Očkovanie mačiatka

2.10.2018
Očkovaním chránite zdravie svojho mačaťa, preto je dôležité vytvoriť mu vo vhodnom veku správny plán očkovaní.
Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Aké očkovanie moje mača potrebuje?

Očkovaním chránite zdravie svojho mačaťa, preto je veľmi dôležité vytvoriť mu vo vhodnom veku správny plán očkovaní.

K dispozícii je niekoľko druhov očkovaní, ktoré možno vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií:

  • základné očkovania,
  • voliteľné očkovania.

Základné očkovania sa odporúčajú pre všetky mačatá a mačky bez ohľadu na ich životný štýl, zatiaľ čo voliteľné (tiež nazývané doplnkové) očkovania vám budú odporučené podľa rizika vystavenia mačky špecifickej chorobe alebo vírusu.

Veterinár vám odporučí ten najvhodnejší očkovací program podľa životného štýlu vášho mačaťa.

Aké sú základné očkovania, ktoré musí mača mať?

Mača musí byť očkované proti týmto ochoreniam:

  • Mačacia chrípka: je spôsobená rôznymi patogénmi vrátane herpesvírusu mačiek (fHV) a kalicivírusu mačiek (FCV). Mačacia chrípka postihuje oči, ústa a dýchacie cesty.
  • Vírus panleukopénie mačiek (FPV): často smrteľná vírusová infekcia spôsobujúca hnačku a vracanie.
  • Vírus leukémie mačiek (FeLV): potláča imunitný systém a infikovaná mačka je veľmi náchylná na iné choroby.

Veterinár dokáže posúdiť riziko u vášho mačaťa a určí najlepší vek na očkovanie. Vytvorí očkovací plán určený konkrétne pre vaše mača a jeho potreby.

Potrebuje moje mača injekciu ihneď po narodení?

Po narodení sú mačatá chránené protilátkami matky, ktoré dostávajú prostredníctvom prvého mlieka (kolostrum). Potom musia čeliť kritickému obdobiu, keď už ochrana od matky na ochranu pred vírusmi nestačí, ale je stále dostatočne vysoká na to, aby zabránila účinnému očkovaniu. Počas tohto obdobia je mača najviac náchylné na infekciu.

Kedy má mača dostať prvé injekcie?

Ideálny vek na prvé očkovanie mačaťa je osem týždňov (alebo sedem až deväť týždňov). Potom nasleduje druhá injekcia o tri až päť týždňov neskôr. To platí pre základné vakcíny.

Dostane mača injekciu skôr, ako príde ku mne domov?

Prvá injekcia sa odporúča vo veku osem týždňov, preto je pravdepodobné, že keď mača privediete domov, bude ju už mať za sebou. Trvajte na tom, aby vám chovateľ alebo útulok poskytli záznam o tomto očkovaní, ktorý potom poskytnete svojmu veterinárovi, keď budete diskutovať o očkovacom pláne pre svoje mača.

Uskutoční veterinár pred očkovaním kontrolu môjho mačaťa?

Veterinár pred očkovaním vykoná dôkladnú kontrolu, aby sa uistil, že je v dobrom zdravotnom stave. Pri tomto kroku je dôležité povedať mu o akomkoľvek zvláštnom správaní alebo príznakoch. Môže to byť čokoľvek od únavy po občasnú hnačku.

Kedy bude moje mača môcť ísť von?

Mača bude chránené až nejaký čas po druhej injekcii. Veterinár vám pomôže určiť presné časové obdobie. Dovtedy by ste mača mali držať vo vnútri.

Bude potrebné mača preočkovávať?

Mačka sa preočkúva proti mačacej chrípke, panleukopénii a leukémii mačiek vo veku 12 až 16 týždňov.

Po dosiahnutí jedného roka by mal veterinár mačku pravidelne preočkúvať proti tým istým vírusom.

Prečítajte si viac o preočkovávaní mačiat, aby ste zistili, ktoré injekcie bude mačka potrebovať a kedy by ich mala dostať.

Aké ďalšie očkovania je potrebné zvážiť?

Veterinár s vami môže prediskutovať aj očkovanie proti besnote. To, či je to naozaj potrebné, bude závisieť od životného štýlu mačaťa a od toho, či s ním plánujete cestovať do zahraničia. Ak napríklad chcete so svojím mačaťom cestovať po EÚ, očkovanie proti besnote je povinné.

Uistite sa, že mača dostane v správnom veku správne očkovania. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť pre ochranu jeho zdravia počas celého jeho života.

Späť na začiatok

Prispôsobená výživa pre vaše mača

Nutričné receptúry, ktoré pomáhajú posilňovať prirodzenú obranyschopnosť vášho mačaťa, podporujú zdravý rast a pomáhajú pri rozvoji tráviacej sústavy.

Produkty pre mačatá
Content Block With Text And Image 1