Spoločne dohliadame na zdravie našich zvierat

Našim spoločným cieľom je poskytnúť sebe, svojim rodinám a zvieratám len to najlepšie. V tejto nezvyčajnej situácii je dobré mať na pamäti predovšetkým správne hygienické návyky.

V snahe pomôcť vám, prinášame praktické informácie na posilnenie dobrého zdravia a pohody vašich psov a mačiek.

Black and white Labrador and Sacred Birman playing with toys
Checklist illustration

Dôležité vedieť

Súčasné šírenie COVID-19 je výsledkom prenosu z človeka na človeka. Podľa Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) doteraz neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že spoločenské zvieratá zohrávajú úlohu pri šírení COVID-19. Najaktuálnejšie informácie o tejto rýchlo sa vyvíjajúcej situácii nájdete na webových stránkach OIE alebo WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Dbajte na to, aby mali vaše zvieratá vždy k dispozícii čistú vodu.

Zabezpečte, aby každé zviera dostávalo výživu, ktorá spĺňa jeho nutričné potreby (a to najmä u zvierat, ktorým sa podáva špeciálne veterinárne krmivo). Uistite sa, že máte dostatočné zásoby a informujte sa u dodávateľa krmiva o jeho dostupnosti.

Je dôležité, aby malo vaše zviera dostatok pohybu, aj keď bude celá vaša rodina tráviť viac času doma. Objavte spôsob, ako sa hrať doma - napríklad s rozličnými hračkami, ktoré budú stimulovať myseľ aj telo vášho zvieraťa.

Dbajte na to, aby váš pes chodil na dostatočne dlhé prechádzky, ale rešpektujte nariadenia vlády. Na prechádzke dodržujte odporúčanú vzdialenosť od ostatných ľudí a zvierat.

Vždy dodržiavajte hygienické pravidlá. Pre vás to znamená správne umývanie rúk po manipulácii so zvieratami a umývanie ich misiek a kontaktných povrchov. Pre domácich miláčikov - čistite ich labky a telo iba vodou a jemným mydlom alebo šampónom, ktoré sú pre nich určené. Nikdy nepoužívajte agresívne prostriedky obsahujúce bieliace alebo alkoholové zložky, pretože by im mohli ublížiť a pri olíznutí môžu byť jedovaté.

Ak musíte byť od svojho zvieraťa na nejakú dobu odlúčení, zaistite, aby bol v bezpečí a bolo oň postarané.

Ak máte potvrdený COVID-19, alebo máte podozrenie a zotavujete sa doma, ak je to možné, vyhýbajte sa úzkemu kontaktu so svojím domácim miláčikom. Ak sa o vaše domáce zviera nemôže starať iný člen vašej domácnosti, dodržiavajte správne hygienické postupy a ak je to možné, noste masku na tvár.

Prechod na iné krmivo je u zvierat vhodné rozložiť na 5 - 7 dní, aby sa znížilo riziko možných tráviacich tažkostí.

Ideálne je takéto prechodné obdobie:
Deň 1 a 2: 75% pôvodného krmiva + 25% nového krmiva 
Deň 3 a 4: 50% pôvodného krmiva + 50% nového krmiva 
Deň 5 a 6: 25% pôvodného krmiva + 75% nového krmiva 
Deň 7: 100% nového krmiva 

Tento postup je tiež vhodný pre jednoduchý prechod z aktuálneho balenia na nové pri rovnakom produkte.

Ak máte obavy o zdravie svojho zvieraťa, poraďte sa s veterinárnym lekárom.

Man walking his dog illustration

Spolu zdraví a šťastní

Je vedecky dokázané, že zvieratá skutočne prispievajú k zdraviu svojich majiteľov - fyzickému aj emocionálnemu*.

Štúdie tiež preukázali, že zvieratá znižujú vplyv stresu. Často znižujú pocity úzkosti pri úzkostných zážitkoch a napomáhajú zmierniť vnímanie fyzickej a emocionálnej bolesti.*

**Zdroj: Waltham Human Animal Interaction Playbook

8.apríla 2020