorých termínoch sú potrebné preočkovania?

Veterinár by mal posielať pripomienky, aby ste si nezabudli dohodnúť termín na preočkovanie mačaťa. Je lepšie, keď si nasledujúci termín poznačíte aj sami a nebudete sa spoliehať len na pripomienku od veterinára.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prvých očkovaní alebo preočkovania mačaťa, je dôležité porozprávať sa s veterinárom.

Späť na začiatok

Prispôsobená výživa pre vaše mača

Nutričné receptúry, ktoré pomáhajú posilňovať prirodzenú obranyschopnosť vášho mačaťa, podporujú zdravý rast a pomáhajú pri rozvoji tráviacej sústavy.

Produkty pre mačatá
Content Block With Text And Image 1