การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ดูแลรูปร่างให้แมวทำหมัน

ด้วยพลังงานและระดับไขมันที่เหมาะสม

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

เสริมมวลกล้ามเนื้อ

ด้วยโปรตีนพลังงานสูง

มีแอลคาร์นิทีน

ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ดูแลรูปร่างให้สมส่วน

ส่วนผสม : ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกสกัดไขมัน ข้าวโพด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง เยื่อใยจากพืช ไขมันสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ ข้าว ข้าวสาลี เยื่อหัวบีท กลูเทนข้าวโพด ยีสต์ และส่วนประกอบของยีสต์ แร่ธาตุ น้ำมันปลา ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ น้ำมันถั่วเหลือง วิตามิน ไคลน็อพทีโลไลท์ สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 35%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 10%, กาก ไม่มากกว่า 7.2%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7%
น้ำหนักแมว3 กิโลกรัม4 กิโลกรัม5 กิโลกรัม6 กิโลกรัม
น้ำหนักที่เหมาะสม (เฉพาะอาหารเม็ด)47 ก.57 ก.67 ก.76 ก.
น้ำหนักที่เหมาะสม (เม็ดอาหาร + 1 ซอง ""Royal Canin Sterilised"")"30 ก. + 1 ซอง41 ก. + 1 ซอง51 ก. + 1 ซอง60 ก.+ 1 ซอง
น้ำหนักเกิน (เฉพาะอาหารเม็ด)37 ก.46 ก.54 ก.61 ก.
น้ำหนักเกิน (เม็ดอาหาร + 1 ซอง)21 ก. + 1 ซอง29 ก. + 1 ซอง37 ก. + 1 ซอง44 ก. + 1 ซอง
16-STERILISED 37-B1-NE

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา