การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก

ลดการจับตัวของก้อนขน และขับออกทางอุจจาระ ด้วยใยอาหาร จากเม็ดไซเลี่ยม

ลดการจับตัวของก้อนขน และขับออกทางอุจจาระ ด้วยใยอาหาร จากเม็ดไซเลี่ยม

ดูแลรูปร่างให้สมส่วน

คุมรูปร่างให้สมส่วน

ดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร

ดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร

Hairballs occur when hair stays in your cat's stomach without passing through the digestive tract. The majority of the hair travels through the digestive tract with ease, but large amounts of hair can result in hairballs. That's why ROYAL CANIN® Hairball Care in Gravy is formulated to help your cat eliminate ingested hair by stimulating the intestinal transit passage - removing any excess hair that would usually remain in the stomach. ROYAL CANIN® Hairball Care in Gravy also helps to maintain your cat's ideal weight - with a low fat content of just 2.7%. Essential fatty acids are included as well, to help provide valuable energy. High digestibility is supported through the inclusion of dietary fibre in ROYAL CANIN® Hairball Care in Gravy, this contributes to a balanced gut flora and healthy intestinal tract activity. To cater to each cat's preferences, ROYAL CANIN® Hairball Care is also available as dry food, with crunchy and tasty kibble. If you're considering mixed feeding, simply follow our feeding guidelines to ensure your cat gets an accurate amount of both wet and dry food for optimal benefit.
ส่วนผสม : เนื้อไก่ ตับสุกร ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด แร่ธาตุ ไซเลี่ยม เซลลูโลส แป้งถั่วพี กลูเทนข้าวโพด กลูเทนข้าวสาลี น้ำมันดอกทานตะวัน

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 7.2%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 85%
Cat weight (kg)INACTIVE Low Energy Needs - NORMAL - ACTIVE High Energy Needs -
(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day
21351 1/216522002 1/4
318022202 1/22653
42202 1/22703 1/43253 3/4
525533203 3/43854 1/2
62903 1/23654 1/44355
73253 3/44054 3/44855 3/4
83554 1/44455 1/45356 1/4
93904 1/24855 3/45806 3/4
10420552066257 1/4
FCNW16_HAIRBALL_CIG_N_POUCH

ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่

ค้นหาวิธีติดต่อเราและติดต่อเราอยู่เสมอ

ถามคำถาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Intense Beauty Gravy

Intense Beauty Gravy

Instinctive Jelly

Instinctive Jelly

Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

Urinary Care Gravy

Urinary Care Gravy

Cookie Settings