อาหารแมวโต ชนิดเปียก (INSTINCTIVE GRAVY)

อาหารแมวโต ชนิดเปียก (INSTINCTIVE GRAVY)

อาหารเปียกแมว

อาหารเปียก แบบชิ้นเนื้อในซอสเกรวี่ สำหรับแมวโต อายุ 1 ปีขึ้นไป

ความน่ากินสูง

ด้วยสัดส่วน Macro Nutritional Profile ที่ถูกใจแมว และชิ้นอาหารในน้ำซอสเกรวี่ (Chunk in Gravy)

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

รูปร่างสมส่วน

ดูแลให้หุ่นดี ด้วยพลังงานอาหารที่เหมาะสม

รายละเอียดสินค้า

อาหารเปียก แบบชิ้นเนื้อในซอสเกรวี่ สำหรับแมวโต อายุ 1 ปีขึ้นไป

pa.productDetails.productDetailsImageAlt