การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก

ดูแลระบบขับถ่าย ลดกลิ่นมูลและปรับให้เป็นก้อนดี

ลดกลิ่นมูล ด้วยโปรตีนย่อยง่าย (90%)

ดูแลรูปร่างให้สมส่วน สำหรับแมวกิจกรรมน้อย

คุมรูปร่างให้สมส่วน ด้วยระดับพลังงาน (โปรตีน, ไขมัน) เหมาะสมกับแมวกิจกรรมน้อย

ดูแลปัญหาก้อนขน ด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม

ควบคุมปัญหาก้อนขน ด้วยใยอาหารจากเม็ดไซเลี่ยม ลดการจับตัวของก้อนขน และขับออกทางอุจจาระ

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

ส่วนผสม : ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกสกัดไขมัน ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ไขมันสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ แป้งข้าวสาลี เยื่อใยจากพืช เยื่อหัวบีท ยีสต์ และส่วนประกอบของยีสต์ น้ำมันถั่วเหลือง แร่ธาตุ ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ น้ำมันปลา เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม วิตามิน ไคลน็อพทีโลไลท์ สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 11%, กาก ไม่มากกว่า 5%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7%
16-INDOOR 27-B1-NE

ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่

ค้นหาวิธีติดต่อเราและติดต่อเราอยู่เสมอ

ถามคำถาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Protein Exigent

Protein Exigent

Savour Exigent

Savour Exigent

Urinary Care

Urinary Care

Fit 32

Fit 32

Cookie Settings