การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ลดกลิ่นมูล ปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

ด้วยโปรตีนคุณภาพสูง L.I.P. ที่ย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

พลังงานอาหารเหมาะสม

ตอบโจทย์แมวเลี้ยงในบ้านที่ทำกิจกรรมน้อย

ดูแลปัญหาก้อนขน

ช่วยขับก้อนขนในทางเดินอาหาร ด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

ส่วนผสม : ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกสกัดไขมัน ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ไขมันสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ แป้งข้าวสาลี เยื่อใยจากพืช เยื่อหัวบีท ยีสต์ และส่วนประกอบของยีสต์ น้ำมันถั่วเหลือง แร่ธาตุ ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ น้ำมันปลา เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม วิตามิน ไคลน็อพทีโลไลท์ สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 11%, กาก ไม่มากกว่า 5%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7%
น้ำหนักแมวน้ำหนักที่เหมาะสมน้ำหนักเกิน
3 กิโลกรัม45 ก. (26 ก. + 1 ซอง)36 ก.(17 ก. + 1 ซอง)
4 กิโลกรัม56 ก. (36 ก. + 1 ซอง)44 ก. (25 ก. + 1 ซอง)
5 กิโลกรัม65 ก. (46 ก. + 1 ซอง)52 ก. (32 ก. + 1 ซอง)
6 กิโลกรัม74 ก. (55 ก. + 1 ซอง)59 ก. (40 ก. + 1 ซอง)
16-INDOOR 27-B1-NE

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา