การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก

พลังงานโดยรวมลดลง 19% และมีแอลคาร์นิทีน

พลังงานโดยรวมลดลง 19% ด้วยโปรตีนสูงและแอลคาร์นิทีน

เสริมมวลกล้ามเนื้อ ด้วยโปรตีนปริมาณสูง

เสริมมวลกล้ามเนื้อ ด้วยโปรตีนปริมาณสูง

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะ

ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะ

Keeping your cat at an optimum weight for its age and breed type is essential, but sometimes this can prove to be quite difficult. However, you don't have to reduce its food intake to help manage your cat's weight, as long as what you feed it is tailored to its specific requirements. ROYAL CANIN® Ultra Light in Gravy helps reduce the calorie intake of cats by as much as 19% to help limit weight gain and maintain a healthy weight bracket. The nutrients are also enriched with L-Carnitine to help support and stimulate a healthy and fast-acting metabolism. When consuming a type of food to maintain a healthy weight, your cat's diet will play a big part in the maintenance of muscle mass and keeping fat levels at an optimum level. That's why ROYAL CANIN® Ultra Light in Gravy contains a high protein content to contribute to muscle mass, without compromising the calorie reduction needed to limit weight gain - resulting in a lean, healthy body type for your cat. Additionally, the nutrients in this product support a healthy urinary system for healthy bladder function maintenance. To cater to each cat's individual preferences, ROYAL CANIN® Ultra Light is also available as dry food, with crunchy and tasty kibble. If you're considering mixed feeding, simply follow our feeding guidelines to ensure your cat gets an accurate amount of both wet and dry food for optimal benefit.
ส่วนผสม : เนื้อไก่ ตับสุกร ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด เซลลูโลส แป้งข้าวโพด แป้งถั่วพี แร่ธาตุ กลูเทนข้าวโพด กลูเทนข้าวสาลี

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.5%, กาก ไม่มากกว่า 2.5%, ความชื้น ไม่มากกว่า 85.5%
Cat weight (kg)INACTIVE Low Energy Needs - NORMAL - ACTIVE High Energy Needs -
(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day
21401 3/417522102 1/2
31852 1/42302 3/42803 1/4
42302 3/42853 1/43404
5265333544004 3/4
63053 1/23804 1/24555 1/4
7340442555106
83754 1/24655 1/25606 1/2
94054 3/450566107 1/4
1043555456 1/26557 3/4
FCNW16_UL-LIGHT_CIG_N_POUCH

ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่

ค้นหาวิธีติดต่อเราและติดต่อเราอยู่เสมอ

ถามคำถาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Intense Beauty Gravy

Intense Beauty Gravy

Instinctive Jelly

Instinctive Jelly

Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

Urinary Care Gravy

Urinary Care Gravy

Cookie Settings