การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ลดการจับตัวของก้อนขน และขับออกทางอุจจาระ

ลดการก่อตัวของก้อนขนในทางเดินอาหาร ด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้

ปริมาณก้อนขนถูกขับออกทางอุจจาระเพิ่มขึ้น 2 เท่า เห็นผลภายใน 14 วัน

ส่วนผสม : ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกสกัดไขมัน, โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง, ข้าวโพด, เยื่อใยจากพืช(สนดิบ), ข้าว, ไขมันสัตว์ปีก, เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์, ข้าวสาลี, แป้งข้าวโพด, กลูเทนข้าวโพด, เยื่อหัวบีท, ยีสต์, แร่ธาตุ, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันปลา, ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์, เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 32%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%, กาก ไม่มากกว่า 7.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7%
น้ำหนักแมวน้ำหนักที่เหมาะสม (ก./วัน)    Overweight (ก./วัน)
3 กิโลกรัม45 ก.36 ก.
4 กิโลกรัม55 ก.44 ก.
5 กิโลกรัม65 ก.52 ก.
6 กิโลกรัม74 ก.59 ก.
HAIRBALL-NE-FCN-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา